Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

BA 334 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Endüstrisinde Maliyet Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 334
Güz/Bahar
2
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramları öğrencilere öğreterek, öğrencileri moda endüstrisinde maliyet analizi yapabilir hale getirmektir.
Bu dersin amacı moda endüstrisinde maliyetlerinin belirlenmesinde ve yönetimin planlama, kontrol ve karar alma aşamalarında kullanacakları bilgilerin üretilmesinde kullanılan yöntem ve teknikler açıklamaktır. Bu amaçla, ürün maliyetlerinin hesaplanması, maliyet analizlerinin yapılması, üretilen maliyet bilgilerinin karar alma sürecinde kullanılması sağlanır. Bunların dışında, bütçenin hazırlanması ve bütçenin yönetim için planlama ve kontrol mekanizması olarak kullanılması anlatılmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler dersin sonunda üretim sürecinde oluşan maliyet ve gider kavramlarını ayırt edebileceklerdir.
  • Öğrenciler dersin sonuda Maliyet-Hacim-Kar Analizlerini hesaplayabileceklerdir.
  • Öğrenciler dersin sonunda Maliyetlerin hesaplanmasında safha, sipariş ve faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemlerini hesaplayabileceklerdir.
  • Öğrenciler dersin sonunda bütçe hazırlamasını gerçekleştirebileceklerdir.
  • Öğrenciler dersin sonunda bütçelerin kontrol ve planlanması amacıyla kullanılan varyans analizlerinin hesaplanması gerçekleştirecekler
Ders Tanımı Derste, maliyet ve yönetim muhasebesinin temel kavramları anlatılacaktır. Giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin maliyeti incelenecek, safha ve sipariş maliyetleme teknikleri anlatılacaktır. Yönetim muhasebesi alanında ise, bütçe konusu ele alınarak, bütçenin oluşturulması detaylı olarak uygulanacak, planlama ve kontrol analizleri ve karar analizleri yapılacaktır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebecinin işletmedeki yeri Maliyet ve Gider kavramları ve bu kavramların amaçlarının tanıtılması. Önerilen Makaleler
2 Maliyet Davranışlarının belirlenmesi Önerilen Makaleler
3 Maliyet Hacim Karlılık Analizi Başabaş Analizi Önerilen Makaleler
4 Sipariş maliyetleme Önerilen Makaleler
5 Sipariş maliyetleme Önerilen Makaleler
6 Faaliyet tabanlı maliyetleme ve Yönetim Önerilen Makaleler
7 Faaliyet tabanlı maliyetleme ve Yönetim Önerilen Makaleler
8 Yardımcı gider yeri giderlerinin dağıtımı Maliyetlerin yüklenicilere dapılımı: birleşik ürün ve yan ürün. Önerilen Makaleler
9 Safha Maliyetleme Önerilen Makaleler
10 Bütçe ve Sorumluluk Muhasebesi Önerilen Makaleler
11 Bütçe ve Sorumluluk Muhasebesi Önerilen Makaleler
12 Esnek Bütçeleme, Direkt işçilik ve direct ilk madde ve malzeme farklı ve genel üretim giderleri farkları. Önerilen Makaleler
13 Esnek Bütçeleme, Direkt işçilik ve direct ilk madde ve malzeme farkları ve genel üretim giderleri farkları. Önerilen Makaleler
14 Karar alma ve önemli bilgi kavramı Önerilen Makaleler
15 Karar alma ve önemli bilgi kavramı Önerilen Makaleler
16 Tekrar

 

Ders Kitabı Cost Accounting: A managerial Emphasis by Horngren, Datar, Foster, Rajan, Ittner PearsonPrentice Hall, 13th edition.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
2
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.