FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN

Department of Textile and Fashion Design

Academic Publications

Published or accepted to be published in journals covered by SCI, SSCI or AHCI

National

 • S. Sevinç , G. Bal and E. Bulgun.
  (2013) Visual design using genetic programming.
 • Jörn Fröhlich , F. Dilek Himam and Nigel Paul Ashley.
  (2013) Design Disciplines in Performing Arts - A wider Learning Experience.
  1-15,
 • A. Vuruskan , E. Bulgun.
  (2008) Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Ön Maliyet Tahminleme: Ege Bölgesindeki Konfeksiyon Bölgelerine Yönelik Bir Araştırma.
  Tekstil Ve Mühendis ,
 • S. Yeşilpınar , E. Bulgun, Yazgan, and B. Bozkurt.
  (1991) Uluslararası Köln Konfeksiyon Makinaları Fuarında Aksesuar Alanında Görülen Yenilikler.
  Tekstil Ve Konfeksiyon , No. 3, 290-294,

International

 • Angela Burns.
  (2022) Rethinking Fabric: The Application of Fabric Manipulation Techniques in Fashion Design Education.
  The International Journal Of Art & Design Education , Vol. 41, No. 1, 66-80,
 • Esra Enes , Şölen Kipöz .
  (2019) The role of fabric usage for minimization of cut-and-sew waste within the apparel production line: Case of a summer dress”.
  Journal Of Cleaner Production , No. 248,
 • Esra Enes , Şölen Kipöz .
  (2019) Turkey Fashion Industry's Cut -and -Sew Waste Problem and Its Waste Management Strategies .
  TEKSTİL VE MÜHENDİS ( Journal Of Textiles And Engineer) , Vol. 26, No. 113, ISBN: 1300-7599
 • Angela Burns , Arzu Vuruşkan .
  (2019) Using Origami for Creative Design and Pattern Development in Fashion Education.
  Journal Of Textiles And Engineer , Vol. 26, No. 113, 86-96, ISBN: 1300-7599
 • Arzu Vuruskan.
  (2019) Customers' perspectives on fit and customization of cycling sportswear: Cross-national comparison.
  Journal Of Textile And Apparel , Vol. 29, No. 2, 142-151,
 • Arzu Vuruskan , Angela Burns.
  (2017) AN APPROACH TO DEVELOP CREATIVITY BY UNDERSTANDING STRUCTURE IN FASHION DESIGN EDUCATION.
  EGE ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON DERGİSİ , Vol. 27, No. 1, 74-82, ISBN: 1300-3356
 • Arzu Vuruskan , Susan Ashdown.
  (2017) Modeling of half scale human bodies in active body positions for apparel design and testing.
  International Journal Of Clothing Science And Technology , Vol. 29, No. 6, 807-821,
 • Arzu Vuruskan , Angela Burns.
  (2017) An approach to develop creativity by understanding structure in fashion design education.
  Journal Of Textile And Apparel , Vol. 27, No. 1, 74-82,
 • Jie Pei , Huiju Park , Susan Ashdown and Arzu Vuruskan.
  (2017) A sizing improvement methodology based on adjustment of interior accommodation rates across measurement categories within a size chart.
  International Journal Of Clothing Science And Technology , Vol. 29, No. 5, 716-731,
 • Şölen Kipöz , Duygu Atalay.
  (2015) "Etik Modanın Temsiliyeti Bağlamında Vaatleri ve Çelişkileri: 'Etik' Moda ne Kadar Etik Sunuluyor?".
  YEDİ DERGİSİ , Vol. SUMMER 201, No. 14, 303-321, ISBN: 1307-9840
 • A. Vuruskan , T. Ince , E.Y. Bulgun and C. Guzelis.
  (2015) Intelligent fashion styling using genetic search and neural classification.
  International Journal Of Clothing Science And Technology , Vol. 27, No. 2, 283-301, ISBN: http://dx.doi.org/10
 • Burkay Pasin , Dilek Himam.
  (2011) Designing a National Uniform(ity): The Culture of Sümerbank within the Context of the Turkish Nation-State Project,Journal of Design History.
  Journal Of Design History, Special Issue: Uniforms In Design History: May 2011; , No. Vol:24, 157-170, ISBN: ISSN 09524649
 • Arzu Vuruşkan , Ender Yazgan Bulgun.
  (2011) Identification of Females body shapes based on numerical evaluations.
  International Journal Of Clothing Science And Technology , Vol. 23, No. 1, 46-60,
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun.
  (2011) Identification of female body shapes based on numerical evaluations.
  International Journal Of Clothing Science And Technology , Vol. 23, No. 1, 46-60, ISBN: 0955-6222
 • Yavuz Şenol , Taner Akkan , Ender Yazgan Bulgun and Ozan Kayacan.
  (2011) Active T-shirt.
  International Journal Of Clothing Science And Technology , Vol. 23, No. 4, 249-257,
 • O. Kayacan , Ender Yazgan Bulgun.
  (2009) Behaviours of Metalic Textile Structures.
  International Journal Of Clothing Science And Technology , Vol. 21, No. 2, 127-136,
 • Ender Yazgan Bulgun , Ozan Kayacan , Ö Şahin.
  (2009) Implementation of Steel-based Fabric Panels in a Heated Garment Design.
  Textile Research Journal , Vol. 79, No. 16, 1427-1437,
 • Ö Şahin , Ozan Kayacan , Ender Bulgun.
  (2005) Smart Textiles for the Soldier of the Future.
  Defence Science Journal , Vol. 55, No. 2, 195-205,
 • Ender Bulgun , A Kut.
  (2005) Internet Oriented Custom-Fit Approach for Apparel Industry.
  Journal Of Organizational Computing And Electronic Commerce , Vol. 15, No. 4, 285-293,
 • O Kayacan , Ender Yazgan Bulgun.
  (2003) An Investigation to Determine Optimum Inspection Periods in T-Shirt Production in Turkey.
  AATC Review , Vol. 3, No. 8,
 • A Kut , Ş Çakır , Ender Yazgan Bulgun.
  (2002) DEU-DEU Dokuz Eylul University-Distance Education Utilities Model.
  LNCS (Lecturer Notes In Computer Science), , Vol. 2457, 336-374, ISBN: ISSN 0302-9743
 • Ender Bulgun , A Kut , G Başer and M Kasap.
  (2002) Web Based Automation Software for Calculating Production Costs in Apparel Industry.
  LNCS (Lecturer Notes In Computer Science), , Vol. 2457, 223-231, ISBN: ISSN 0302-9743
 • Ender Bulgun , A Kut.
  (2000) Development Of a Component Oriented Garment Design Library.
  LNCS (Lecturer Notes In Computer Science) , Vol. 1909, 324-330, ISBN: ISSN 0302-9743

Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

National

 • Elvan Özkavruk Adanır , F.Dilek Himam Er.
  (2023) Tasarruf Yıllarında Moda ve Sümerbank.
  YEDI: Journal Of Art, Design And Science ,
 • F. Dilek Himam Er.
  (2021) KÜLTÜREL BİR GELENEĞİ HATIRLAMAK: BİR GEÇİŞ TÖRENİ OLARAK YÜZ YAZMAK VE YÜZ YAZISI ÜZERİNE.
  Folklor Akademi Dergisi , Vol. 4, No. 3, 464-481, ISBN: 2651-253X
 • Elvan Özkavruk Adanır , Dilek Himam ER.
  (2021) Hollywood'da Kostüm Tasarımının Ortaya Çıkışı: Travis Banton.
  ARTS: Artuklu Sanat Ve Beşeri Bilimler Dergisi ,
 • F.Dilek Himam , Oya Sipahioğlu.
  (2014) Kostüm Kitaplarında Osmanlı Giysileri Üzerine Bir Değerlendirme.
  Sanat Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi , No. 26, 123-144, ISBN: 1302-2938
 • Duygu Ebru Öngen Corsini.
  (2013) Osmanlı Saray Şenliklerinden Günümüze Bir Kültür Ürünü: Nahıl.
  Yedi, Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi , No. 10, 48-58, ISBN: 1307-9840
 • Şölen Kipöz.
  (2010) Bir ‘ Moda Sanatçısının’ Tasarım Evreni: Hüseyin Çağlayan 1994-2010.
 • Elvan Özkavruk Adanır , Bahadır Öztürk.
  (2010) Carpet Trade Between Ottoman Empire and Great Britain.
  Akdeniz Sanat Dergisi , No. 5, 117-126, ISBN: 1307-9700
 • Angela Burns.
  (2009) Angela'nin Gözünden.
  Trendsetter Magazine , Vol. 8, No. 83, 62-65, ISBN: 1304-4338
 • Şölen Kipöz.
  (2008) Bir Sosyal Tasarım Projesi. Felakete Karşı Giysi.
  Arredamento Mimarlık , No. 211, 120-126,
 • Solen Kipoz.
  (2007) Türk Modasının Kader Çizgisi.
  Trendsetter , No. 78, 70-74,

