Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

Sıkça Sorulan Sorular

Genel Bilgiler


2001 yılında eğitim ve öğretime başlayan Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Türk Tekstil ve Moda Endüstrisi’nin uluslararası ölçekte gereksinim duyduğu insan profilini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda tasarım fikrinden, pazar ve trend araştırmasına, yaratıcı ürün çözümlemelerinden, çağdaş kalıp ve dikim teknikleri ve sunum biçimlerine uzanan tasarım sürecini gerçekleştiren moda tasarımcılarını sektöre kazandırmayı amaçlar. Aynı zamanda, bu fikir ve ürünleri, doğru kimlik ve markalarla uygun tüketici ve pazarlarla buluşturan, yönetim stratejilerini geliştiren, aynı zamanda bu sürecin finans, dağıtım, pazarlama, satış ve iletişim aşamalarını yürüten moda işletmecilerini yetiştirir.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, öğrencilere ilk iki yıl aynı çatı altında bir moda projesi gerçekleştirmeye yönelik teknik, kültürel ve yaratıcı donanımı kazandırarak, üçüncü yıldan itibaren Moda Tasarımı ve Moda İşletmeciliği alanlarında uzmanlaşan bir eğitim yapısını uygular.

Bölüm içerisindeki Moda Tasarımı ve Moda İşletmeciliği uzmanlık alanlarının yanı sıra, seçmeli dersler ile sunulan uzmanlaşma imkânı ile öğrenciler, yeteneklerine ve gelecek hedeflerine yönelik uygun bir program takip edebilirler. Fakülte içerisinde verilen disiplinler arası eğitim, yerli ve yabancı öğretim elemanlarının yarattığı kültürlerarası iletişim ortamı, stüdyolar ve atölyeler ile sağlanan zengin içerikli uygulama imkânları, bölüm öğrencilerinin farklı bir kimlik kazanması yönünde etkili olmaktadır.  Dört yıllık eğitim sürecinde,  teknik ve teorik bilgi donanımının yanı sıra, öğrencilere kazandırılmaya çalışan bu kimlik, onların geleceklerinin en büyük garantisidir. 

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 4 Yıllık bir lisans program olup YKS kapsamında EA puan türüne göre öğrenci almaktadır.

Yurt dışı kontenjanından yararlanacak adaylardan İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından kabul edilen sınavlara girerek yeterli puanı sağlamaları ve/veya istenen diplomalardan birine sahip olmaları koşulu aranır. Bu durumda olan öğrencilerden bir portfolyo sunmaları istenebilir.

Detaylı bilgi için:

https://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/60

https://www.ieu.edu.tr/international

 

 

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’ne burslu olarak kabul edilecek adaylar aşağıda belirtilen şekilde tespit edilir.

Yükseköğretim Programları Kontenjanları Kılavuzunda ilan edilen kontenjanlar dâhilinde;  EA puan türünde yerleştirme puanları dikkate alınarak en yüksek orandan başlamak üzere burs/indirim verilir.

Burslar ve indirimler, Üniversitemiz “Önlisans ve Lisans Programları Burs Yönergesi”nde belirtilen koşulların sağlanması halinde devam eder.

Burslu olarak öğrenime başlayıp lisans seviyesindeki her hangi bir yükseköğretim programından daha önce mezun olduğu sonradan tespit edilenlerin bursları kesilir ve yapılmış olan burs bedelleri kendilerinden talep edilir.

Moda Tasarımı Uzmanlık Alanı, konfeksiyon, hazır giyim, gelinlik ve couture sektörüne yönelik insan profili yetiştirmeyi, bu alanlarda araştırmalar yapmayı ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde projeler üretmeyi amaçlamaktadır. Eğitim sistemi gerek uygulamalı koleksiyon dersleriyle, gerekse staj olanaklarıyla özgün ama üretilebilir ve pazarlanabilir ürünler tasarlamaya, bu tasarımları hayata geçirmeye ve uluslararası boyutta marka oluşturmaya yönelik bir anlayış üzerine yapılandırılmıştır. Bu programda eğitim gören öğrenciler Konsept Tasarımcıları, Ürün Tasarımcıları, Ürün Uzmanları, Moda Koordinatörleri, Süreç Uzmanları, Trend Araştırmacıları gibi kariyer olanaklarından faydalanabilirler. Ayrıca kendi atölye ve tasarım ofislerini açarak “free-lance” tasarımcı olarak da çalışabilirler.

