Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarım Stüdyosu: Koleksiyon I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 202
Bahar
2
6
5
10

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kritik verme
Jüri
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı tasarım kriterlerinin yenilikçi, çağdaş ve marka ihtiyaçlarına uygun çözümlemelerle birlikte yaratıcı bir biçimde yorumlanmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Moda tasarım endüstrisinin mevcut konu ve trendlerini tanımlayabileceklerdir.
  • Güncel etik konuları moda tasarımı bağlamında tartışabileceklerdir.
  • Siluet, kesim, kumaş ve yüzey dahil olmak üzere detaylı bir araştırma ile konsept geliştirebileceklerdir.
  • Bilgisayar destekli tasarımı, işlerinin profesyonel biçimde geliştirilmesi ve sunulması amacıyla kullanabileceklerdir.
  • Oluşturdukları sketchbook, teknik çizim, sunum boardları illüstrasyon ve fotoğrafları profesyonel seviyede sunabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, giysi geliştirme ve üretime yönelik deneysel yaklaşımları araştırmayı ve deneyimlemeyi sağlar. Bilgisayar destekli tasarım teknolojileri dönem boyunca temel sunum aracı olarak kullanılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sürdürülebilir Moda, Tekstil Markaları ve Kumaşlara Giriş
2 Güncel Etik Yaklaşımları Fletcher, K., 2008. Sustainable Fashion & Textiles: Design Journeys. UK, Earthscan / Chapter 1 Material Diversity / Chapter 2 Ethically Made
3 Sürdürülebilir Tasarım Stratejisi olarak İleri Dönüşüm Fletcher, K., 2008. Sustainable Fashion & Textiles: Design Journeys. UK, Earthscan / Chapter 4| Reuse, Recycling and Zero Waste Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting. / Chapter 12 Easy Fitting Body Shapes p.167
4 Tasarım Gelişitrme & Sunum Paftaları
5 Konsept Geliştirme & Müşteri Yaşam Tarzı Paftası
6 Kumaş Araştırması & Güncel Moda Araştırması Wolff, C. (2003) “The Art of Manipulating Fabric”, Krausse Publications. ISBN-13: 978-0801984969 Singer R. 2013. Fabric Manipulation 150 Creative Sewing Techniques. UK: David & Charles.
7 Tasarım Detayları & Dijital Kumaş Tasarımı Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005)
8 Dijital Kumaş Gamı
9 Planlama & Tasarım Geliştirme Chapter 11 Design Presentations - P.122 - 152
10 Koleksiyon Sunum Paftaları & Baskı Uygulamaları Centner, m. & Vereker, F. “Fashion Designers Handbook for Adobe Illustrator”. John Wiley and Sons Ltd, UK (2011) / Chapter 3 Technical Drawing – p.68 – 106 Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) ISBN-13: 978-1856696180 Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) / Chapter 6 Mixed media İllustrations – p.136 - 153
11 Teknik Çizim & Koleksiyon Hazırlığı Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting. Chapter 6 Basic Adaptions of the Bodice Block p. 91 / Chapter 7 The Sleeve
12 Ürün Teknik Özellik Sayfası (Spec Sheet) & Look Hazırlığı Wesen Bryant, M. & DeMers, D. (2006) The Spec Manual. New York, Fairchild Publications, Inc. / Chaper 2 Front and Back View Croquis Figures
13 Look Hazırlığı Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting. Chapter 6 Basic Adaptions of the Bodice Block p. 91 / Chapter 7 The Sleeve
14 Look Hazırlığı Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting. Chapter 6 Basic Adaptions of the Bodice Block p. 91 / Chapter 7 The Sleeve
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Aşağıda listelenen kitaplar, PowerPoint sunumlar ve  internetteki tutorials

Önerilen Okumalar/Materyaller

Aldrich, W. (2013) Fabrics and Pattern Cutting. ISBN: 0-632-03612-5

Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) ISBN-13: 978-0958239134

Centner, m. & Vereker, F. “Fashion Designers Handbook for Adobe Illustrator”. John Wiley and Sons Ltd, UK (2011) ISBN:9781119954842

Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) ISBN-13: 978-1856696180

Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) ISBN-13: 978-0713490589

Wolff, C. (2003) “The Art of Manipulating Fabric”, Krausse Publications. ISBN-13: 978-0801984969

Singer R. (2013) Fabric Manipulation 150 Creative Sewing Techniques. UK: David & Charles. ISBN – 1446302466

Wesen Bryant, M. & DeMers, D. (2006) The Spec Manual. New York, Fairchild Publications, Inc. ISBN: 9781563673733

McQuillan, H. & Rissanen, T. (2018) Zero Waste Fashion Design, Bloomsbury Publications, ISBN:  978-1350094833

by Black, S. (2013) The Sustainable Fashion Handbook. Thames & Hudson Ltd ISBN: 9780500290569

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
60
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
96
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
60
Proje
1
42
42
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
300

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.