International

 • Arzu Vuruşkan , Ender Yazgan Bulgun , Elif Tekcan.
  (2023) Integrating Light Elements in Fashion: Practice-Based Design Approach.
  Tekstil Ve Mühendis , Vol. 30, No. 130, 158-170,
 • Başak Süller Zor , Arzu Vuruşkan.
  (2019) Assistive Technologies for Individuals with Visual Impairment: Contribution of Design in the Field of Clothing.
  Journal Of Engineering Sciences And Design , Vol. 7, No. 4, 913-925, ISBN: 1308-6693
 • Basak Süller-Zor , Arzu Vuruskan.
  (2019) Assistive technologies for individuals with visual impairment: Contribution of design in the field of clothing.
  Journal Of Engineering Sciences And Design , Vol. 7, No. 4, 913-925,
 • F.Dilek Himam Er , Ender Yazgan Bulgun , Elvan Özkavruk Adanır.
  (2018) Preservation of a Textile Culture Through a Digital Cultural Heritage.
  International Journal Of Science, Technology And Society , Vol. 6, No. 2, 25-32,
 • Başak Süller Zor , Arzu Vuruşkan.
  (2017) Survey Study for Detection of Problems in PlusSize Womens Clothing in Turkey.
  Tekstil Ve Mühendis , Vol. 24, No. 107,
 • Şölen Kipöz , Başak Süller Zor.
  (2017) Yamamotos Auratic Resistance and the Materiality of the Electronic Images in Notebook on Cities and Clothes.
  Comunicazioni Sociali Journal Of Media, Performing Arts And Cultural Studies , No. 1, ISBN: 978-88-343-3385-3
 • F.Dilek Himam.
  (2016) Sümerbank: Fashion, Textiles and the Making of a National Material Culture.
  The Journal Of Decorative And Propaganda Arts ( DAPA) ,
 • Elvan Özkavruk Adanır , Seda Kuleli , Özge Dikkaya Göknur.
  (2015) Odemıs Ipek: A Local Case Study on Effective Utilization of Silk and Local Handcrafts.
  Sericologia , Vol. 55, No. 2, 129-133, ISBN: 0250-3980
 • Fehmiye Dilek Himam Er , Elif Tekcan.
  (2014) Erken Cumhuriyet Dönemi Terzilik Kültürü ve Ulusal Maddi Kültürün İnşası.
  Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi , Vol. 10, No. 20, 221-254,
 • F.Dilek Himam Er.
  (2013) On Dress History Writing of the 16th Century: Exoticism, Power and Interaction Between Eastern and Western Dress.
  Süleyman Demirel Üniversity Faculty Of Arts And Sciences, Journal Of Social Sciences , No. 29, 117-135, ISBN: ISSN 1300-9435
 • Elvan Özkavruk Adanır , Berna İleri.
  (2013) Oryantalist Resimlerde Türk Halıları.
  Yedi , No. 10, 71-80, ISBN: 1307-9840
 • Dilek Himam.
  (2013) Ahimsa: Showing Kindness to Dresses.
  PAD Palermo Design Journal , ISBN: ISSN 1972-7887.
 • Elvan Özkavruk Adanır , Seda Kuleli , Özge Dikkaya Göknur and Aykut Kuleli.
  (2013) Sustainable design in the bridal wear industry of Izmir through reuse of local silk fabrics.
  Sericologia , Vol. 53, No. 1, 10-14,
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun.
  (2008) Pre-Cost Prediction in Apparel Industry: An Investigation Regarding Clothing Companies in Aegean Region (Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Ön Maliyet Tahminleme: Ege Bölgesindeki Konfeksiyon Firmalarına Yönelik Bir Araştırma).
  The Journal Of Textiles And Engineer , Vol. 13, No. 64, 48-57, ISBN: 1300-7599
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun.
  (2008) Kişiye özel üretim sistemleri ve made-to-measure uygulamaları.
  The Journal Of Textiles And Engineer , Vol. 13, No. 64, 12-19, ISBN: 1300-7599
 • G Kurumer , S Yeşilpınar , Ender Yazgan.
  (1996) Körpermae Türkischer Mädchen.
  Bekleidung Und Wear , Vol. 14, No. 96,

Published or accepted to be published in refereed journals

National

 • Elif Tekcan , Melis Baloglu.
  (2021) İyi Tasarımın Döngüsel Moda Yolculuğu: Simyacı, Arabulucu ve Aktivist Olarak Tasarımcı.
  Yeniden Akdeniz Tasarim , 60-65,
 • Elif Tekcan.
  (2013) Modanın Altın Çağları.
  Radikal Tasarım Gazetesi (Kasım) , 15-16,
 • Elif Tekcan.
  (2013) Sanat ve Tasarımla Değişen Örgü Kültürü.
  Radikal Tasarım Gazetesi (Ekim) , 14-15,
 • Elif Tekcan.
  (2013) Steampunk: Retro Gelecek.
  Radikal Tasarım Gazetesi (Eylül) , 14-15,
 • Angela Burns.
  (2013) Freecycling Izmir: An Ethical Outlook for Future Fashion Designers.
  Akdeniz Sanat Dergisi , Vol. 8, 80-84, ISBN: 1307-9700
 • Elvan Özkavruk Adanır , Berna İleri.
  (2012) Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etüdlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi.
  Arış , No. 7, 86-101, ISBN: 1301-255X
 • Filiz Adıgüzel Toprak , Elvan Özkavruk Adanır.
  (2010) An Instigative Attitude:”Conspicuous Consumption” at the Ottoman Court by the Patrons During Suleyman I’s Reign”.
  Yedi, , No. 4, 9-15, ISBN: 1307-9840
 • Ender Bulgun , M Yılmaz.
  (2010) İtfaiye Elbiseleri Tasarımında Son Gelişmeler.
  Tekstil Ve Mühendis , Vol. 17, No. 77, 19-28,
 • Şölen Kipöz.
  (2009) Hikayesini Kullanıcı ile Yazan Kıyafetler.
  Radikal Tasarım Gazetesi ,
 • Dilek Himam.
  (2009) Modanın Yaratım Nesnesi Olarak “Tasarı Bedenler”.
  Yedi,Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi , No. 2, 17-24, ISBN: 1307-9840
 • Elvan Özkavruk Adanır , Vildan Ömür.
  (2007) Fransız Halıcılığının Doğuşunda Türk Halılarının Etkisi ve Savonnerie Halıları.
  Sanat , No. 11, 21-27, ISBN: 1302-2938
 • O Kayacan , Ender Bulgun.
  (2007) Çelik Kumaş Panellerin Isınma Davranışları.
  Tekstil Ve Mühendis , Vol. 14, No. 65, 1-6,
 • Arzu Vuruşkan , Ender Yazgan Bulgun.
  (2005) Konfeksiyon Sektöründe e-ticaret Uygulamaları.
  Konfeksiyon Teknik , Vol. 4, No. 41, 96-103,
 • Şölen Kipöz.
  (2004) Beden ve Teknolojinin Etkileşiminden Oluşan Arayüzler.
  Arrademento Mimarlık Dergisi , No. 2004/01, 88-92,
 • Ozan Kayacan , Ender Yazgan Bulgun.
  (2002) T-Shirt Üretiminde Kalite Kontrol İşlemlerinin Karşılaştırmalı Olarak Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.
  Konfeksiyon Teknik , Vol. 1, No. 8, 106-110,
 • Ender Yazgan Bulgun , S Yeşilpınar , B Bozkurt.
  (2001) Bir Konfeksiyon İşletmesinin Reorganizasyonu Üzerine Bir Araştırma.
  Konfeksiyon Teknik , No. 79, 82-87,
 • Ender Yazgan Bulgun , S Yeşilpınar.
  (2000) Üç Boyutlu CAD Sistemlerindeki Gelişmeler.
  Tekstil Ve Konfeksiyonda Görünüm , Vol. 4, No. 56, 66-71,
 • S Yeşilpınar , Ender Yazgan Bulgun.
  (2000) Otomatik Vücut Ölçüm Sistemleri.
  Konfeksiyon Teknik , Vol. 6, No. 76, 153-156,
 • Ender Yazgan Bulgun.
  (2000) IMB-Köln Konfeksiyon Makinaları Fuarında CAD Sistemlerinde Görülen Yenilikler.
  Konfeksiyon Teknik , Vol. 6, No. 73, 112-116,
 • Ender Yazgan Bulgun , G Başer.
  (2000) Bilgisayarda Bir Giysi Tasarım Programı Oluşturulması.
  Fen Ve Mühendislik Dergisi , Vol. 2, No. 2, 113-122,
 • Ender Yazgan Bulgun.
  (2000) Moda Tasarımında Renkler.
  Konfeksiyon Teknik , Vol. 6, No. 67, 81-85,
 • Elvan Anmaç.
  (1999) Kula Halılarının Kompozisyon Özellikleri ve Kula Halılarında Kullanılan Motifler.
  Erdem , No. 28, 15-146,
 • Elvan Anmaç.
  (1998) Kenan Evren ve Etnografya Müzesi’nde Sergilenen Kula Halıları.
  Folklor/Edebiyat , No. 13, 163-171,
 • Elvan Anmaç.
  (1998) Post Taklidi Geleneksel Dokumalar.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi , No. 10, 19-28,
 • Şölen Kipöz.
  (1997) Propogandanın Tanımı.
  Düşünceler , Vol. 9, No. 1, 1-16,
 • Ender Yazgan Bulgun.
  (1996) Türkiye’de 12-17 Yaş Grubu Genç Kızların Beden Ölçüleri Standardizasyonu Üzerine Bir Araştırma.
  Konfeksiyon Teknik , Vol. 2, No. 21, 24-32,
 • G Kurumer , Ender Yazgan Bulgun.
  (1996) Türkiye’de 12-17 Yaş Grubundaki Genç Kızların Sosyo-Ekonomik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma.
  Tekstil Ve Mühendis , Vol. 9, No. 49, 26-30,
 • Ender Yazgan Bulgun.
  (1995) 1995-1996 Sonbahar-Kış Modası ve Yeni Eğilimler.
  Tekstil Ve Mühendis , Vol. 9, No. 47, 65-69,
 • B Bozkurt , Ender Yazgan Bulgun.
  (1993) 1993-94 Sonbahar Kış Sezonunda Moda Değişimi.
  Tekstil Ve Konfeksiyon , No. 2, 137-141,
 • B Bozkurt , Ender Yazgan Bulgun , S Yeşilpınar.
  (1993) CAD/CAM Sistemlerinin İşlevleri ve IMB 93 Köln Konfeksiyon Makinaları Fuarında CAD/CAM Sistemlerinde Sunulan Yenilikler.
  Tekstil Ve Konfeksiyon , No. 6, 481-487,
 • G Kurumer , Ender Yazgan Bulgun.
  (1992) Reçme Dikişi (406) ve 5 İplikli Overlok Dikiş (516) Türlerine Ait Standard Dikim Sürelerinin Belirlenmesi.
  Tekstil Ve Konfeksiyon , No. 1, 70-77,
 • Ender Yazgan Bulgun.
  (1992) 1992-1993 Sonbahar-Kış Modasında Renkler ve Stiller.
  Tekstil Ve Konfeksiyon, , No. 3, 221-225,
 • Ender Yazgan Bulgun.
  (1992) 1993 İlkbahar-Yaz Sezonunda Moda Değişimi.
  Tekstil Ve Konfeksiyon , No. 5, 368-376,
 • Erol Sanıbelli , Elvan Anmaç.
  (1992) Ödemiş Müzesi ve Birgi Ulu Caminde Bulunan Halıların Müzecilik Açısından İncelenmesi.
  Anadolu Folkloru , No. 6, 636-638,
 • Ender Yazgan.
  (1990) Moda ve Giyim Olgusu.
  Tekstil Teknik , Vol. 6, No. 69, 138-143,
 • Ender Yazgan.
  (1989) Türkiye’de Konfeksiyon İhracatı ve Sorunlarının Araştırılması.
  Tekstil Teknik , Vol. 5, No. 53, 42-48,

