Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FD 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tekstil Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 303
Güz
0
4
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Kritik verme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı farklı tekniklerle oluşturulan tekstil yüzey tasarımları hakkında temel bilgiler vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel rezerve boyama tekniklerini tanımlayabileceklerdir.
  • El kalıp baskı, film baskı tekniklerini kullanabileceklerdir.
  • Hazırladıkları özgün desenlerini tek renkli, ve iki renkli parça baskı olarak uygulayabileceklerdir.
  • Seçilen desenin raportunu hazırlayabileceklerdir.
  • Seçilen deseni metraj baskı şeklinde uygulayabileceklerdir.
  • Tasarladığı kumaş için doğru kullanım alanı önerebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders moda tasarımında kullanılan farklı kumaş manipülasyon tekniklerini tanımayı ve farklı uygulamaları kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Blok baskı kalıplarının hazırlanması ve uygulamaları Mary Schoeser, World Textiles: A Concise History, Thames and Hudson, 2003,ISBN-10: 0500203695, s 179-182 5000 Years of Textiles Ed. Jennifer Harris,1993, Bristish Museum Press,ISBN-10: 0714117153 . s..39 Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press 2008, ISBN-10: 1596681950 s.52-65 Repeat Pattern, Thames and Hudson, 1993, ISBN 10:0500276870,p.24,26,27,58,59,86,87,111,119,140 Mary Schoeser, World Textiles: A Concise History, Thames and Hudson, 2003,ISBN-10: 0500203695, s 179-182 5000 Years of Textiles Ed. Jennifer Harris,1993, Bristish Museum Press,ISBN-10: 0714117153 . s..39 Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press 2008, ISBN-10: 1596681950 s.52-65 Repeat Pattern, Thames and Hudson, 1993, ISBN 10:0500276870,p.24,26,27,58,59,86,87,111,119,140
3 Blok Baskı uygulamaları Angela Völker, Textiles of The Wiener WerkstatteThames and Hudson, 2004,ISBN-13: 978-0500285183,s.35,36,83,137 John Gillow and Bryan Sentance, World Textiles, 1994, ISBN 10: 0500282471 , p.110 Sırrı Demirci, Elvan Yazmalar Diyarı Tokat, Tokat Belediyesi, 2016, s.189-230
4 Kumaş manipülasyon tekniklerinin sınıflandırılması ve tanıtımı (Bağlama/ Katlama/ Rezerve Teknikleri ile Boyama) Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press 2008,s.90-97 ISBN-10: 1596681950. Linda F. Megehee, Creating Texture With Textiles, Krause Publications 1998, ISBN-13: 978-0873416573 s.22-26 Alison J.Reid Stich Magic, 102 John Gillow and Bryan Sentance, World Textiles, 1994, ISBN 13: 9780500282472. p.122-127 Shaping and Heat-setting synthetic fabric, 2011, http://krex.ksu.edu, 31-41 Kate Wells, Fabric Dyeing&Printing,Conran,1997, ISBN-10: 1850298661; s.125
5 Dikiş/ boncuk bağlama Rezerve Teknikleri ile Boyama Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press 2008,s.90-97 ISBN-10: 1596681950. Linda F. Megehee, Creating Texture With Textiles, Krause Publications 1998, ISBN-13: 978-0873416573 s.22-26 Alison J.Reid Stich Magic, 102 John Gillow and Bryan Sentance, World Textiles, 1994, ISBN 13: 9780500282472. p.122-127 Shaping and Heat-setting synthetic fabric, 2011, http://krex.ksu.edu, 31-41 Kate Wells, Fabric Dyeing&Printing,Conran,1997, ISBN-10: 1850298661; s.125
6 Sarma Rezerve teknikleri ile boyama Mandy Southan, Shibori (Design&Techniques) ISBN-978-1-84448-269-6 2008,28,50
7 PROJE-Öğrenilmiş olan rezerve ve blok baskı teknikleri ile yapılmış tüm parçalar birleştirilerek sergilenebilir bir enstelasyon oluşturulacaktır. (Renk kompozisyon, desen, dekorasyon, işlev göz önünde bulundurulacak) Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press 2008,s.90-97 ISBN-10: 1596681950. Linda F. Megehee, Creating Texture With Textiles, Krause Publications 1998, ISBN-13: 978-0873416573 s.22-26 Alison J.Reid Stich Magic, 102 John Gillow and Bryan Sentance, World Textiles, 1994, ISBN 13: 9780500282472. p.122-127 Shaping and Heat-setting synthetic fabric, 2011, http://krex.ksu.edu, 31-41 Kate Wells, Fabric Dyeing&Printing,Conran,1997, ISBN-10: 1850298661; s.125
8 ARA SINAV
9 Yüzey tasarımı Richard Fisher and Dorothy Wolthal, Textile Print Design, Fairchild Publications,1987, ISBN 9780870055133, s.54-70
10 Desen hazırlama Richard Fisher and Dorothy Wolthal, Textile Print Design, Fairchild Publications,1987, ISBN 9780870055133 s.130-145 Marypaul Yates, Textiles, WW. Norman Company, 1995, ISBN-13: 978-0393730036, s.135
11 Film hazırlama Amanda Briggs Goode, Printed Textile Design, laurence King Publishing, 2013, ISBN10: 1780671180 s.139
12 Dijital baskı; tanıtım ve uygulama Amanda Briggs Goode, Printed Textile Design, laurence King Publishing,2013, ISBN10: 1780671180 s.139
13 Proje (Rezerve teknikleri, blok baskı ve film baskı tekniklerini kullanarak bir ürün oluşturulacaktır) (Renk kompozisyon, desen, dekorasyon, işlev göz önünde bulundurulacak)
14 Dersin gözden geçirilmesi
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Proje teslimi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press 2008 ISBN-10: 1596681950.

