Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Grafiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 203
Güz
0
4
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kritik verme
Jüri
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, moda figürü çizimi, teknik çizim, kumaş reprodüksiyonu, ve giysi detayları çizimi dahil olmak üzere serbest el çizim tekniklerini geliştirmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Belirli el çizim araçlarını kullanarak gerçek bir teknik çizim oluşturabilecektir.
  • Oran, duruş, jest ve hareketi moda figürü çizimine uygulayabilecektir.
  • Giysilerin moda figürüne uyarlanması, kumaş dokusu ve drapesi dâhil olmak üzere görsel sunum yapabileceklerdir.
  • Çeşitli teknik ve malzemeleri kullanabilecektir.
  • Portfolyo oluştururken profesyonel sunum tekniklerini uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında kumaşların, giysilerin ve modada figürün sunumu anlatılacaktır. Moda için teknik çizime giriş sayesinde daha geniş bir giysi yapısı bilgisi edindirilir; Öğrencinin kumaş dokusunu çizime aktarmasını, değişik kalitelerdeki kumaşlarda doku ve desene odaklanmasını sağlar. Modada figür çizimiyle birlikte bu yetenekler öğrencinin, tasarım fikirlerini daha profesyonel bir biçimde sunmasını sağlayacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Moda Figürleri Giriş/ Oranlar
2 Moda Figürleri 9 Baş Oranlı Çizim Ön ve Arka 1 Riegelman, N., “9 Heads: A Guide to Drawing Fashion”, Prentice Hall, (2006) Chapter 1 Proportions of a croquis
3 Moda Figürleri 9 Baş Oranlı Çizim Ön ve Arka 2 Riegelman, N., “9 Heads: A Guide to Drawing Fashion”, Prentice Hall, (2006) Chapter 1 Proportions of a croquis
4 Moda Figürleri Pileler Riegelman, N., “Drawing Fashion with Colored Markers” 9 Heads Media, (2006)/ Chapter 2 Media and Techniques
5 Moda Figürleri Yüz
6 Teknik Çizim Giriş/ Çizim Detayları “Fashion Source: Technical Design” (2007) Page One Publishing / Pg.212 Ready-to-wear details
7 Teknik Çizim: Etek Fashion Source: Technical Design” (2007) Page One Publishing / Pg.8 Ready-to-wear
8 Teknik Çizim: Ceket Fashion Source: Technical Design” (2007) Page One Publishing / Pg.8 Ready-to-wear
9 Teknik Çizim: Denim Çizimi Oluşturma Fashion Source: Technical Design” (2007) Page One Publishing / Pg.8 Ready-to-wear
10 Renklendirme ve Çizim Oluşturma: Kumaşlar Riegelman, N., “Drawing Fashion with Colored Markers”, 9 Heads Media, (2006) / Chapter 3 Fabrics
11 Renklendirme ve Çizim Oluşturma: Kumaşlar Riegelman, N., “Drawing Fashion with Colored Markers”, 9 Heads Media, (2006) / Chapter 3 Fabrics
12 Renklendirme ve Çizim Oluşturma: Koleksiyon Çizimi Riegelman, N., “Drawing Fashion with Colored Markers”, 9 Heads Media, (2006) / Chapter 6 Womens Fashion
13 Renklendirme ve Çizim Oluşturma: Koleksiyon Çizimi
14 Renklendirme ve Çizim Oluşturma: Koleksiyon Çizimi Riegelman, N., “Drawing Fashion with Colored Markers” 9 Heads Media, (2006)/ Chapter 2 Media and Techniques
15 Dönemin değerlendirilmesi/ Renklendirme ve Çizim Oluşturma Portfolyo
16 Dönemin değerlendirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Fashion Source: Technical Design” (2007) Page One Publishing ISBN-13: 978-9812454423

Ivanova, I., Children's wear fashion illustration resource book  Art Design Project, Inc. (201) ISBN-13: 978-0692554074

Riegelman, N., “9 Heads: A Guide to Drawing Fashion”, Prentice Hall, (2006) ISBN-13: 978-0133156935

Riegelman, N., “Drawing Fashion with Colored Markers”, 9 Heads Media, (2006) ISBN-13: 0-9702463-2-3

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
60
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
15
30
Proje
1
26
26
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.