International

 • Angela Burns.
  (2011) The impact of the economic downturn on the textile and fashion designer-maker in Northern Ireland..
  Duck: Journal For Textiles Research And Textile Design , Vol. 2, No. 2, ISBN: 2042-0854
 • F. Dilek Himam Er , Ender Yazgan Bulgun , Elvan Özkavruk Adanır , Elif Tekcan , Melis Baloğlu and Filiz Özbengi Uslu.
  (2023) Bitkilerden Elde Edilen Boyarmadde ve Mürekkeplerin Tekstil ve Biyomalzemelerin Renklendirilmesinde Kullanılması.
  AKDENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Adana, 1-2 Nisan 2023..
  46-56,
 • Fehmiye Dilek Himam Er , Elvan Özkavruk Adanır , Elif Tekcan , Melis Baloğlu , Filiz Özbengi Uslu and Ender Yazgan Bulgun.
  (2023) Bitkilerden Elde Edilen Boyar Madde ve Mürekkeplerin Tekstil ve Biyomalzemelerin Renklendirilmesinde Kullanılması.
  Akdeniz 9. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
  46-56,
 • Başak Süller Zor , Arzu Vuruşkan.
  (2022) Developing an Assistive Technology for Individuals with Visual Impairment: Smart Glove Concept.
  21st World Textile Conference AUTEX 2022 / Autex Conference Proceedings
  410-414, ISBN: 978-83-66741-75-1
 • Elif Tekcan.
  (2019) Flesh in the Age of Technological Embodiment/Disembodiment: Representations of Body in William Gibson’s Neuromancer.
  Monash University Prato Centre, Tuscany/ ITALY / The 20th Conference Of The Utopian Studies Society, Book Of Abstracts
 • Arzu Vuruşkan , Ender Yazgan Bulgun , Elif Tekcan.
  (2018) Couture meets technology: Illuminated wedding dress.
  18th AUTEX World Textile Conference, İstanbul/TURKEY
  402-406,
 • Berna İleri , Elvan Özkavruk Adanır.
  (2018) A Sustainability Project:Samandag Silk House.
  Central Silk Board, India-International Society For Wild Silkmoths / International Conference On Wild Silk Moths
 • Şölen Kipöz.
  (2018) A Quest For Interdisciplinary / Cross-disciplinary / Multi-disciplinary Design Practices at the Intersection of Fashion and Architecture.
  University Of Barcelona / Back To The Future [icdhs 10th + 1 Conference] Proceedings Book
  34-39,
 • Elif Tekcan , F. Dilek Himam.
  (2018) Ideology and Dress in the Early Social Science Fiction Novels: A Comparative Analysis of Bellamys Looking Backward and Morriss News From Nowhere.
  Science Fiction And Communism Conference, Blagoevgrad/BULGARIA
 • Elif Tekcan , Arzu Vuruşkan , Ender Yazgan Bulgun , Mert Kalaycı.
  (2018) Ready-to- Print Wear: 3D Printing Applications in Fashion.
  7th International Technical Textiles Congress, İzmir/TURKEY
  255-260,
 • Ender Yazgan Bulgun , Elvan Özkavruk Adanır , Dilek Himam Er.
  (2016) Cumhuriyet Dönemi Sümerbank Kumaşları ve Kültürel Mirasın Korunması.
  Bezce Anadolu'ya Dokunan Bezler
 • Ender Yazgan Bulgun , Elvan Özkavruk Adanır , Dilek Himam.
  (2016) Dijital Tekstil Desen Arşivi ve Sanal Müze Oluşturulması /Digital Textile Design Archive and Creating a Virtual Museum.
  Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi Ve Arşiv Sistemi Koordinatörlüğü / E-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme – Elektronik Arşiv – Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu
  251-262, ISBN: 978-605-61009-5-6
 • F.Dilek Himam Er.
  (2016) Femininity In The Public Sphere During The Early Republican Era and The Swimsuits.
  5T Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları / 5T: Tasarımda Toplumsal Cinsiyet/ Yerel Ve Küresel Bağlam
  82-98, ISBN: 978-975-6339-42-8
 • Seda Kuleli , Elvan Özkavruk Adanır , Özge Dikkaya Göknur.
  (2016) Yöresel Kumaş Üretimindeki Atıkların Geri Dönüşümü: Ödemiş İpek Örneği.
  Bezce Anadolu'ya Dokunan Bezler
 • Elvan Ozkavruk Adanır.
  (2016) Türkiyede Gelinliğin Son Yüzyılı.
  Akdeniz Üniversitesi, 3-5 Kasım 2016 Antalya / 4. Yöresel Ürünler Sempozyumu Ve Uluslararası Kültür Ve Sanat Etkinlikleri
 • Ender Yazgan Bulgun , Elvan Özkavruk Adanır , F.Dilek Himam Er.
  (2016) Cumhuriyet Dönemi Sümerbank Kumaşları ve Kültürel Mirasın Korunması .
  7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı / Anadoluya Doku’n’an Bezler, BEZCE2016
 • Seda Kuleli , Elvan Özkavruk Adanır , Özge Dikkaya Göknur.
  (2016) Representation of Modern Turkish Women Through Magazines in Early Republican Era.
  3rd International Conference On Gender And Communication, April 7- 8, 2016, At The School Of Communication Of The University Of Seville, Spain / 3rd International Conference On Gender And Communication, April 7- 8, 2016, At The School Of Communication Of The University Of Seville, Spain
 • Dilek Himam Er , Elvan Özkavruk Adanır , Ender Yazgan Bulgun.
  (2016) Developing Turkish Digital Textile Design Archive.
  Autex 2016, 8-10 June 2016, Ljubljana, Slovenia, 2016. / 16th World Textile Conference,Autex
 • F.Dilek Himam Er , Elvan Özkavruk Adanır , Ender Yazgan Bulgun.
  (2016) Developing Turkish Digital Textile Archive.
  University Of Ljubljana / 16th World Textile Conference: Autex 2016
  113-113, ISBN: 978-961-6900-16-4
 • Başak Süller , Arzu Vuruşkan , Ender Bulgun.
  (2015) Smart Glove Design for Disabled.
  6th International Technical Textile Congress
 • Arzu Vuruskan.
  (2015) Encouraging innovation in the fashion industry through university projects.
  WCDA-2015 / 4th WORLD CONFERENCE On DESIGN And ARTS
 • B Süller , A Vuruskan.
  (2014) Fit and design improvement for plus-size clothing: Overview in Turkey.
  14th World Textile Conference / Proceedings Of Autex 2014
 • Elvan Özkavruk Adanır , Özge Dikkaya Göknur , Seda Kuleli.
  (2014) White and Glamorous: Changes in 20th Century Wedding Dresses in Turkey.
  6th Global Conference - Fashion: Exploring Critical Issues,Oxford / Fashion:Exploring Critical Issues
 • Elvan Özkavruk Adanır , Seda Kuleli , Özge Dikkaya Göknur.
  (2014) Modernizing Women Through Magazines in Turkey in Early Republican Era.
  Department Of English City University Of Hong Kong / Fashion In Fiction Style Stories And Transglobal Narratives
 • Dilek Himam.
  (2014) Gas Masks as Protective Design Objects of Resistance.
  Yaşar Üniversitesi / 5T 9. Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları Konferansı "Design And Resistance"
 • F.Dilek Himam Er.
  (2014) Postmodern Müzecilikte Yeni Alanlar: Moda Nesneleri ve Moda Müzeleri.
  Yaşar Üniversitesi / 5T Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları
  142-155, ISBN: 9789756339398
 • Elvan Özkavruk Adanır , Berna İleri.
  (2014) The Last Traditional Silkweavers in Antakya:Büyükaşık Family.
  International Sericultural Commission / The 23rd Congress On Sericulture & Silk Industry
  124-124,
 • Ender Yazgan Bulgun , Elvan Özkavruk Adanır , F.Dilek Himam Er.
  (2014) Developing Awareness In Contemporary Fashion and Design Culture with Digital Design Archive.
  NODEM 2014 Conference, Engaging Spaces – Interpretation, Design And Digital Strategies
  259-266,
 • Elvan Özkavruk Adanır , Seda Kuleli , Özge Dikkaya Göknur.
  (2014) Ödemiş İpek: A Local Case Study on Effective Utilization of Silk and Local Handcrafts.
