Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 152 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarımına Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 152
Bahar
1
6
4
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Kritik verme
Jüri
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri moda endüstrisi ve moda tasarımının bileşenleri konusunda bilgilendirmektir. Öğrencilerin gelecek yıllardaki çalışmalarına temel oluşturacak şekilde koleksiyon geliştirme ve temel dikim becerileri edinmesi hedeflenmiştir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel tasarım prensiplerini göz önünde bulundurarak koleksiyon analizi/tasarımı gerçekleştirebilecekler.
  • Bir ürün grubuna yönelik koleksiyon geliştirmek üzere görsel araştırma yapabilecekler.
  • Temel çizim ve sunum tekniklerini kullanarak giysi tasarlayabilecekler.
  • Tekstil materyalleri temel özelliklerine göre sınıflandırabilecekler.
  • Çeşitli dikiş ve kumaş manipülasyonu yöntemleri ile kumaşa boyut ve hacim kazandırabilecekler.
  • Temel düzeyde dikiş uygulamaları gerçekleştirebilecekler.
Ders Tanımı Bu ders, konsept geliştirme aşamasından başlayarak tasarım ve malzeme araştırması ve koleksiyon geliştirme gibi temel moda tasarım süreçlerini içermektedir. Mesleki terminolojilere, tasarımın yaratıcı süreçlerine ve dikim çalışmalarına odaklanmaktadır. Dikiş makinesinin kullanımı ve temel dikim tekniklerinin öğretilmesi bu dersin kapsamında yer alır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrenciler ile tanışma Dersin, ders programının ve ders materyallerinin tanıtılması OYUNCAK TASARIMI PROJESİ: Proje tanıtımı ve üretim prensiplerinin aktarılması
2 OYUNCAK TASARIMI PROJESİ SUNUM 1: Temel Tasarım Prensipleri ve Moda Tasarımındaki Uygulamaları SW 1: Temel Tasarım Prensipleri Üzerinden Koleksiyon İnceleme / Sunum Hazırlama (Grup Çalışması) Sorger, R., Udale, J. (2006). “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. ISBN: 978-2-940373-39-0, Chapter 3
3 SUNUM 2: Moda Endüstrisine Giriş (Pazar Segmentleri, Trend Sistemi, Esin Kaynakları) Video gösterimleri SW 1-Öğrenci Sunumları: Paftalar Üzerinden Sözlü Sunum + Stüdyo Kritiği 1 Mbonu, E., (2014). “Fashion Design Research”, Laurence King Publishing. ISBN: 978-1-78067-179-6, Chapter 3 Gale, C., Kaur, J. (2004). “Fashion andTextiles: an Overview”, Berg, ISBN: 1-85973-813-3, Chapters 1, 2
4 SUNUM 3: Tasarım Araştırması Bireysel Tasarım Konseptlerin Oluşturulması SW 2A: Fikir Haritası Oluşturma SW 2B: Konsept Paftası Hazırlama Sorger, R., Udale, J. (2006). “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. ISBN: 978-2-940373-39-0, Bölüm 1 Mbonu, E., (2014). “Fashion Design Research”, Laurence King Publishing. ISBN: 978-1-78067-179-6, Bölüm 8
5 SW 2C: Tasarım Araştırması + Stüdyo Kritiği 2 SW 3: Tekstil Malzemeleri ile Kural-Temelli Yüzey Çalışmaları + Studio Critique 3 Sorger, R., Udale, J. (2006). “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. ISBN: 978-2-940373-39-0, Chapter 1 Mbonu, E., (2014). “Fashion Design Research”, Laurence King Publishing. ISBN: 978-1-78067-179-6, Chapter 8
6 ATÖLYE HAFTASI Wolff, C. (1999). “The Art of Manipulating Fabric”, Krause Publications. ISBN: 9780801984969 Jackson, P. (2011). “Folding Techniques for Designers”, Laurence King. ISBN 978-1-85669-721-7 Jackson, P. (2015). “Complete Pleats: Pleating Techniques for Fashion, Architecture and Design”, Laurence King Publishing. ISBN: 978-1-78067-601-2
7 SUNUM 4: Giysi Yapısı ve Detayları SW 4A: Giysi Detayları Üzerine Öğrenci Sunumları + Stüdyo Kritiği 4 SW 4B: Tasarım Detayları ile ilgili Eskizler + Stüdyo Kritiği 4 Sorger, R., Udale, J. (2006). “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. ISBN: 978-2-940373-39-0, Chapter 1 Mbonu, E., (2014). “Fashion Design Research”, Laurence King Publishing. ISBN: 978-1-78067-179-6 Chapter 8 Hopkins, J. (2009). “Basics Fashion Design 05: Fashion Drawing” Ava Publishing. ISBN 978-2-940411-15-3
8 SUNUM 5: Tasarım Süreci (Tekstil Malzemeleri) (Kumaş Türleri, Kumaş Manipülasyonları, Baskı Teknikleri ve Diğer Yüzey Tasarlama Teknikleri) + Malzeme Araştırması SW 5: Malzeme Araştırması ve Kumaş Manipülasyonları + Stüdyo Kritiği 5 Sorger, R., Udale, J. (2006). “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. ISBN: 978-2-940373-39-0, Chapter 2 Mbonu, E., (2014). “Fashion Design Research”, Laurence King Publishing. ISBN: 978-1-78067-179-6, Chapter 6 Iwamoto Wada, Y. (2002). “Memory on Cloth: Shibori Now”, New York : Kodansha International, ISBN: 4-7700-2777-X Udale, J. (2008). “Basics Fashion Design 02: Textiles and Fashion” Ava Publishing. ISBN: 978-2-940373-64-2
9 SUNUM 6: Moda Çizimi ve Sunumu SW 6: Koleksiyon Geliştirme + Stüdyo Kritiği 6 Sorger, R., Udale, J. (2006). “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. ISBN: 978-2-940373-39-0, Chapter 4 Renfrew, E. (2009). “Basics Fashion Design 04: Developing a Collection”, Ava Publishing. ISBN 978-2-940373-95-6
10 ARA SINAV Egzersiz 1: Dikiş Makinesini Tanıma / Temel Dikiş Egzersizleri (Düz Dikiş, Kavisli Dikiş, Zikzak Dikiş) Egzersiz 2: Dikiş Egzersizleri (Pile, Büzgü, Volan, Nervür) Fischer, A. (2009). “Basics Fashion Design 03: Construction”, Ava Publishing. ISBN 978-2-940373-75-8 Shoben, M., Ward, J. P. (2012). “Pattern cutting and making up: the professional approach”, Routledge. ISBN: 978-0750603645, Sayfa: 131-163 Joseph –Armstrong, H. (1995). “Patternmaking for Fashion Design”, Prentice Hall. ISBN: 0-321-03423-6
11 ARA SINAV Egzersiz 3: Dikiş Egzersizleri (Fransız Dikişi, Overlok, Biye, Nervür, vs.) Fischer, A. (2009). “Basics Fashion Design 03: Construction”, Ava Publishing. ISBN 978-2-940373-75-8 Shoben, M., Ward, J. P. (2012). “Pattern cutting and making up: the professional approach”, Routledge. ISBN: 978-0750603645, Sayfa: 131-163 Joseph –Armstrong, H. (1995). “Patternmaking for Fashion Design”, Prentice Hall. ISBN: 0-321-03423-6
12 ARA SINAV Egzersiz 4: Dikiş Egzerisi (“Crop-Top” dikimi ) Fischer, A. (2009). “Basics Fashion Design 03: Construction”, Ava Publishing. ISBN 978-2-940373-75-8 Shoben, M., Ward, J. P. (2012). “Pattern cutting and making up: the professional approach”, Routledge. ISBN: 978-0750603645, Sayfa: 131-163 Joseph –Armstrong, H. (1995). “Patternmaking for Fashion Design”, Prentice Hall. ISBN: 0-321-03423-6
13 FİNAL PROJESİ: SW 1A: Temel Etek Kalıbı SW 1B: Dar Etek Kalıbı Yeşilyurt, S. (2006). “Giysi Kalıpçılığı”, DEÜ Yayınları, Chapter 3
14 FİNAL PROJESİ: SW 1C: Numune Hazırlama Yeşilyurt, S. (2006). “Giysi Kalıpçılığı”, DEÜ Yayınları, Chapter 3
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi/ Final Projesi Sunumu

