Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 111 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarımı için Çizim ve Sunum Teknikleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 111
Güz
0
4
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kritik verme
Jüri
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, çizgi, hacim, kompozisyon ve perspektif dâhil olmak üzere öğrencilerin temel serbest el çizim tekniğini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çizgi, hacim, kompozisyon ve perspektif dahil olmak üzere, temel çizim prensiplerini tanımlayabileceklerdir.
  • Elle serbest çizim tekniklerini uygulayabilecektir.
  • Çizim yaparken renk bilgisini uygulayabilecektir.
  • Temel çizim alıştırmaları için gerekli araç ve gereçleri kullanabilecektir.
  • Farklı çizim tekniklerini karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında öğrencilere çizgi, hacim, kompozisyon, perspektif ve renk dahil olmak üzere temel çizim prensipleri gösterilir. Verilen bu temel bilgiler ile birlikte çeşitli araçlar ve malzemeler de tanıtılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Temel Çizim Becerileri I Mendelowitz, D.M., Faber D.L., Wakeham D.A., (2007). A Guide to Drawing, Thomson Wadsworth, USA, pp. 4-12
3 Temel Çizim Becerileri I / Çizgi, Hacim, Işık, Gölge Mendelowitz, D.M., Faber D.L., Wakeham D.A., (2007). A Guide to Drawing, Thomson Wadsworth, USA, pp18-55
4 Temel Çizim Becerileri I / Çizgi & Hacim, Işık, Gölge Mendelowitz, D.M., Faber D.L., Wakeham D.A., (2007). A Guide to Drawing, Thomson Wadsworth, USA, pp18-55
5 Temel Çizim Becerileri I – Çizgi & Hacim, Işık, Gölge Mendelowitz, D.M., Faber D.L., Wakeham D.A., (2007). A Guide to Drawing, Thomson Wadsworth, USA, pp18-55
6 Temel Çizim Becerileri I – Çizgi & Hacim, Işık, Gölge/ Mendelowitz, D.M., Faber D.L., Wakeham D.A., (2007). A Guide to Drawing, Thomson Wadsworth, USA, pp161-181
7 Temel Çizim Becerileri Çizgi & Hacim / Perspektif Kompozisyon/ Sunum 1 / Jüri Önünde Sunum Mendelowitz, D.M., Faber D.L., Wakeham D.A., (2007). A Guide to Drawing, Thomson Wadsworth, USA, pp161-181
8 Perspektif / Çizgi, Hacim & Kompozisyon Mendelowitz, D.M., Faber D.L., Wakeham D.A., (2007). A Guide to Drawing, Thomson Wadsworth, USA, pp229-242
9 Perspektif / Çizgi, Hacim & Kompozisyon Mendelowitz, D.M., Faber D.L., Wakeham D.A., (2007). A Guide to Drawing, Thomson Wadsworth, USA, pp229-242
10 Perspektif / Çizgi, Hacim & Kompozisyon/ Mendelowitz, D.M., Faber D.L., Wakeham D.A., (2007). A Guide to Drawing, Thomson Wadsworth, USA, pp245-261
11 Renk & Çizim Teknikleri/ Giriş / Sunum 2 / Jüri Önünde Sunum Gaimster, Julia (2011) Visual Research Methods in Fashion, Berg, Oxford, NewYork,,pp61-75
12 Renk & Çizim Teknikleri Gaimster, Julia (2011) Visual Research Methods in Fashion, Berg, Oxford, NewYork,,pp61-75
13 Renk & Çizim Teknikleri
14 Renk & Çizim Teknikleri/ Proje Sunumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Gaimster, Julia (2011) Visual Research Methods in Fashion, Berg, Oxford, NewYork, ISBN-13: 978-1-84788-382-7

Mendelowitz, D.M., Faber D.L., Wakeham D.A., (2007). A Guide to Drawing, Thomson Wadsworth, USA, ISBN-13: 978-0-495-00694-7

Betti, C., (1996). Drawing: a Contemporary Approach, Harcourt Brace College Publishers, USA, ISBN 0-15-501580-X

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
60
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
11
22
Proje
1
14
14
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.