  International Sericultural Commission / The 23rd Congress On Sericulture & Silk Industry
  123-123,
 • Elvan Özkavruk Adanır , Seda Kuleli , Özge Dikkaya Göknur.
  (2014) Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Kadınının Temsiliyeti:7 Gün Dergisi Örneği.
  Uluslararası Sanat Ve Tasarım Kongresi
  98-107,
 • Şölen Kipöz , Dilek Himam.
  (2014) Re-Inventing Traditional Textiles For The Contemporary Design Culture.
  International Committee On Design History And Studies / ICDHS - 9th International Conference For Design
 • Vuruskan Arzu , Burns Angela.
  (2013) Women’s empowerment through the fashion sector: The case of Turkey.
  European Academy Of Design / 10th European Academy Of Design Conference - Crafting The Future
 • Dilek Himam.
  (2013) Sosyalizm, Stil ve Giysiler Üzerine Tarihsel Bir Okuma.
  26-27-28 Temmuz, Karaburun / Bilim Üzerine Marksist Tartışmalar Sempozyumu: İki Kültürü Yeniden Düşünmek
 • Elvan Ozkavruk Adanir , Seda Kuleli , Özge Dikkaya Göknur , Aykut Kuleli.
  (2013) Sustainable Design in Bridalwear Sector: Proposal for Reuse of Local Silk Fabrics in Izmir's Bridalwear Industry.
  Black, Caspian Seas And Central Asia Silk Association / 6th BACSA International Conference "Building Value Chains In Sericulture"
 • M. Yılmaz , E. Bulgun , Y. Senol , T. Akkan.
  (2013) Monitoring of Vital Parameters With the Integrated Sensors on the Firefighter Jacket.
  The International Istanbul Textile Congress
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun.
  (2013) Emotional communication in techno-fashion.
  The International Istanbul Textile Congress
 • Seda Kuleli , Elvan Özkavruk Adanır , Göknur Özge Dikkaya.
  (2013) Türkiye ve Rusya: Giyimde Batılılaşma Hikayesi.
  II. YÖRESEL ÜRÜNLER SEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ / II. YÖRESEL ÜRÜNLER SEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ
 • Dilek Ayyıldız Hocaoğlu , Dilek Akbulut , Dilek Himam.
  (2013) Re-Crafting The Culture: Crafting The Gender Statements Through Circumcision And Belly Dancer Dresses,.
  Crafting The Future: 10th European Academy Of Design Conference, April 17-19, 2013, Gothenburg, Sweeden / Crafting The Future: 10th European Academy Of Design Conference, April 17-19, 2013, Gothenburg, Swe
 • Şölen Kipöz.
  (2013) Slow Fashion Ethics: Reproduction of Memory through Deconstruction.
  10th European Design Academy Conference / Crafting The Future
  1-12, ISBN: 978-91-979541-5-0
 • Jörn Fröhlich , F.Dilek Himam , Nigel Paul Ashley.
  (2013) DESIGN DISCIPLINES IN PERFORMING ARTS: A WIDER LEARNING EXPERIENCE.
  10th European Design Academy Conference / Crafting The Future
  1-15,
 • Türker İnce , Arzu Vuruşkan , Ender Bulgun , Cüneyt Güzeliş.
  (2013) Application of evolutionary algorithms to garment design.
  IEEE Signal Processing And Communications Applications Conference (SIU) / Proc. Of IEEE Signal Processing And Communications Applications Conference (SIU)
  1-4, ISBN: 978-1-4673-5561-2
 • Dilek Akbulut , Dilek Ayyıldız Hocaoğlu , Dilek Himam.
  (2013) Social and Cultural Transition of a Handcraft to a Designed Commodity:The Case of Nallıhan Needle Lacework.
  Crafting The Future: 10th European Academy Of Design Conference / Crafting The Future: 10th European Academy Of Design Conference
 • O. Kayacan , E. Bulgun , B. Eser , M. Pamuk.
  (2013) Design Methodology and Performance Studies of a Flexible Electrotextile Surface.
  ITMC Lille Metropole International Conference
 • Arzu Vuruskan , Jörn Fröhlich.
  (2012) WHERE FOOD GOES FASHION - ABOUT FINE ARTS AND DESIGN IN FOOD DISPLAY.
  2nd Agrindustrial Design, Product And Service Design Congress And Exhibition On Agricultural Studies / Proceedings Of 2nd Agrindustrial Design, Product And Service Design Congress And Exhibition On Agric
 • Jörn Fröhlich , Arzu Vuruskan.
  (2012) Contemporary marketing platforms and product values in eco-fashion observed on upcycled bag designs.
  2nd Agrindustrial Design, Product And Service Design Congress And Exhibition On Agricultural Studies / Proceedings Of 2nd Agrindustrial Design, Product And Service Design Congress And Exhibition On Agric
 • Angela Burns.
  (2012) FREECYCLING IZMIR: AN ETHICAL OUTLOOK FOR FUTURE FASHION DESIGNERS.
  International Antalya Fashion & Textile Design Biennial / Green Textile, Slow Fashion
  69-69,
 • A. Vuruskan , E. Bulgun.
  (2012) Textile and Fashion Education in Turkey in Connection with Sector's Development.
  Proceedings Of Autex 2012 - 12th World Textile Conference
 • M. Yılmaz , E. Bulgun , Y. Şenol , A. Taner.
  (2012) Designing Smart Garment for Firefighters.
  5th European Conference On Protective Clothing And NOKOBETEF 10, "Future Of Protective Clothing: Intelligent Or Not"
 • Jörn Fröhlich , Arzu Vuruskan.
  (2012) ANALYSING MARKETING VISUALS IN COMMERCIAL ECO FASHION: ALTERNATIVE MARKETING STRATEGIES.
  5th European Conference On Protective Clothing And NOKOBETEF 10, "Future Of Protective Clothing: Intelligent Or Not"
 • Angela Burns.
  (2012) RAISING THE STUDENT CONSCIENCE ON THE IMPORTANCE OF SOCIAL RESPONSIBILITY THROUGH FASHION DESIGN.
  Centre For The Study Of Fashion And Cultural Production, Università Cattolica Del Sacro Cuore, Milano / Fashion Tales 2012
 • Elvan Özkavruk Adanır , Seda Kuleli , Özge Dikkaya Göknur.
  (2012) Kızılcabölük Dokumalarının Gelinlik ve Kınalık Tasarımında Kullanımı Üzerine Öneriler.
  1. Yöresel ürünler Sempozyumu Ve Kültür/Sanat Etkinlikleri / 1. Yöresel ürünler Sempozyumu Ve Kültür/Sanat Etkinlikleri
 • M. Yılmaz , E. Bulgun , A. Baykasoğlu , N. Aktaş.
  (2012) A Multiple Criteria Decision Making Approach for Firefighter Protective Clothing Fabrics Selection.
  5th International Technical Textile Congress
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun.
  (2012) TEXTILE AND FASHION EDUCATION IN TURKEY IN CONNECTION WITH SECTOR’S DEVELOPMENT .
  12th World Textile Conference AUTEX, University Of Zagreb / Proceedings Of 12th World Textile Conference AUTEX
 • Jörn Fröhlich , Arzu Vuruskan.
  (2012) Where Food goes Fashion - About Fine Arts and Design in Food Display.
  12th World Textile Conference AUTEX, University Of Zagreb / Proceedings Of 12th World Textile Conference AUTEX
 • David Yeung , Duygu Ebru Öngen Corsini , Angela Burns , Seda Kuleli.
  (2012) A socially responsible fashion design project for the children who suffer from mental and physical handicaps in Turkey.
  Fashion And Health - University Of Minnesota
 • Fulya Ertem Başkaya , Dilek Himam Er.
  (2012) Colonial Representations and Mimicry in the Early Photographic and Fashion Practices of the Ottoman Empire.
  The Second Asian Conference On Arts And Humanities 2012, Osaka, Japan / The Asian Conference On Art And Humanities 2012 Offical Conference Proceedings,Osaka, Japan
  183-200, ISBN: 2186-229X
 • Duygu Atalay , Şölen Kipöz .
  (2012) Promises and Conflicts of the Ethical Fashion Debate: How ethical is the “ ethical fashion”? .
