Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

Stajlar

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Staj Komite Üyeleri

Doç. Dr. Şölen KİPÖZ (Başkan) 

solen.kipoz@ieu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi F. Dilek HİMAM ER 

dilek.himam@ieu.edu.tr

Öğr. Gör. Angela BURNS 

angela.burns@ieu.edu.tr

Stajların İEÜ Staj Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılması ve raporlanması gerekmektedir.Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi`ne bağlı Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde mezun olmadan önce toplam 40 iş günü (20+20) staj yapma zorunluluğu vardır. Stajların 2. ve 3. Sınıfın sonunda, moda sektörü ile ilgili kurumlar, fabrikalar ve tasarım ofislerinde olmak koşuluyla 2 ayrı kurumda yapılması gerekmektedir.

Staj yapacak öğrenciler aşağıdaki linklerden ilgili staj kılavuzuna ve dokümanlara ulaşabilirler.

 

Staj Hakkında Bilgi

https://kariyer.ieu.edu.tr/tr/dikkat-edilmesi-gerekenler

 

Staj Kılavuzu

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/mt.fadf.ieu.edu.tr/2491_1669364504.pdf

 

Staj Hakkında Sorular

https://kariyer.ieu.edu.tr/tr/staj-raporunda-cevaplanacak-sorular

 

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü için Gerekenler

Staj raporunuzu İzmir Ekonomi Üniversitesi Staj Kılavuzu’nda belirtilen kurallara bağlı olarak hazırlarken Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin deneyimlerini görsel bir günlük halinde hazırlamaları beklenmektedir.

Stajınız süresince her gün size verilen görevleri düzgün bir şekilde kayıt altına aldığınıza emin olun. Staj deneyiminizi her gün için kronolojik olarak kaydını tutun. Stajınızı tamamladığınızda edindiğiniz deneyimlerinizi ayrıntılı biçimde haftalık olarak staj raporunuzun içinde sunun ( Soru 5’in bir parçası niteliğinde). Her hafta, bu hafta içinde verilen görevler ve yapılan işleri tanımlayan en az 200 kelimelik yazılı bir açıklama ve fotoğraflar, eskizler, fotokopiler, kumaş örnekleri, aksesuarlar, çizelgeler gibi en az 5 ilgili görsel ile ilişkilendirilerek resim altı yazılarıyla ifade edilmelidir.

Her haftaya ait stajınızı net bir şekilde kaçıncı haftaya ait olduğunu yazarak belirtin.

Üniversitenin yazım kurallarına uygun biçimde raporunuzu hazırlayın. Final rapor A4 boyutunda bir sunum dosyasında veya stajınızın içeriğine uygun bir formatta (örneğin dergi boyutu gibi) tasarlanarak sunulmalıdır. Plastik şeffaf dosya içinde teslim edilen dosyalar kabul edilmeyecektir.

Stajyer Değerlendirme Formları mühürlü ve damgalı/imzalı bir zarf içinde teslim edilmelidir. 

Formlar

https://kariyer.ieu.edu.tr/tr/formlar

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.