Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

GEHU 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dünya Siyasetinde Güncel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEHU 202
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Öğrencilere güncel küresel siyasetteki temel konular ve tartışmalar ile ilgili genel bir bakış açısı sağlanması amaçlanmaktadır. Sağlıklı bir tartışma ortamında uluslararası siyaset, ekonomi ve toplumbilim alanlarının kapsamına giren muhtelif güncel mevzular işlenerek öğrencilerin dünyayı kavrayışının derinleştirilmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dünya siyasetindeki güncel meseleleri tespit edebilecektir
  • Bu alandaki ampirik ve teorik tartışmaları tanımlayabilecektir
  • Bu meseleleri eleştirel bir okumayla analiz edebilecek ve farklı boyutlarıyla tartışabilecektir
  • Farklı aktörlerin bu meselelere bakış açılarını karşılaştırabilecektir
Ders Tanımı Bu ders, günümüz dünyasındaki, küreselleşme, göçmen krizi, ırkçılık, sosyal hareketler, küresel ısınma, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yükselen Çin, terörizm, Covid-19 krizi, yükselen popülizm gibi temel meseleleri masaya yatıracaktır. Ders, global dünyayı şekillendiren bu çok tartışılan çatışma ve eğilimlerin politik, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını analiz edecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dünya Siyasetindeki Bazı Genel Eğilimlere Giriş
2 Küreselleşme İzleme 1: “True Cost”, belgesel 2: “The New Rulers of the World”, belgesel Okuma: Manfred B. Steger, Globalization: a very short Introduction. Chapter 5, pp. 83-94.
3 Küresel Ekonomik Eşitsizlik İzleme: “Poor Us: An Animated History of Poverty”, belgesel Okuma: “The Globalization of Inequality” by François Bourguignon, introduction; pp. 1-8.
4 Yükselen Çin İzleme: “China: Power and Prosperity”, by PBS, belgesel Okuma/dinleme: “Making China Great Again”, article by Evan Osnos (The New Yorker).
5 Irk ve Irkçılık İzleme: “Good Hair: Perceptions of Racism” – kısa film Okuma: Ali Rattansi, A very short introduction: Racism. Chap.1, pp 4-12.
6 Terörizm, Savaş ve Güvenlik İzleme: “Hotel Rwanda”, film Okuma: “Routledge Handbook of Security studies” edt. by Myriam Dunn Cavelty and Thierry Balzacq, Part 2, section 13: “Terrorism and counter-terrorism” by Oldrich Bures
7 İklim Değişikliği İzleme: “This Changes everything”, belgesel, Naomi Klein. Okuma: “Climate Change: what everyone needs to know”, by Joseph Room, the preface.
8 Ara Sınav
9 Küresel Göçmen Krizi İzleme: “For Sama”, film. Okuma: “International Migration: A very short introduction”. Khalid Koser (2017) Chapter 1: Why migration matters?
10 Sosyal Hareketler İzleme: “Athena”, film. Okuma: “Social Movements and New Technology”, by Victoria Carty (2018), Introduction: the digital impact on social movements. pp.1-17.
11 Popülizmin Yükselişi İzleme: “Die Welle”- the Wave (2008), film. Okuma: “What is Populism?”. Jan-Werner Müller (2016), introduction: Is everyone a populist? Pp. 1-6.
12 Küresel Siyasette Cinsiyet İzleme: “Milk” (Gus Van Sant), film. Okuma: “The gendered society”. Michael Kimmel, introduction: Human beings, an engendered species, pp. 1-9.
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Mark Beeson and Nick Bisley, Issues in 21st Century World Politics (Palgrave McMillian, 2010).

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
11
2
22
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.