  Centro Per Lo Studio Della Moda E Della Produzione Culturale / Fashion Tales 2012
 • A. Vuruskan , E. Bulgun.
  (2012) Luminescent applications in techno-fashion.
  5th International Technical Textiles Congress
 • EBRU CORSİNİ.
  (2011) GELENEKSEL DOKUMALARIN İÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANIMI VE SERGİLENMESİ.
  KIZILCABÖLÜK GELENEKSEL DOKUMALAR SEMPOZYUMU
  215-219, ISBN: 978-605-87849-0-1
 • Ozge Dikkaya Göknur , Elvan Özkavruk Adanır , Seda Kuleli.
  (2011) Ödemiş İpek Dokumacılığı ve Ürün Çeşitliliği Üzerine Bir Değerlendirme.
  Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi / Uluslararası İpekböcekçiliği Ve İpekli Dokumalar Sempozyumu
 • Yrd.Doç.Dr.Duygu Ebru Öngen Corsini.
  (2011) İpekli Dokumalar ve Ürünlerin Özel Mekanlarda Sunumuna bir Örnek Model: TÜNEL .
  Uluslar Arası İpek Böcekçiliği Ve İpekli Dokumalar Sempozyumu/International Symposium Of Silk Worm Breeding And Woven Silk Alanya-Antalya
 • Arzu Vuruskan , Bettina Seider , Ute Detering-Koll.
  (2011) DATA COMPATIBILITY ANALYSIS OF 3D BODY SCANNING.
  International Conference On 3D Body Scanning Technologies 2011 / Proceedings Of International Conference On 3D Body Scanning Technologies 2011
  338-348, ISBN: 978-3-033-03134-0
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun , Ozge Kart , Alp Kut.
  (2011) ANALYSING BODY SHAPES FOR CLOTHING: USING 2D IMAGES.
  "Ecole Nationale Superieure D'Ingenieurs Sud-Alsace" In The Frame Of "Association Of Universities For Textiles" / 11th World Textile Conference, Autex 2011, Book Of Proceedings
  44-49, ISBN: 978-2-7466-2858-8
 • Seda Kuleli , Elvan Özkavruk Adanır , Özge Dikkaya Göknur.
  (2011) Ödemiş’te Geleneksel İpekböcekçiliğini Teşvik ve Geliştirme Projesi.
  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ / Uluslararası İpekböcekçiliği Ve İpekli Dokumalar Sempozyumu
 • Arzu Vuruşkan , Ender Bulgun , O Kart , A Kut.
  (2011) Analysing Body Shapes for Clothing:Using 2D Images.
  France,ENSİSA 11 Th World Textile Conference-AUTEX 2011
  44-49,
 • Elvan Ozkavruk Adanır , Seda Kuleli , Ozge Dikkaya Göknur.
  (2011) A Local Project: Promotion of Silkworm Breeding in Odemis.
  International Sericultural Commssion, The Queen Sirikit Department Of Serculture / 22nd Congress Of The International Sericultural Commission
  ISBN: 978-974-403-803-6
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun.
  (2010) Analysis of 3D body scanning for body measurement extraction considering the cultural context.
  Hometrica Consulting / Proceedings Of The International Conference On 3D Body Scanning Technologies
  312-322, ISBN: 978-3-033-02714-5
 • Angela Burns , Duygu Ebru Öngen Corsini.
  (2010) Crafty Culture: Developing a distinct fashion identity by rejuvenating textile and craft heritage.
  7th Conference Of The International Committee Of Design History And Design Studies (ICDHS) / Design And Craft: A History Of Convergences And Divergences
  346-350, ISBN: 978 90 6569 071 5
 • Ender Yazgan Bulgun , Ozan Kayacan , Y Şenol , T Akkan , M Yılmaz.
  (2010) Safe Travelling Cloth - STC.
  10th World Textile Conference- AUTEX 2010, Vilnius- Lithuanina
 • F.Dilek Himam Er , Fırat Neziroğlu.
  (2010) Tasarımda Deneyimler ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar :Tasarımı Deneyimlemek / Deneyimi Tasarlamak,.
  VIII. Ulusal Sempozyumu: Bilim, Felsefe Ve Sanatta Postmodern Yaklaşımlar,Foça,İzmir, / VIII. Ulusal Sempozyumu: Bilim, Felsefe Ve Sanatta Postmodern Yaklaşımlar,Foça,İzmir,
  245-261, ISBN: 978-605-4233-53-3
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun , Hulusi Baysal.
  (2010) Objective calculation method for body shape analysis.
  Kaunas University Of Technology, Faculty Of Design And Technologies, Department Of Textile Technology / Autex 2010, 10th World Textile Conference, Abstract Book
  51-51, ISBN: 978-9955-25-829-2 (e
 • Elvan Özkavruk Adanır , Berna İleri.
  (2010) Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etüdlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi.
  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ / ULUSLARARASI TÜRK HALI VEDÜZ DOKUMA YAYGILARI (KİLİM, CİCİM, ZİLİ, SUMAK) SEMPOZYUMU
  1-23,
 • Elvan Özkavruk Adanır.
  (2009) “19. Yüzyılda İzmir’in Levanten Halı Tüccarları”,.
  19-20 Kasım 2009 / 10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildirileri,
  7-17,
 • Angela Burns.
  (2009) TURK-COUTURE - THE CULTURE JACKET.
  Third Nordic Design Research Conference
 • Şölen Kipöz , Deniz Güner.
  (2009) Conceptual Resistance of Hussein Chalayan within the Ephemeral World of Fashion.
  Interdisciplinary Net / Ist Global Fashion Conference
 • Oya Sipahioğlu , F.Dilek Himam Er.
  (2009) Sümerbank Basma Fabrikalarında Üretilmiş Tekstillerin Toplumdaki Yeri ve Önemi.
  10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu
  345-352, ISBN: 978-605-4146-03-1
 • Oya Sipahioğlu , Dilek Himam.
  (2009) Cumhuriyet Dönemi Kadın Giyiminde Sümerbank Basmaları.
  Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi IMWC
 • Aykut Kuleli , F.Dilek Himam Er , Seda Kuleli.
  (2008) Kızılcabölük Geleneksel El Dokumalarının Kullanımına Yönelik Yeni Tasarım Önerileri.
  Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu
  97-109, ISBN: 978-605-87849-0-1
 • Elvan Özkavruk , F.Dilek Himam Er.
  (2008) İspanyol Halıları: İspanyol Halıcılığına Farklı Kültürlerin Etkisi.
  Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Etkinlikleri / Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Etkinlikleri
  343-348, ISBN: 978-975-7666-92-9
 • Arzu Vuruskan , Ender Bulgun.
  (2008) Overview of mass customization as a marketing strategy with the comparisons under cross cultural effects.
  Politechnico Di Torino, Italy / 8th AUTEX Conference, Book Of Abstracts
  66-66,
 • Ender Bulgun , Ozan Kayacan.
  (2008) Designing A Smart Garment Wıth Heating Function - A Case Study For Steel Yarn Applicatıon.
  FuturoTextiles Conference, Kortjrik, Belgium
 • Ender Bulgun , F Dayanıklı.
  (2008) Software Development For The Calculation Of Total Fabric Length Required In Woven Garment Plants.
  Autex Conference, Biele, Italy
 • Şölen Kipöz .
  (2007) Dress against Disaster : Clothing as Hyper medium in Risk Society.
  Izmir University Of Economics,Faculty Of Fien Arts And Design / EAD CONFERENCE PROCEEDINGS Dancing With Disorder : Design , Discourse Disaster
  ISBN: 978-975-8789-21-4
 • Elvan Anmaç , Bahadır Öztürk.
  (2007) European Carpets in Dolmabahce Palace Collection.
  ICOC / The XIth International Conference On Oriental Carpets
 • Elvan Anmaç , Filiz Adıgüzel Toprak.
  (2007) An Instigative Attitude: "Conspicious Consumption" at the Ottoman Court by the Patrons during Suleyman I's Reign.
  Victoria&Albert Museum / Patrons, Makers And Traders : People And Art In The Islamic Middle East
 • Ender Bulgun , Arzu Vuruşkan.
  (2007) Understanding The Consumer Approach to Apparel Mass Customization: The Case Study.