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Sorger, R., Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. ISBN 978-2-940373-39-0

Mbonu, E., (2014). “Fashion Design Research”, Laurence King Publishing. ISBN: 978-1-78067-179-6

Wolff, C. (1999). “The Art of Manipulating Fabric”, Krause Publications. ISBN: 9780801984969

Jackson, P. (2011). “Folding Techniques for Designers”, Laurence King. ISBN 978-1-85669-721-7

Jackson, P. (2015).  “Complete Pleats: Pleating Techniques for Fashion, Architecture and Design”, Laurence King Publishing. ISBN: 978-1-78067-601-2

Udale, J. (2008). “Basics Fashion Design 02: Textiles and Fashion” Ava Publishing. ISBN: 978-2-940373-64-2

Hopkins, J. (2009). “Basics Fashion Design 05: Fashion Drawing” Ava Publishing. ISBN 978-2-940411-15-3

Renfrew, E. (2009). “Basics Fashion Design 04: Developing a Collection”, Ava Publishing. ISBN 978-2-940373-95-6

Fischer, A. (2009). “Basics Fashion Design 03: Construction”, Ava Publishing. ISBN 978-2-940373-75-8

Shoben, M., Ward, J. P. (2012). “Pattern cutting and making up: the professional approach”, Routledge. ISBN: 978-0750603645

Joseph –Armstrong, H. (1995). “Patternmaking for Fashion Design”, Prentice Hall. ISBN: 0-321-03423-6

Nakamichi, T. (2010). “Pattern Magic”, Laurence King Publishing. ISBN: 978-1-85669-705-7

Nakamichi, T. (2011). “Pattern Magic 2”, Laurence King Publishing. ISBN: 978-1-85669-706-4

Chunman Lo, D. (2011). Pattern Making: Portfolio Skills. Fashion & Textiles, Laurence King Publishing. ISBN 978-1856697507, Pages: 16-17

Gale, C., Kaur, J. (2004).  “Fashion andTextiles: an Overview”, Berg, ISBN: 1-85973-813-3, Bölüm1 ve 2

Iwamoto Wada, Y. (2002). “Memory on Cloth: Shibori Now”, New York: Kodansha International, ISBN: 4-7700-2777-X

Yeşilyurt, S. (2006). “Giysi Kalıpçılığı”, DEÜ Yayınları, Chapter 3

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
1
10
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
96
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
1
6
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
1
1
Seminer/Çalıştay
1
1
1
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Final Sınavı
0
    Toplam
121

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.