Linda F. Megehee, Creating Texture With Textiles, Krause Publications 1998, ISBN-13: 978-0873416573

John Gillow and Bryan Sentance, World Textiles, 1994, ISBN 13: 9780500282472.

Shaping and Heat-setting synthetic fabric, 2011, http://krex.ksu.edu, 

Kate Wells, Fabric Dyeing&Printing,Conran,1997, ISBN-

10: 1850298661;

Mary Schoeser, World Textiles: A Concise History, Thames and Hudson, 2003,ISBN-10: 0500203695,

5000 Years of Textiles Ed. Jennifer Harris,1993, Bristish Museum Press,ISBN-10: 0714117153 .

Repeat Pattern, Thames and Hudson, 1993, ISBN 10:0500276870

John Gillow and Bryan Sentance, World Textiles, 1994, ISBN 10: 0500282471 ,

Sırrı Demirci, Elvan Yazmalar Diyarı Tokat, Tokat Belediyesi, 2016

Robert Adamand Carol Robertsan, Screen Printing the complete water-based system, Thames and Hudson, 2002,  ISBN-13: 978-0500284254

Macarena San Martin, Patterns in Fashion, Evergreen, 2009,  ISBN 13: 9783836511698 

Routh Lee, Three dimentional textilees with coil, loops, knots and nets, Batsford,2010,  ISBN 13: 9781906388645

Starr Siegele, Toiles for All Seasons, Allentown Art Museum,2004, ISBN 13: 9781593730307

Angela Völker, Textiles of The Wiener WerkstatteThames and Hudson, ISBN-13: 978-0500285183

Peter Dormer, Design Since 1945, Thames and Hudson, 1993, ISBN-13: 9780500202616

Richard Fisher and Dorothy Wolthal, Textile Print Design, Fairchild Publications,1987, ISBN 9780870055133

Amanda Briggs Goode, Printed Textile Design, laurence King Publishing, 2013, ISBN10: 1780671180

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
5
1
5
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
4
4
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
7
7
Final Sınavı
0
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.