Moda İşletmeciliği Uzmanlık Alanı, Tekstil, konfeksiyon ve aksesuar sektörü bünyesinde yaratılan markaların uluslararası anlamda pazarlanabilmesi, yönetimi ve işletmeciliğine yönelik profesyoneller yetiştirmeyi amaçlar. Türkiye’nin özellikle uluslararası ticari kapasitesi açısından giderek daha önemli bir yatırım aracı haline gelen tekstil ve konfeksiyon sektörü gerek üretim birimleri, gerekse pazarlama ve iletişim birimlerine yönelik insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Türkiye’de böylesine gerekli bir ilke imza atmış ve Moda İşletmecilik Uzmanlık Alanını açmıştır. 

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, 2001 yılında beri Moda Tasarımı ve Moda İşletmeciliği uzmanlık alanlarında eğitim vererek, bu alanlarda uluslararası markalar yaratmak; Türk moda, tekstil ve konfeksiyon sektörünün uluslararası pazarlardaki payını artırmaya yönelik profesyoneller yetiştirmek amacındadır. Bu anlamda kurulduğunda beri hem ders programları hem de staj ve dönem içi projeler ile moda ve tekstil sektörü ile sürekli iç içedir. Uygulama Atölyesi dersi kapsamında hem moda sektörünün hem de diğer tasarım alanlarının önde gelen isimleri bölümümüze davet edilerek öğrencilerimizle bir araya getirilmektedir. Bu şekilde öğrencilerimizin interdisipliner bir anlayış geliştirerek, değişen sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, etik ve hukuksal koşullar altında çağdaş yaşam ve modern iş hayatı konusunda donanım edinmesini amaçlamaktayız.

Sun Tekstil, Uniteks ve Roteks gibi sektörde öncü firmalar dönem içi projeler ve mezuniyet projeler kapsamında bölümümüze katkı sağlayan ve öğrenciler ile sektör arasında köprü kuran işbirlikçilerimiz arasındadır.

Bora Aksu, Özlem Süer, Vural Gökçaylı, Günseli Türkay, Başak Gürsoy,  Arzu Kaprol, İdil Tarzi, Hatice Gökçe, Simay Bülbül, Gönül Paksoy, Sabiha Tansuğ, Erkmen Savaşkan, Esin Yılmaz, Zuhal Yorgancıoğlu, Eray Makal, Müjde Bilgütay, Sezai Kaya, Nedim Örün, Emre Kızılgüneşler, Jak Galiko, Virva Launo, Erika de Greef, Nil Sakman, Ceylan Atınç, Alexandre Vassiliev, Erdal Güvenç, Emre Erdemoğlu bölümümüzde atölye çalışmaları düzenleyip seminerler veren önemli isimlerden bazılarıdır.

 

Öğrencilerimize, AB  üyeliği sürecine girmiş olan ülkemizin politik-ekonomik durumu ve uluslararası ilişkileri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayacak ve onların bu konularda yorum yapmalarına yardımcı olacak, İngilizce dışında, ikinci bir dili öğrenmelerini sağlamak üniversitemizin amaçları arasındadır. Dolayısıyla, lisans öğrencilerimiz ilgileri doğrultusunda ikinci bir yabancı dil seçimi yapabilirler. Bu amaç doğrultusunda, İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Japonca, Çince ve Türkçe dil eğitim programlarını yürütmektedir.

Erasmus, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin yükseköğretim kurumlarının katılımına açık olan bir değişim programıdır. Programın amacı Avrupa’da yükseköğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa’nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa’nın bütününün kullanımına sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasına ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak belirtilen amaçları gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, öğrencilerinin evrensel bilgi değişimi ve paylaşımının içinde yer alması amacıyla, yurtdışı üniversitelerle yakın ilişki içindedir. Üniversitemiz, anlaşmalı üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak araştırma ve uygulama yapılmasına yönelik akademik işbirliği yapmakta ve öğrencilerimizin en az bir dönem bu üniversitelerde öğrenim görebilmeleri için olanaklar yaratmaktadır. Erasmus anlaşması bulunan üniversiteler ve kontenjanları ile ilgili detaylı bilgi için:

https://oia.ieu.edu.tr/tr/erasmus-anlasmalari-ve-kontenjanlar

Çift Anadal, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Yan Dal, ÖSYM tarafından yerleştirilen lisans/önlisans programı dışında başka bir dalda bilgilenmek amacıyla izlenilen derslerden oluşan sertifika programıdır.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi çift anadal ve yan dal öğretim programı koşulları için:

https://oim.ieu.edu.tr/tr/cift-anadal-programlari-cap

https://oim.ieu.edu.tr/tr/yandal-programlari-ydp

Moda Tasarımı Uzmanlık Alanı mezunları, kendi markalarını yaratarak kurumsallaşabilecekleri gibi, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün tasarım ve ürün geliştirme departmanlarında tasarımcı olarak çalışabilir ya da firmalara dışarıdan tasarım ve danışmanlık hizmeti verebilirler. Koleksiyon hazırlamanın dışında, ürün yönetimi, tasarım yönetimi, moda danışmanlığı ve trend araştırması ve öngörüsü uzmanlaşabilecekleri alanlardır.

Moda İsletmeciliği Uzmanlık Alanı mezunları ise yönetim ve işletmenin yanı sıra, pazarlama yönetimi, marka yönetimi, halkla ilişkiler, satın alma, finans, mağazacılık ve iletişim konularında sektörde yer bulabilirler. Bölümden mezun olan öğrencilerimiz sektörün önde gelen saygın kurumlarında, gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda moda tasarımcılığı, marka ve mağaza yöneticiliği, müşteri temsilciliği, marka stratejistliği, moda editörlüğü gibi alanlarda çalışmaktadır.

Bölümümüz kurulduğu yıldan beri mezun olacak öğrencilerimiz için profesyonel ajanslarla adından söz ettiren defilelere imza atmıştır. Defilelerimizle ilgili bilgilere  https://mt.ieu.edu.tr/tr/mezuniyet-defileleri linkinden ulaşabilirsiniz.

Bunun dışında gerek ulusal gerekse de uluslararası ölçekte çeşitli saygın projelerde, sergilerde, moda çekimlerinde aktif olarak öğrencilerimizle çalışmalar yürütmekteyiz.

Bunun yanısıra IF Wedding, Moda Tasarım Kumpanyası, Millfest gibi moda festivallerine ve fuarlarına her yıl öğrencilerimizin özgün tasarım çalışmalarıyla katılmayı sürdürmekteyiz.

Pınar Kaplankıran bölümümüzün ilk mezunlarındandır, Moda İşletmeciliği uzmanlık alanını başarıyla bitirdikten sonra Moda Tasarımcıları Derneği ile profesyonel iş hayatına adım atmıştır, burada İstanbul Fashion Week gibi birçok önemli organizasyonda aktif rol alan Kaplankıran, ardından ünlü tasarımcı Hakan Yıldırım’la çalışmalarında devam etmiştir, şu anda 1v1y isimli online alışveriş sitesinde marka yöneticisi olarak çalışmaktadır.

Sena Serra Kefeli, bölümümüzün ilk mezunlarındandır. 2005 yılındaki mezuniyetinin ardından İtalya’da IED Istituto Europeo di Design'de Fashion Communication & Styling konusunda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Kefeli şu anda İstanbul’da  Kith & Kin ismiyle kurduğu kendi markasıyla pek çok başarıya imza atan ve adından sıkça söz ettiren öğrencilerimizdendir.

Melis Karapança, Moda İşletmeciliği Uzmanlık Alanı’ndan 2008 yılında mezun olduktan sonra Milano’da Domus Academy’de yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından  Spazio firmasında tasarım bölümünde çalışmıştır. Daha sonrasında, İstanbul Moda Akademisi’nde akademik koordinasyonda görev alan Karapança, güncel olarak Hedef Mag’de köşe yazarlığı yapmaktadır.

Başak Cankeş, 2010’da Moda Tasarımı Bölümü’nden mezun olmadan önce dünyaca ünlü tasarımcımız Bora Aksu’nun bir atölye çalışması sırasında dikkatini çekmiştir. Mezuniyetinin  hemen ardından  İngiltere’de uluslarası tasarımcımız Bora Aksu’nun yanında çalışmıştır. Daha sonra  Türkiye’ye dönüp Günseli Türkay, Gül Ağış gibi ünlü tasarımcılarla beraber çalışmalarda bulunmuştur. Cankeş şu anda kendi marka ve butiğini kurarak tasarım hayatına devam etmektedir. 

