Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tarihi ve Kültürü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 206
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ekonomik, sosyolojik ve kültürel hareketlerin bir analiziyle birlikte 19. - 20. yüzyıl Avrupa kadın modasına genel bir bakış sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 20. yüzyıldaki tarihsel ve kültürel gelişmelere ilişkin temel terimleri tanımlayabileceklerdir.
  • Giysileri farklı sosyal, eleştirel, politik ve tarihsel bakış açıları ile değerlendirebileceklerdir.
  • Değişen siluetleri, kıyafet tarihindeki önemli ve ikonik figürleri sınıflandırabileceklerdir.
  • Eğitimleri süresince tasarım uygulamalarında ve projelerinde geçmişe dönük yaklaşımlar uygulayabileceklerdir.
  • Silüetler, elbiseler ve figürler üzerindeki bu sınıflandırmaları profesyonel bir dijital düzen aracıyla dokümante edebileceklerdir.lemek
  • Silüetler, elbiseler ve figürler üzerindeki bu sınıflandırmaları profesyonel bir dijital düzen aracıyla dokümante edebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste, 20. yüzyıldaki temel terminoloji ile kadın modası ve kıyafet biçimleri, tarihsel araştırmanın tasarım pratiğindeki önemi ve kullanımı anlayışı ile açıklanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 09.03. DERSE GİRİŞ
2 26.02. | 1900`s | EDWARDIAN | BELLE EPOQUE | ART NOUVEAU Polan, B. and Tredre, R., The great fashion designers, Berg, ISBN 978 1 84788 228 8, pp. 07-25 Cole,D.J. and Deihl,N., The history of modern fashion, L.King, ISBN 978 1 78067 603 6, pp. 77-98
3 04.03. | 1920`s | LES ANNÉES FOLLES Polan, B. and Tredre, R., The great fashion designers, Berg, ISBN 978 1 84788 228 8, pp. 07-25 Cole,D.J. and Deihl,N., The history of modern fashion, L.King, ISBN 978 1 78067 603 6, pp. 77-98
4 11.03. 1930`s | ASPIRATIONS OF GLAMOUR Polan, B. and Tredre, R., The great fashion designers, Berg, ISBN 978 1 84788 228 8, pp. 31-67 Cole,D.J. and Deihl,N., The history of modern fashion, L.King, ISBN 978 1 78067 603 6, pp. 129-161
5 18.03. 1940`s | SAVAŞ VE TOPARLANMA Polan, B. and Tredre, R., The great fashion designers, Berg, ISBN 978 1 84788 228 8, pp. 31-67 Cole,D.J. and Deihl,N., The history of modern fashion, L.King, ISBN 978 1 78067 603 6, pp. 161-193
6 25.03. 1950ler COUTURE ZENGİNLİĞİ, BANLİYÖ STİLİ | NEW LOOK Polan, B. and Tredre, R., The great fashion designers, Berg, ISBN 978 1 84788 228 8, pp. 73-107 Cole,D.J. and Deihl,N., The history of modern fashion, L.King, ISBN 978 1 78067 603 6, pp. 193-231
7 01.04. WORKSHOP 1950ler shift dress
8 08.04. WORKSHOP 1950ler shift dress
9 15.04. WORKSHOP 1950ler shift dress
10 22.04. WORKSHOP 1950ler shift dress
11 29.04. | 1960lar´s | GELECEK İÇİN MODA UZAY ÇAĞI | SOKAK MODASI | MİNİ | HİPPİ
12 06.05. | 1970ler | YENİDEN CANLANMA ve BİREYSELLİK ART DECO’NUN YENİDEN CANLANMASI | GLAM ROCK | DISCO | PUNK Polan, B. and Tredre, R., The great fashion designers, Berg, ISBN 978 1 84788 228 8, pp. 113-167 Cole,D.J. and Deihl,N., The history of modern fashion, L.King, ISBN 978 1 78067 603 6, pp. 305-343
13 13.05. | ONLINE | 1980ler | POWER-DRESSING ve POST-MODERNİZM YENİ ROMANTİKLER | WAVE | POWER-DRESSING Polan, B. and Tredre, R., The great fashion designers, Berg, ISBN 978 1 84788 228 8, pp. 173-215 Cole,D.J. and Deihl,N., The history of modern fashion, L.King, ISBN 978 1 78067 603 6, pp. 343-377
14 20.05. | ONLINE | 1990lar | ALT KÜLTÜRLER ve SÜPER MODELLER GRUNGE | RAVE | SÜPER MODELLER | 70lerin YENİDEN CANLANMASI | İNGİLİZ POP Polan, B. and Tredre, R., The great fashion designers, Berg, ISBN 978 1 84788 228 8, pp. 221-247 Cole,D.J. and Deihl,N., The history of modern fashion, L.King, ISBN 978 1 78067 603 6, pp. 377-417
15 27.05. | Dönemin Gözden Geçirilmesi Polan, B. and Tredre, R., The great fashion designers, Berg, ISBN 978 1 84788 228 8, pp. 221-247 Cole,D.J. and Deihl,N., The history of modern fashion, L.King, ISBN 978 1 78067 603 6, pp. 417-459
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Polan, B. and Tredre, R., The great fashion designers, Berg,

ISBN 978 1 84788 228 8 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Daniel James Cole, Nancy Deihl - The History of Modern Fashion, Laurence King Pub. Ltd, ISBN 978 1 78067 603 6 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
9
90
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
4
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
9
4
36
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
4
4
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.