  ITMC 2007, Casablanca, Morocco
 • Arzu Vuruşkan , Ender Bulgun.
  (2007) Apparel Customizatıon Under the Technologıcal Influence: Viability Analysis in Turkey.
  Proceedings Of 7th Design Conference, Dancing With Disorder: Design, Discourse, Disaster
 • Elvan Özkavruk , Bahadır Öztürk.
  (2007) The Effect of Carpet Trade Between the Ottoman Empire and Great Britain:Anatolian and English Carpets.
  13th International Congress Of Turkish Art / 13th International Congress Of Turkish Art
 • Ender Yazgan Bulgun , S Yeşilpınar.
  (2007) Garment Fitting Problems of Turkish Females Towards Mass Customization.
  AUTEX, Tampere, Finland
 • Dilek Himam.
  (2007) Ders Kitaplarında Cinsiyet Unsurunun Gösterimine İlişkin Değerlendirmeler.
  Türkiye 1. Kadın Kurultayı
 • Ender Bulgun , Arzu Vuruskan.
  (2007) Understanding the consumer approach to apparel mass customization: The case of Turkey.
  ESITH, Casablanca, Morocco - ENSAIT, Roubaix, France / Proceedings Of 1st International Conference – Intelligent Textiles And Mass Customization
  575-575, ISBN: 9954-8878-0-6
 • Dilek Himam.
  (2007) Gündelik Yaşam Nesnesi Olarak Giysiler: Sümerbank Örneği.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Dilek Himam , Marlene Breu.
  (2006) Turkish Oya Needlelace: Interpretation within a Living History Context in Rural Turkey.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu
  385-391,
 • Şölen Kipöz .
  (2006) Fashionable Foods and Tasteful Fashions.
  Izmir University Of Economic , Faculty Of Fine Arts And Design / Agrindustrial Design Symposium Proceedings
  ISBN: 975-8789-05-8
 • Elvan Anmaç.
  (2006) Anadolu Halılarının İngiliz ve Fransız Halıcılığına Etkisi.
  VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
 • Arzu Vuruskan.
  (2006) The importance of organic agriculture for vegetable based natural textile fibers and organic fashion concept.
  Izmir University Of Economics, Faculty Of Fine Arts And Design, Department Of Industrial Design / Proceedings Of Agrindustrial Design; 1st International Product And Service Design Symposium And Exhi
  224-234, ISBN: 975-8789-05-8
 • Dilek Himam.
  (2006) Türkiye Tekstil ve Giyim Kültürlerinin Görselleştirilmesi: Kostüm Müzeleri.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu
  187-196,
 • Şölen Kipöz , Deniz Güner.
  (2006) Moda Dünyasının Geçiciliğinde Söylem Üretmenin Olanak ve Sınırları:Hüseyin Çağlayan.
  İTU Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü / III.Ulusal Tasarım Kongresi. Türkiye'de Tasarımı Tartışmak
  ISBN: 975-561-277-7
 • O. Kayacan , Ö. Şahin , E. Bulgun.
  (2006) Akıllı Giysilerde Sıcaklık Kontolünün Elektronik Gerçeklenmesi.
  İTU Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü / III.Ulusal Tasarım Kongresi. Türkiye'de Tasarımı Tartışmak
 • Elvan Anmaç , Bahadır Öztürk.
  (2006) İngiliz Halıcılığının Başlangıcı ve Türk Halıcılığı ile Etkileşimi.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Tübitak / Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu
  148-156,
 • Elvan Anmaç , Filiz Adıgüzel .
  (2006) Changing Face of Ottoman Imperial Image:Carpets of Dolmabahce Palace.
  Textile Society Of America10th Biennial Symposium / Textile Narratives +Conversations
 • Ozan Kayacan , Ender Bulgun , Ö Şahin.
  (2006) Designing An Electronic Body Temperature Control Unit for Smart Textiles.
  Futurotextiles, France, Lille
  30-34,
 • Elvan Anmaç.
  (2005) Timeline of Change in Carpet Designing of Anatolia From Traditional to Modern.
  13th ETN Conference / European Textile Network
 • Ender Bulgun , Arzu Vuruskan.
  (2005) Development of software about calculating production parameters in knitted garment plants.
  Enformatika / Enformatika Volume 9
  6-12, ISBN: 975-98458-8-1
 • Ender Bulgun , Ozan Kayacan.
  (2005) RFID Applications in Textile Industry.
  II. International Technical Congress
  226-236,
 • İsmail Öztürk , Elvan Anmaç.
  (2005) Regionally Different Traditional Turkish Carpets and the New Appearances They Gained in 19th Century.
  13th ETN Conference / European Textile Network
 • Oğuz Adanır , Elvan Anmaç.
  (2005) “Güzel Sanatlar Enstitülerinin Toplumsal Sanat Bilincinin Niteliksel Gelişimine Kurumsal Katkısı”,.
  Sanatta Anadolu Aydınlanması Ulusal Sanat Sempozyumu, 02-05 Haziran 2005,Erzurum
  35-40,
 • Dilek Himam.
  (2005) A New Lifestyle of Metrolopolitan Individual: Organic Life.
  Agrindustrial Design: 1st Product And Service Design Symposium And Exhibition On Agrindustrial Industries / Agrindustrial Design: 1st Product And Service Design Symposium And Exhibition On Agrindustrial Indus
  265-274, ISBN: 975-8789-05-8
 • Ender Bulgun , Arzu Vuruşkan.
  (2005) Development Of A Software About Calculating The Production Parameters in Knıtted Garment Plants.
  Enformatika Volume:9
  6-12,
 • Elvan Anmaç.
  (2005) Two Projects Regarding Traditional Turkish Rugs and Kilims Led by The Traditional Turkish Arts Department-Faculty of Fine Arts-Dokuz Eylul University.
  13th ETN Conference / European Textile Network
 • Elvan Anmaç , Bahadır Öztürk.
  (2005) “ Dolmabahçe Sarayında Bulunan Avrupa Tarzı Hereke Halıları”,.
  Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli / 1. Hereke Halı Kongresi, 23–24 Eylül 2005
  1-7,
 • Dilek Himam , M. Breu.
  (2005) Mediation of Rural Women’s Private/Public Space And Expected Gender Role Behavior.
  Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli / 1. Hereke Halı Kongresi, 23–24 Eylül 2005
 • Ö. Şahin , E. Bulgun , O. Kayacan.
  (2004) Isıtma Fonksiyonlu Akıllı Giysiler.
  Akıllı Sistemlerdeki Yenilikler Ve Uygulamaları Sempozyumu
 • Elvan Anmaç , Filiz Adıgüzel , İsmail Öztürk.
  (2004) The Effect of Carpet Trade Between the Ottoman Empire and Great Britain on West Anatolian Carpet Designs.
  Textile Society Of America 9th Biennial Symposium / Appropriation*Acculturation*Transformation
 • Ender Bulgun , S Yeşilpınar.
  (2004) A Study On Seam Strength Of Fabrics Knitted From Ring Compact And OE-Rotor Yarns.
  4th World Textile Conference, Autex, France, ENSAIT
 • S Yeşilpınar , Ender Bulgun.
  (2004) Developments Of Virtual Garment Simulation.
  II.International Istanbul Textile Congress
 • Şölen Kipöz , Erdem Akan .
  (2004) Reincarnation” as Design Experience for the Sake of Product’s Emotions.
  Middle East Technical University , Design And Emotion Society / 4th International Conference On Design And Emotion
 • O. Kayacan , Ö. Şahin , E. Bulgun.
  (2003) "Soldier of the Future".
  Middle East Technical University , Design And Emotion Society / 4th International Conference On Design And Emotion
 • Ender Yazgan Bulgun , Ozan Kayacan.
  (2003) Medical Aspects of Smart Clothes-Saving Lives By Textiles.
  5th İnternational Conference TEXSCI,(Textiles Science 2003), Liberec, Czech Republic
 • Şölen Kipöz .
  (2003) Design Since the Mobile Phone become a fashion item .
  University Of Barcelona / The Design Wisdom. 5th European Academy Of Conference
