Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 213 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarımcıları İçin Tekstil Materyalleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 213
Güz
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere doğal ve kimyasal lifler ve bu liflerin kullanım alanları hakkında temel bilgiler kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doğal lifleri sınıflandırabileceklerdir.
  • Kimyasal lifleri sınıflandırabileceklerdir.
  • Farklı yöntemler kullanarak lifleri ayırt edebileceklerdir.
  • Liflerin özelliklerine göre uygun kullanım alanı önerebileceklerdir.
  • Tekstil ürünlerine uygun bakım talimatları önerebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders liflerin fiziksel, kimyasal, mekanik, olumlu ve olumsuz özellikleri hakkında temel bilgiler sunar. Ayrıca örnek bir kumaş defteri hazırlanmasını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Tekstil liflerinin sınıflandırılması, Liflerin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 2 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, Chapter 2 Elvan Özkavruk Adanır; Tekstil Lifleri: Özellikleri ve Kullanım Alanları,Mungan Kavram Yayınevi, İzmir 2015,Chapter:1
3 Bitkisel liflerin sınıflandırılması, pamuk lifinin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri, kullanım alanları, olumlu ve olumsuz özellikleri, ürünlerin bakımı ve bakım etiketinde yer alan semboller Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 3 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.64-68 Elvan Özkavruk Adanır; Tekstil Lifleri: Özellikleri ve Kullanım Alanları,Mungan Kavram Yayınevi, İzmir 2015,47-60S Julie Parker, All About Cotton, Fabric Reference Series, Volume II, USA
4 Sak lifleri: Keten, kenevir, rami ve jüt lifleri. Keten lifinin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri, kullanım alanları, olumlu ve olumsuz özellikleri, ürünlerin bakımı ve bakım etiketinde yer alan semboller. Yaprak ve meyve lifleri Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 3 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.69-74 Elvan Özkavruk Adanır; Tekstil Lifleri: Özellikleri ve Kullanım Alanları,Mungan Kavram Yayınevi, İzmir 2015,63-97 S
5 Hayvansal lifler: Yün lifinin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri, kullanım alanları, olumlu ve olumsuz özellikleri, ürünlerin bakımı ve bakım etiketinde yer alan semboller Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 3 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.50-56 Elvan Özkavruk Adanır; Tekstil Lifleri: Özellikleri ve Kullanım Alanları,Mungan Kavram Yayınevi, İzmir 2015,98-121 Julie Parker, All About Wool, Fabric Reference Series, Volume III, USA
6 Spesiyal lifler: Keçi soyundan ve deve soyundan hayvanlardan elde edilen lifler, tavşan lifleri, kullanım alanları, olumlu ve olumsuz özellikleri, ürünlerin bakımı ve bakım etiketinde yer alan semboller Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 3 Virginia Hencken Elsasser, Textiles: Concepts and Principles, New York 1997, s.57-59 Elvan Özkavruk Adanır; Tekstil Lifleri: Özellikleri ve Kullanım Alanları,Mungan Kavram Yayınevi, İzmir 2015, 122-133
7 Salgı lifleri: İpek ve yabani ipek, kullanım alanları, olumlu ve olumsuz özellikleri, ürünlerin bakımı ve bakım etiketinde yer alan semboller Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 3 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.47-49 Elvan Özkavruk Adanır; Tekstil Lifleri: Özellikleri ve Kullanım Alanları,Mungan Kavram Yayınevi, İzmir 2015, 136-148 Julie Parker, All About Silk, Fabric Reference Series, Volume I, USA 1997, 92S.
8 Kimyasal liflerin tarihçesi, Kimyasal lif çekim yöntemleri Kimyasal lif çeşitleri Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 3 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.79-89 Elvan Özkavruk Adanır; Tekstil Lifleri: Özellikleri ve Kullanım Alanları,Mungan Kavram Yayınevi, İzmir 2015, s.150-162
9 Rejenere selülozik lifler: Viskoz, lyocell, kullanım alanları, olumlu ve olumsuz özellikleri, ürünlerin bakımı ve bakım etiketinde yer alan semboller Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 3 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.91-101 Elvan Özkavruk Adanır; Tekstil Lifleri: Özellikleri ve Kullanım Alanları,Mungan Kavram Yayınevi, İzmir 2015, 182-193
10 Asetat ve triasetat liflerinin kullanım alanları, olumlu ve olumsuz özellikleri, ürünlerin bakımı ve bakım etiketinde yer alan semboller Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 3 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.91-101 Elvan Özkavruk Adanır; Tekstil Lifleri: Özellikleri ve Kullanım Alanları,Mungan Kavram Yayınevi, İzmir 2015, s.196-209
11 Ara Sınav
12 Sentetik liflerin ortak özellikleri Polyamid, akrilik, modakrilik liflerinin kullanım alanları, olumlu ve olumsuz özellikleri, ürünlerin bakımı ve bakım etiketinde yer alan semboller Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 3 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.105-107 Elvan Özkavruk Adanır; Tekstil Lifleri: Özellikleri ve Kullanım Alanları,Mungan Kavram Yayınevi, İzmir 2015, 211-214
13 Polyester, olefin lifleri ve polyüretan liflerinin kullanım alanları, olumlu ve olumsuz özellikleri, ürünlerin bakımı ve bakım etiketinde yer alan semboller Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 3
14 Sunum
15 Dönemin gözden geçirilmesi Numune kumaş defterinin teslimi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Elvan Özkavruk Adanır; Tekstil Lifleri: Özellikleri ve Kullanım Alanları,Mungan Kavram Yayınevi, İzmir 2015, 281 S. ISBN 978-605-88358-2-5

Önerilen Okumalar/Materyaller

Arthur Price- Allen C. Cohen (1994) J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, 515S. ISBN 1-56367-004-6

Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, 339S. ISBN 0-8273-7686-3

Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999. ISBN 978-3-8085-6225-3

Phyllis G. Tortora (1992). Understanding Textiles, New York, 636S. ISBN 0-02-421195-8

Julie Parker, All About Silk, Fabric Reference Series, Volume I, USA 1997, 92S. ISBN 0-9637612-0-X

Julie Parker, All About Cotton, Fabric Reference Series, Volume II, USA

ISBN 0-9637612-3-4

Julie Parker, All About Wool, Fabric Reference Series, Volume III, USA

ISBN 0-9637612-2-6

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
12
Proje
1
26
26
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.