Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Giysi Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 205
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kostümün tarih öncesi çağlardan 20. yüzyıla kadar olan gelişimine sosyolojik, ekonomik ve kültürel hareketler bağlamında genel bir bakış sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 20. yüzyıla kadar kostümün tarihsel ve kültürel gelişmelerini tanımlayabileceklerdir.
  • Kostümü farklı sosyal, eleştirel, politik ve tarihsel yaklaşımlarla karşılaştırabileceklerdir.
  • Değişen silüetleri, kostümleri, tarihteki önemli ve efsanevi figürleri sınıflandırabileceklerdir.
  • Bu sınıflandırmaları powerpoint/ Keynote ile belgelendirebileceklerdir.
  • Eğitimleri boyunca edindikleri tasarım pratiklerini projelerinde uygulayabilecekler.
Ders Tanımı Bu derste, tarihsel araştırmaların tasarım pratiğindeki önemi ve kullanımı göz önünde bulundurularak, 20. yüzyıla kadar olan kostümlerin temel terminolojisi ve formları anlatılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 WK 01 | 04.10. | DERSE GİRİŞ InDesign Tutorial
2 WK 02 | 11.10. | ANTİK | Mezopotamya, Mısır, Yunanistan, Roma Chapter 1/2, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992, pp. 07-30
3 WK 03 | 18.10. | ORTA ÇAĞ | Bizans Chapter 3, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992, pp.35-40
4 WK 04 | 25.10. | ORTA ÇAĞ | 10.-14. Yüzyıl | Roman ve Gotik Chapter 3, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992, pp.35-40
5 WK 05 | 01.11. | ERKEN RÖNESANS | 15. Yüzyıl Chapter 3, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992, pp.35-40
6 WK 06 | 08.11. | GEÇ RÖNESANS 2 | 16./ 17. Yüzyıl Chapter 3, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992, pp.35-40
7 WK 07 | 15.11. | BAROK | 18. Yüzyıl Chapter 3, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992, pp.35-40
8 WK 08 | 22.11. | ROKOKO | 1750-1789 Chapter 4, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992, pp.40-52
9 WK 09 | 29.11. | DİREKTUAR | İMPARATORLUK | HÜKÜMDARLIK | 1790-1820 Chapter 5-6, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992, pp.53-64
10 WK 10 | 06.12. | WORKSHOP + TELAFİ DERSİ Cmrt., Chapter 5-6, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992, pp.53-64
11 WK 11 | 13.12. | WORKSHOP Chapter 5-6, Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992, pp.53-64
12 WK 12 | 20.12. | ROMANTIZM | ERKEN VİKTORYEN DÖNEM | 1820-1869 Daniel James Cole, Nancy Deihl - The History of Modern Fashion pp. 13-24
13 WK 13 | 27.12. | VİKTORYEN DÖNEM | EDWARD DÖNEMİ | 1870-1919 Daniel James Cole, Nancy Deihl - The History of Modern Fashion pp. 13-24
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Polan, B. and Tredre, R., The great fashion designers, Berg,

ISBN 978 1 84788 228 8

 

Laver, James, A Concise History of Fashion, Thames and Hudson, 1992, ISBN:0-500-20348-2

Önerilen Okumalar/Materyaller

Daniel James Cole, Nancy Deihl - The History of Modern Fashion, Laurence King Pub. Ltd, ISBN 978 1 78067 603 6

Boucher, François, A History of Costume in the West, Thames and Hudson,1996, ISBN:0-500-20348-2

Cosgrave, Bronwyn, The Complete History of Costume and Fashion: From Ancient Egypt to the Present Day,Checkmark Books, 2000, ISBN: 978-0816045747

Breward, Christopher, The Culture of Fashion, Manchester University Press, 1995, ISBN: 978-0-7190-4125-9

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
9
90
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
10
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
9
4
36
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.