 • Elvan Anmaç.
  (2002) Batı Anadolu Halıcılığında Kula Halılarının Yeri ve Çolakzade Halı Şirketi .
  Türk Tarih Kongresi / XIII. Türk Tarih Kongresi
  1267-1280, ISBN: 975-1615-90-9
 • Elvan Anmaç , Öznur Aydın , İsmail Öztürk.
  (2002) ; “Kenan Evren Etnografya Müzesi’nin Kula Kent Müzesi’ne Dönüştürülmesi Projesi”,.
  Kula- Koruma, Yaşatma, Geliştirme, Araştırma, Proje, Uygulama Sempozyumu, 11–13 Ekim 2002 Kula / Kula- Koruma, Yaşatma, Geliştirme, Araştırma, Proje, Uygulama Sempozyumu, 11–13 Ekim 2002 Kula
 • Oya Sipahioğlu , Elvan Anmaç.
  (2002) “Bergama Müzesi Örneğinde Geleneksel Tekstillerin Sunumu ve Öneriler”,.
  Osman Bayatlı Anısına Bergama Sempozyumu, 16 Nisan 2002 Bergama / Osman Bayatlı Anısına Bergama Sempozyumu, 16 Nisan 2002 Bergama
 • Ender Bulgun , S Yeşilpınar , O Kayacan.
  (2002) Review on Wearable Computers.
  The Ith. International Technical Textiles Congress, İzmir
  204-215,
 • Elvan Anmaç.
  (2002) “İzmir Etnografya Müzesi Deposunda Bulunan İpek ve Floş Halılar”,.
  8. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, 13–15 Kasım 2002 İzmir, / 8. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, 13–15 Kasım 2002 İzmir,
 • Oya Sipahioğlu , Elvan Anmaç.
  (2002) “Bergama Müzesi Örneğinde Geleneksel Tekstillerin Sunumu ve Öneriler”,.
  Osman Bayatlı Anısına Bergama Sempozyumu, 16 Nisan 2002 Bergama / Osman Bayatlı Anısına Bergama Sempozyumu, 16 Nisan 2002 Bergama
 • A Kut , D Pakalın , K U Birant , Ender Yazgan Bulgun , S Yeşilpınar.
  (2001) New Approach For Computerized Clothing Design in Garment Industry.
  Sixteenth International On Computer And Information Sciences / ISCIS XVI, Proceedings Of The Sixteenth International On Computer And Information Sciences
  476-483,
 • Elvan Anmaç.
  (2000) “18. ve 19. Yüzyıl Milas Halılarından Örnekler”,.
  3. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempozyumu, Konya, / 3. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempozyumu, Konya,
  78-81,
 • Elvan Anmaç , Gonca Karavar.
  (2000) “Restorasyon ve Konservasyon Öncesi El Dokuması Halıların Teknik Analizi ve İşlem Aşamaları”,.
  3. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempozyumu, Konya, / 3. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempozyumu, Konya,
  166-169,
 • Elvan Anmaç.
  (2000) “Tekstil Ürünleri Konservasyonunun Temel İlkeleri”,.
  1. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu Ve Restorasyonu Kolokyumu, Ankara, / 1. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu Ve Restorasyonu Kolokyumu, Ankara,
  75-80,
 • Elvan Anmaç.
  (1999) “Bir Grup Konya Halısının Motif ve Kompozisyon Özellikleri”,.
  2. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempozyumu, Konya, / 2. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempozyumu, Konya,
  8-19,
 • Elvan Anmaç.
  (1999) “Tekstil Ürünlerinde Restorasyon ve Konservasyon İşlemlerinde Karar Verme Ölçütleri”,.
  2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal Ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu, İzmir, / 2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal Ve Ekonomik Boyutu Sempo
  9-13,
 • İsmail Öztürk , Elvan Anmaç.
  (1997) “ Yabancı Sermayenin Batı Anadolu Halıcılığına Girişi, Etkileri ve Günümüzdeki Uzantıları”,.
  Türkiye’de El Sanatları Geleneği Ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu, İzmir, / Türkiye’de El Sanatları Geleneği Ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu, İzmir,
  26-32,
 • Elvan Anmaç.
  (1994) “İngiliz Sermayesinin Batı Anadolu Halıcılığına Etkisi ve Şark Halı Kumpanyası”,.
  Kamu Ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde, Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempo
  5-17,
 • Alaistair Fuad Luke , Hazel Clark , Alice Payne , Duygu Atalay , Alex Esculapio , Otto Von Busch , Erica Greef and Sanem Odabaşı Şölen Kipöz.
  (2020) Slowness in Fashion .
  Dixi Pub. , ISBN: 978-619-7458-23-7
  Author / Editor
 • Alaistair Fuad Luke , İrem Yanpar Coşdan , Hazel Clark , Nesrin Türkmen , Yüksel Şahin , Duygu Atalay , Otto Von Busch and Alice Payne Şölen Kipöz .
  (2020) Modada Yavaşlık .
  Yeni İnsan Yayınları , ISBN: 978-605-7764-02-7
  Author / Editor
 • Ender Yazgan Bulgun , Elvan Özkavruk Adanır , F. Dilek Himam .
  (2015) Türkiye Baskı Desenleri Tarihi: Sümerbank Örneği 1956-2001.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi, İZKA , ISBN: 978-975-8789-56-6
  Author
 • Elvan Özkavruk Adanır .
  (2015) Tekstil Lifleri:Özellikleri ve Kullanım Alanları.
  Mungan Kavram Yayınevi , ISBN: 978-605-88358-2-5
  Author
 • Ayşegül Kurtel , Bora Aksu , Duygu Atalay , Gülsüm Baydar , Otto Von Busch , Dilek Himam , Kevin Hilton and Mine Ovacık Şölen Kipöz.
  (2015) Sürdürülebilir Moda.
  Yeni İnsan Yayınevi , Vol. 91, No. Ekoloji-31, ISBN: 978-605-5895-67-9
  Author / Editor
 • Ender Yazgan Bulgun , Elvan Özkavruk Adanır , F. Dilek Himam .
  (2015) Türkiye Baskı Desenleri Tarihi: Sümerbank Örneği 1956-2001.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi, İZKA , ISBN: 978-975-8789-56-6
  Author / Editor
 • Jacob Bronowski , Bruce Mazlish .
  (2012) Leonardo'dan Hegel'e Batı Düşünce Tarihi.
  Say Yayınları , ISBN: 978-605-02-0131-4
  Interpreter
 • Basia Szkutnizka .
  (2011) Moda Tasarımında Teknik Çizim . Orijinal adı: Technical Drawing for Fashion.
  Karakalem Yayınevi , İzmir .Orijinal Baskı .Laurence King, London , ISBN: 9786054146031
  Interpreter
 • Elvan Özkavruk , Nuray Yılmaz .
  (2007) Dokuma Kumaş Sözlüğü, Cilt:2.
  İzmir , ISBN: 978-9944-0866-0-8
  Author
 • Elvan Özkavruk , Nuray Yılmaz .
  (2007) Dokuma Kumaş Sözlüğü, Cilt:1.
  İzmir , ISBN: 978-9944-0866-0-8
  Author
 • Şölen Kipöz , Tevfik Balcıoğlu , Gülsüm Baydar , Özge D. Göknur Şölen Kipöz.
  (2007) Dress Against Disaster.
  Izmir Ekonomi Universitesi , No. 016, ISBN: 9789758789177
  Author / Editor
 • Şölen Kipöz , Özge D. Göknur , Selin Dartar , Ceylan Topsever , Ceren Ege , Elif Kocabıyık Şölen Kipöz.
  (2007) İlkbahar-yaz 2007.
  Ege Giyim Sanayicileri Derneği ,
  Author / Editor
 • Elvan Anmaç .
  (2004) Tekstilde Kullanılan Lifler: Özellikleri ve Kullanım Alanları,.
  Dokuz Eylül Yayınları , ISBN: 975-6981-68-7
  Author
 • Şölen Kipöz , Özge D. Göknur , Sema Yaygın , Emine Şahin , Elif Kocabıyık , Bahar Sönmez Şölen Kipöz.
  (2003) Trend Studio Gelin İlkbahar-yaz/ Bride Spring-Summer 2004.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi , No. 01, ISBN: 975-8789-01-5
  Author / Editor
 • Elvan Anmaç , Nuray Yılmaz .
  (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler.
  Dokuz Eylül Yayınları ,
  Author
 • Elvan Ozkavruk Adanir , Berna İleri.
  Orientalism Revisited: Orientalism as Fashion.
  214-230
  I. Tombul , G. Sarı.
  Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and Beyond .
  (2021), IGI Global,
 • Elvan Özkavruk Adanır.
  Kula Halıları.
  1539-1568
  Aysen Soysaldı.
  Cumhuriyet Dönemi Türk Halıcılığı Kitabı.
  (2020), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Vol. 1,
