Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FD 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarımı için Portfolyo Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 404
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Kritik verme
Jüri
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı görsel iletişim tekniğinin temel yönlerini tanıtmak; yazılı ve web'de genel bir online moda portfolyosu oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dijital medya tekniklerini basılı ve web ortamında uygulayabileceklerdir
  • Profesyonel bir özgeçmiş yazabileceklerdir.
  • WIX üzerinden web sayfası oluşturabileceklerdir.
  • WIX web sayfalarının tasarımını yapabileceklerdir.
  • Web sayfalarının devamlılığını sağlayabilecekler.
Ders Tanımı Öğrenciler online portfolyo oluşturabilmek için gerekli kavramsal ve uygulamalı dijital görsel iletişim teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 23.02. Ders amaçları, programı ve materyallerinin tanıtılması
2 01.03. Web sitesinde/portfolyoda kullanılacak materyallerin dokümantasyonu ve organizasyonu WIX online tutorial
3 08.03. Stüdyo Kritiği 1 │Web Sitesi Tasarımı (şablon seçimi ve ana sayfası tasarımı) (WIX) WIX online tutorial
4 15.03. Stüdyo Kritiği 2 │Web Sitesi Tasarımı (alt menüler ve sayfalar) (WIX) WIX online tutorial
5 22.03. Stüdyo Kritiği 2 │Web Sitesi Tasarımı (alt menüler ve sayfalar) (WIX) WIX online tutorial
6 29.03. Stüdyo Kritiği 2 │Web Sitesi Tasarımı (alt menüler ve sayfalar) (WIX) WIX online tutorial
7 05.04. Stüdyo Kritiği 3 │Web Sitesi Tasarımı (inceleme) (WIX). Portfolyo │Giriş (Adobe Indesign) WIX online tutorial *Adobe programlarının kişisel bilgisaylara yüklenmesi gerekmektedir.
8 12.04. RAMAZAN BAYRAMI
9 19.04. Portfolyo │ Logo, CV, Kapak Sayfası (Adobe Indesign) Adobe Indesign Online Tutorial *Adobe programlarının kişisel bilgisaylara yüklenmesi gerekmektedir.
10 26.04. Portfolyo │ İçindekiler, Ana Sayfalar, Sayfa Özelleştirme (Adobe Indesign) *Adobe programlarının kişisel bilgisaylara yüklenmesi gerekmektedir.
11 03.05. Portfolyo │ Portfolyo İncelemesi (Adobe Indesign) *Adobe programlarının kişisel bilgisaylara yüklenmesi gerekmektedir.
12 10.05. Stüdyo Kritiği 4 │ Web Sitesi Tasarımı (logo+CV+portfolyo+sosyal medya ekleme) (WIX) WIX online tutorial
13 10.05. Stüdyo Kritiği 4 │ Web Sitesi Tasarımı (logo+CV+portfolyo+sosyal medya ekleme) (WIX)
14 24.05. Stüdyo Kritiği 5 │son inceleme
15 31.05. JÜRİ SUNUMU
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Ders için gerekli bir ders kitabı bulunmamaktadır. Öğrencilere dönem boyunca önerilen materyaller (okumalar, eğitimler ve video materyalleri vb.) verilecektir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

https://www.wix.com/

https://www.siteinspire.com/

https://carbonmade.com/portfolios/fashion-design

https://www.behance.net/gallery/71373427/Fashion-Design-portfolio 

   https://www.format.com/customers/design/fashion

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
50
Portfolyo
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
2
10
Portfolyo
1
10
10
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.