Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Stüdyosu: Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 201
Güz
0
8
4
10

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kritik verme
Jüri
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders moda tasarımı, tekstiil tasarımı, moda trendleri ve moda işletmeciliğinin temel bilgilerini tanıtmayı amaçlar. Temel ürün gruplarına ticari/teknik ve kavramsal/deneysel açılardan farklı perspektifler sunarak tasarıma odaklanmayı hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çağdaş bir moda koleksiyonundaki temel bileşenleri analiz edebilecektir.
  • Görsel ve sözlü anlatımla bir moda tasarım ürününe yönelik konsept geliştirebilecektir.
  • Temel bir moda koleksiyonu üretebilecektir.
  • Moda endüstrisine ilişkin güncel sezon trendlerini tanımlayabilecektir.
  • Bir moda markasını, marka kimliği, perakende, pazarlama, müşteri tabanı, ürün gamı, fiyatlandırma gibi çeşitli açılardan analiz edebilecektir.
  • Özgün tekstil tasarımları yapabilecektir.
  • Sketchbook, sunum paftaları ve yazılı raporlar kullanarak profesyonel bir şekilde fikir geliştirebilecektir
Ders Tanımı Bu dersin amacı, endüstrinin farklı sektörlerindeki çeşitli kriterlerle ilişkili olarak, araştırma becerilerini geliştirmektir. Tasarım geliştirme yoluyla konseptin yorumlanması, kumaş manipülasyonu, tasarım geliştirme teknikleri ve ürün geliştirme yaratıcılığı destekleyecektir. Pazar araştırması ve marka analizi öğrencilerin tasarımlarını gerçekleştirme ve endüstride konumlandırmalarını sağlayacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Koleksiyon Analizi Giriş
2 Koleksiyon Analizi – Ürün Ailesi & Detaylar Jenkyn Jones, S., “Fashion Design”, Laurence King Publishing Ltd, London, (2002)/ Chapter 4 Colour and Fabric
3 Kumaş Manipülasyonu Singer R. 2013. Fabric Manipulation 150 Creative Sewing Techniques. UK: David & Charles.
4 Pazar Araştırması Raporu Hameide, K., “Fashion Branding Unraveled”, Fairchild (2011) / Chaper 5 Mass Market Fashion Brands pp.157-171
5 Pazar Araştırması Raporu Hameide, K., “Fashion Branding Unraveled”, Fairchild (2011) / Store Experience pp.196-205
6 Tasarım Projesi 1 – Giriş Ürün Ailesi ve Tasarım Detayları Analizi SORGER Roger & UDALE Jenny,. “The Fundamentals of Fashion Design” AVA Publishing SA, Switzerland (2006) / Chapter 1 Research and Design pp.22-35
7 Tasarım Projesi 1 – Konsept ve Kumaş Tasarımı
8 Tasarım Projesi 1 – Tasarım Geliştirme
9 Tasarım Projesi 1 – Sunum Teknikleri
10 Tasarım Projesi 2 – Giriş / Konsept Geliştirme SORGER Roger & UDALE Jenny,. “The Fundamentals of Fashion Design” AVA Publishing SA, Switzerland (2006) / Chapter 1 Research and Design pp.22-35
11 Tasarım Projesi 2 – Tekstil ve Tasarım Geliştirme Singer R. 2013. Fabric Manipulation 150 Creative Sewing Techniques. UK: David & Charles. Lee R. 2010. Three-Dimensional Textiles with coils, loops, knots, and nets. United Kingdom: Batsford. Wolff C. 1996. The Art of Manipulating Fabric. Wisconsin: Krause Publications.
12 Tasarım Projesi 2 – Koleksiyon Tasarımı
13 Ürün Gerçekleştirme FISCHER A., 2009. Construction, Ava Publishing SA, Switzerland/ Draping on the mannequin pp.120-131 Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting. / Chapter 6 Basic Adaptions of the Bodice Block pp.91-102
14 Proje Sunumu
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi Final Jürisi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Aldrich, W. “Fabrics and Pattern Cutting” Blackwell Science Ltd., (2013) ISBN: 0-63203612-5

Brannon, E., L., “Fashion Forecasting”, Fairchild Publications NY (2005) ISBN: 1-56367-350-9

FISCHER A., 2009. Construction, Ava Publishing SA, Switzerland ISBN-13: 978-2940373758

Hameide, K., “Fashion Branding Unraveled”, Fairchild (2011) ISBN‎: ‎9781563678745  

Jenkyn Jones, S., “Fashion Design”, Laurence King Publishing Ltd, London, (2002)

Sorger Roger & UDALE Jenny,. “The Fundamentals of Fashion Design” AVA Publishing SA, Switzerland (2006) ISBN‎: ‎9782940411788

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
100
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
128
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
43
172
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
300

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.