 • Elvan Özkavruk Adanır.
  Batı Anadolu Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Yabancı Şirketler (1860-1934) ve Türk Halıcılığına Etkisi .
  397-426
  Aysen Soysaldı.
  Cumhuriyet Dönemi Türk Halıcılığı Kitabı.
  (2020), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Vol. 1,
 • F.Dilek Himam Er.
  Kürk Kitabı.
  Emine Gürsoy Naskalı.
  .
  (2019), Kitabevi Yayınları, ISBN: 978-6059-506991
 • F.Dilek Himam Er.
  Understanding Uniform; Uniforming Society: Fashion Practices during the Modernization Period in Turkey.
  135-158
  Janet Tynan , Lisa Godson.
  Uniform Clothing and Discipline in the Modern World.
  (2019), Bloomsbury Visual Arts, ISBN: 978-1-350-04555-2
 • Şölen Kipöz , Duygu Atalay.
  Sustainable Anatolia: Craft Centered Design in Turkey” .
  164-173
  Alison Gwilt , Alice Payne , Evelise Evelise.
  Mapping Sustainable Fashion: Global Perspectives.
  (2019), Bloomsbury, ISBN: 978-1-3500-5814-9
 • F.Dilek Himam Er.
  Uniforming Society: Fashion Practices during the Modernization Period in Turkey.
  Lisa Godson , Janet Tynan.
  Understanding Uniform.
  (2018), Bloomsbury, (kabul edildi, basılacak),
 • Şölen Kipöz .
  Transgressions Between Arts/ Design / Crafts Through a Social Participatory Approach : The Case "The Legacy in the Pocket.
  Paula Pinto , Antonio Pinto , Teresa Furtado.
  Cross Media Arts: Social Arts and Transdisicplinarity.
  (2018), Caleidoscópio, ISBN: 978-989-658-511-2
 • Elvan Özkavruk Adanır , Berna İleri.
  19. yüzyılda İzmir Halı Ticareti ve Smyrna Halıları.
  234-244
  Efdal Sevinçli , Semih Çelenk.
  İzmir Kent Ansiklopedisi Kültür Sanat 1.
  (2017), İzmir Büyükşehir Belediyesi,
 • Elvan Ozkavruk Adanır.
  Batı Anadolu Halılarındaki Değişim.
  252-255
  Efdal Sevinçli , Semih Çelenk.
  İzmir Kent Ansiklopedisi Kültür Sanat 1.
  (2017), İzmir Büyükşehir Belediyesi,
 • Elvan Özkavruk Adanırir , Seda Kuleli , Özge Dikkaya Göknur.
  Representation of Modern Turkish Women Through Magazines in Early Republican Era.
  Juan Carlos Suárez Villegas , Luis Alfonso Guadarrama Rico , Jannet Valero Vilchis , Paola Panarese.
  La desigualdad de género invisibilizada en la comunicación Aportaciones al III Congreso Internacional de Comunicación y Género y al I Congreso Internacional de Micromachismo en la comunicación .
  (2017), Dykinson, S.L.,
 • Elvan Özkavruk Adanır.
  19. yüzyıldan 20. yüzyıla İzmir ve Çevresinde Halıcılık/Bir Aile Şirketi:Çolakzade Halı Şirketi.
  245-251
  Efdal Sevinçli , Semih Çelenk.
  İzmir Kent Ansiklopedisi Kültür Sanat 1.
  (2017),
 • Elvan Özkavruk Adanır.
  19. yüzyılda İzmirin Levanten Halı Tüccarları.
  256-260
  Efdal Sevinçli , Semih Çelenk.
  İzmir Kent Ansiklopedisi Kültür Sanat 1.
  (2017), İzmir Büyükşehir Belediyesi,
 • Elvan Özkavruk Adanır , Seda Kuleli , Özge Dikkaya Göknur.
  Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Kadınının Popüler Dergilerde Temsiliyeti.
  Aylin Göztaş.
  İletişimde Serbest Yazılar.
  (2016), Literatür-Academia,
 • Elvan Özkavruk Adanır , Özge Dikkaya Göknur , Seda Kuleli.
  White and Glamorous:Changes in 20th Century Wedding Dresses in Turkey.
  3-12
  Damayanthie Eluwawalage.
  Fashion Tyranny&Revelation.
  (2016), Inter-Disciplinary Press, Oxford, UK, ISBN: 978-1-84888-483-0
 • Dilek Himam.
  Anımsama Durakları Olarak Giysiler.
  99-111
  Şölen Kipöz.
  Sürdürülebilir Moda ( Editör: Şölen Kipöz).
  (2015), Yeni İnsan Yayınevi, ISBN: 9786055895679
 • Dilek Himam.
  Sosyalizm, Giyim ve Stiller Üzerine Tarihsel Bir Okuma.
  215-238
  Ali Cenk Gedik.
  Bilim Üzerine Marksist Tartışmalar: İki Kültürü Yeniden Düşünmek, Bilim ve Gelecek Yayınevi, Ocak,2015..
  (2015), Bilim ve Gelecek Kitaplığı:45, ISBN: 978-605-5888-44-2
 • Angela Burns.
  Angela Burns - Türkiye/Turkey.
  77-78
  Associate Prof. Yüksel Şahin , Lec. Ebru Dikmen.
  "Green Textile, Slow Fashion" International Antalya Fashion & Textile Design Biennial.
  (2013), Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Vol. -, Ser. -, ISBN: 978-605-4483-16-7
 • Burkay Pasin , Dilek Himam.
  “Designing a National Uniform(ity): The Culture of Sümerbank within the Context of the Turkish Nation-State Project”.
  No. On Turkish Industria, Tevfik Balcıoğlu.
  On Turkish Industrial Design Studies.
  (2013), Yapi Endustri Merkezi (YEM)/Yapi Endustri Merkezi ( basılacak),
 • Şölen Kipöz.
  Giysi Satın alma Kararları.
  No. 1655, 138-167
  Füsun Curaoğlu.
  Giysi Seçimi.
  (2013), Anadolu Üniversitesi , Açık Öğretim Fakültesi Ev İdaresi Ön lisans Programı, Vol. 2689, ISBN: 978975061358
 • Angela Burns.
  Knitting Sheep Illustration.
  168-168
  Banu Moğulkoç.
  33rd International Nasreddin Hodja Cartoon Contest / The Association of Cartoonists.
  (2013), Karikatürcüler Derneği, Vol. 33,
 • Duygu Ebru Öngen corsini.
  Duygu Ebru ÖNGEN CORSINI - Türkiye / Turkey.
  19-19
  Assoc.Prof. Yüksel Şahin , Lec. Ebru Dikmen.
  "Green Textile, Slow Fashion" International Antalya Fashion&Textile Design Biennial.
  (2013), Vol. -, Ser. -, ISBN: 978-605-4483-16-7
 • Şölen Kipöz.
  Moda Endüstrisi.
  No. 1967, 34-54
  Füsun Curaoğlu.
  Moda Tasarımı.
  (2013), Anadolu Üniversitesi , Açık Öğretim Fakültesi Ev İdaresi Ön lisans Programı, Vol. 3014, ISBN: 9789750616747
 • Yrd. Doç.Dr.Duygu Ebru Öngen Corsini.
  İzmir’de Devrimci Bir Uygulama: Kamyondan Tiyatro Yaratmak.
  47-57
  Özlem Belkıs .
  Prof.Dr. Özdemir Nutku'ya Armağan.
  (2012), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-975-441-371-7
 • Şölen Kipöz.
  Foreword.
  8-10
  Faruk Yorgancıoğlu.
  Zühal Yorgancıoğlu:Fashion Design Studies, Sketches and Illustrations.
  (2012), Tükelmat, ISBN: 978-605630610-5
 • Şölen Kipöz , Deniz Güner.
  Conceptual Resistance of Hussein Chalayan within the Ephemeral World of Fashion.
  329-343
  Alissa De Witt-Paul , Mira Crouch.
  Fashion Forward.
  (2011), Critical Studies: Inter-Disciplinary Press, ISBN: 978-1-84888-001-6
 • Şölen Kipöz , Tevfik Balcıoğlu , Gülsüm Baydar , Özge D. Göknur.
  Dress Against Disaster : Clothing as Hypermedium in Risk Society.
  14-29
  Şölen Kipöz.
  Dress Against Disaster : Clothing as Hypermedium in Risk Society.
  (2007), Izmir Ekonomi Üniversitesi, Ser. 016, ISBN: 978-975-8789-17-7
 • Şölen Kipöz , Sibel Kıran.
  Ergonomi ve Estetik.
  Çağatay Güler.
  Sağlık Boyutuyla Ergonomi.
  (2004), Palme yay, ISBN: 975-8624-97-0
 • Elvan Anmaç.
  19. Yüzyıldan Başlayarak Batı Anadolu Halılarının Değişim Süreci,.
  No. ansiklopedi, 336-339
  Türkler.
  (2002), Yeni Türkiye Yayınları, Vol. 14,
 • Elvan Anmaç.
  19.Yüzyıl Sonu 20. Yüzyıl Başı Batı Anadolu Ticari Halıcılığı.
  No. ansiklopedi, 522-527
  Osmanlı.
  (1999), Yeni Türkiye Yayınları, Vol. 3,

NEWS |ALL NEWS

Izmir University of Economics
is an establishment of
izto logo
Izmir Chamber of Commerce Health and Education Foundation.
ieu logo

Sakarya Street No:156
35330 Balçova - İzmir / Turkey

kampus izmir

Follow Us

İEU © All rights reserved.