Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

BA 326 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda İşletmesinde Perakende Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 326
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin perakendeciliğin yapısı ve işleyişi ile perakendeciler tarafından kullanılan stratejileri anlamalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi alan öğrenci perakendeciliğin tanımını yapabilir.
  • Perakende çevresi ve bileşenlerini açıklayabilir.
  • Bir perakende mağazasının açılması sürecini anlatabilir, alınması gereken kararları açıklayabilir.
  • Web tabanlı ve mağazasız perakendecilik uygulamalarını açıklayabilir.
  • Ürün planı geliştirilmesi ve mağaza içi dizayn konusunda bilgi verebilir.
  • Perakende sektöründe müşteri ilişkileri yönetimi hakkında yorum yapabilir ve tartışabilir.
Ders Tanımı Perakendecilikte müşteri ilişkilerinin kurulması ve sürdürülmesi, sahipliğe göre perakende işletmeleri, mağaza türlerine göre perakende işletmeleri, web üzerinden ve geleneksel olmayan yöntemlerle perakendecilik, tüketici davranışını anlamak, bölge analizi ve mağaza yeri seçimi derste ele alınan konulardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Perakendeciliğe Giriş Barry Berman ve Joel R. Evans, Retail Management: A Strategic Approach Prentice Hall (ISBN: 0131870165), pp.322
3 Perakendecilikte İlişki Kurma ve Sürdürme Barry Berman ve Joel R. Evans, Retail Management: A Strategic Approach Prentice Hall (ISBN: 0131870165), pp.2356
4 Sahipliğe Göre Perakende İşletmeleri Barry Berman ve Joel R. Evans, Retail Management: A Strategic Approach Prentice Hall (ISBN: 0131870165), pp.103126
5 Mağaza Çeşitlerine Göre Perakende İşletmeleri Barry Berman ve Joel R. Evans, Retail Management: A Strategic Approach Prentice Hall (ISBN: 0131870165), pp.103126
6 Web, Mağazada Yapılmayan Ve Geleneksel Olmayan Diğer Perakencilik Uygulamaları Barry Berman ve Joel R. Evans, Retail Management: A Strategic Approach Prentice Hall (ISBN: 0131870165), pp.153187
7 Vaka Çalışması
8 Ara Sınav
9 Tüketicilerin Tanınması Ve Anlaşılması Barry Berman ve Joel R. Evans, Retail Management: A Strategic Approach Prentice Hall (ISBN: 0131870165), pp.197224
10 Perakendecilikte Bilgi Toplama Ve Analiz Etme Barry Berman ve Joel R. Evans, Retail Management: A Strategic Approach Prentice Hall (ISBN: 0131870165), pp.225250
11 Bölge Analizi Barry Berman ve Joel R. Evans, Retail Management: A Strategic Approach Prentice Hall (ISBN: 0131870165), pp.261290
12 Yer Seçimi Barry Berman ve Joel R. Evans, Retail Management: A Strategic Approach Prentice Hall (ISBN: 0131870165), pp.292314
13 Ürün planı geliştirilmesi ve mağaza içi atmosferi
14 Vaka Çalışması
15 Perakendeciliğin Geleceği Dergi, gazete makaleleri
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, powerpoint sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller Patrick M. Dunne ve Robert F. Lusch, Retailing, Thomson. (ISBN: 0324364377). Uluslar arası Süreli Yayınlar (Journal of Retailing, International Journal of Retail and Distribution Management).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
2
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.