Gülçin Çengel, 2010 mezunlarımızdandır. Eğitim dönemini kapsayan bir yıl içerisinde, School of the Art Institute of Chicago’da Moda Tasarımı üzerine sertifika programlarına katıldı. Mezuniyet sonrası Londra’da Bora Aksu’nun tasarım ofisinde çalışan Gülçin Çengel, sonrasında ev tekstili ve ev giyimi markası Chakra’da tasarımcı olarak görev aldı. 2013 yılında kendi ismini taşıyan markası Gülçin Çengel’i kurdu ve ilk sunumunu 2014-15 Sonbahar/Kış koleksiyonu ile İstanbul Moda Haftası’nda yaptı. 

Olgay Ergin 2010’daki mezuniyetinin ardından, Yıldırım Mayruk Moda Labaratuar’ında eğitim alarak geliştirmiştir. Daha sonrasında, 6 yıl Yıldırım Mayruk’ta çalışmış ve geçen sene kendi atölyesini kurarak markası için haute couture tasarımlar yapmaya başlamıştır.

Beril Türkmen 2011 mezunlarımızdandır. Mezuniyet sonrası Central Saint Martins’te moda pazarlama, görsel pazarlama ve moda styling’i üzerine sertifika programlarını tamamlamış, ardından London College of Fashion’da moda marka yönetimi, moda tasarımı ve kalıp çıkarma üzerine sertifika programlarıyla kendini geliştirmiştir. Bu süreci takiben Hatiçe Gökçe ve Zeynep Acar’ın yanında stajlarını yaparak, Londra Moda Haftası’nda stajyer olarak görev almıştır. Şu anda ise, moda asistanı olarak girdiği Vogue Türkiye’de alışveriş editörü (merchandise editor) olarak çalışmaktadır.

Zeynep Mayruk 2012de Mezun olduktan sonra Central Saint Martins’de altı farklı sertifika programını bitirdi. 2013 yılında markası Zeynep Mayruk’u yaratan genç tasarımcı, ilk koleksiyonunu 2013 yılında, Alaçatı Millfest Festivali’nde sergiledi. 2014 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu İstanbul Moda Haftası kapsamında gösterdi. 

Yeliz Cengiz, 2012 yılında mezuniyetini başarılı bir şekilde tamamlamış ve kendi adını taşıyan Haute Couture tasarımlarını oluşturduğu modaevini açmıştır.  Yeliz Cengiz, tasarım atölyesinde günlük ve gece kıyafetleri hazırlamakta ve tasarımlarıyla aktif bir şekilde moda etkinliklerinde yer almaktadır.

Aydan Sıvacı 2013 mezunu, shopigo.com’da sosyal medya editörlüğü ile başladığı iş hayatına, aynı firmada moda satın almacısı olarak devam etti. Ardından, moda asistanı olarak girdiği Vogue Türkiye’ de güncel olarak Junior Moda Editörü olarak çalışmaktadır.

Ege Üstündağ 2013 Moda İşletmeciliği Uzmanlık Alanından mezun olmuş, “not enough color” adlı Lüks ve sokak modası terimlerinin ortak paydada buluştuğu hazır giyim markasını kurarak, ürünlerini online olarak satışa sunmuştur.

Yaren Eren  2020 yılında mezun olan Yaren Eren, henüz 3. sınıf öğrencisiyken Atlasglobal Havayolları’nın yeni kabin ekibinin kıyafetleri için açtığı tasarım yarışmasında birinci olarak havayolları kabin ekibi kıyafetlerini tasarlamıştır. Sektördeki kısa deneyiminden sonra güncel olarak Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu)'da CMF (Color-Material-Finish) Designer olarak çalışmaktadır.

Mezunlarımızın başarı hikayelerinin devamı için: https://mezun.ieu.edu.tr adresine bakabilirsiniz.

Öğrencilerimizin eğitimleri devam ederken 8 haftalık zorunlu staj yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler staj yerlerini bulmakla kendileri yükümlüdürler. Ancak kurumlardan üniversitemize stajyer talepleri de gelmektedir, bu konu da üniversitemizin ilgili birimleri ve sorumlu öğretim elemanları tarafından takip edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için https://kariyer.ieu.edu.tr adresine bakabilirsiniz. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.