Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 214 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarımcıları İçin Tekstil Materyalleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 214
Bahar
1
2
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere farklı iplikler, dokuma ve örme kumaşlar hakkında temel bilgiler kazandırmak ve faklı özelliklere sahip dokuma kumaşların analizlerini yaptırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı iplik türleri sınıflandırabileceklerdir.
  • Basit dokuma kumaşları tanımlayabileceklerdir.
  • Kumaşlara uygun kullanım alanı önerebileceklerdir.
  • Örme kumaşları tanımlayabileceklerdir.
  • Dokuma kumaş analizi yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders bezayağı, dimi ve saten örgüler kullanılarak üretilen farklı dokuma kumaşların analizinin yaptırılmasını sağlar. Ayrıca bu kumaşlar kullanılarak örnek bir kumaş defteri hazırlanmasını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kesikli ve filament iplikler: Kesikli ve filament iplikleri tanımlamak, karşılaştırmak, iplik bükümü ve büküm yönü, kesikli ve filament ipliklerin kullanım alanları Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 4 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, Chapter 9 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.58-59. Phyllis G. Tortora, Understanding Textiles, New York 1992, Chapter 14
3 Tek katlı ve katlı iplikler, tekstüre ve fantazi iplikler: olumlu ve olumsuz özellikleri, kullanım alanları. Dikiş iplikleri, kumaşın hammaddesi ve cinsine gore iplik seçimi Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 4 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, Chapter 9 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.58-59 Phyllis G. Tortora, Understanding Textiles, New York 1992, Chapter 14
4 Temel örgüler: bezayağı örgü, özellikleri, bu örgü kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.169-194 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.71-84
5 Temel örgüler: bezayağı örgü, özellikleri, bu örgü kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Kumaş ve iplik analizi Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.169-194 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.71-84
6 Temel örgüler: bezayağı örgü, özellikleri, bu örgü kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Kumaş ve iplik analizi Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.169-194 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.71-84
7 Temel örgüler: dimi örgü, özellikleri, bu örgü kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Kumaş ve iplik analizi Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.169-194 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.71-84
8 Dönemin gözden geçirilmesi  
9 Temel örgüler: dimi örgü, özellikleri, bu örgü kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Kumaş ve iplik analizi Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.169-194 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.71-84
10 Temel örgüler:saten örgü, özellikleri, bu örgü kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Kumaş ve iplik analizi Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 6 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.195-207 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.85-93
11 Jakarlı ve diğer dokumalar kullanılarak üretilen kumaşlar ve kullanım alanları Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.169-194 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.71-84
12 Örme kumaşların sınıflandırılması, temel örme kumaşlar ve kullanım alanları Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, s.169-194 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.71-84
13 Sunumlar
14 Kumaş defteri hazırlama
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Arthur Price- Allen C. Cohen (1994) J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, 515S. ISBN 1-56367-004-6

Virginia Hencken Elsasser, Textiles:Concepts and Principles, New York 1997, 339S. ISBN 0-8273-7686-3

Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999. ISBN 978-3-8085-6225-3

Phyllis G. Tortora (1992). Understanding Textiles, New York, 636S. ISBN 0-02-421195-8

Mary Humphries, Fabric Glossary, USA 1992, 291S. ISBN 0-13-334971-6

Jan I. Yeager, Lura K. Teter-Justice, Textiles For Residental and Commercial Interiors, New York 2000, 522S. ISBN 1-56367-178-6

Julie Parker, All About Silk, Fabric Reference Series, Volume I, USA 1997, 92S. ISBN 0-9637612-0-X

Julie Parker, All About Cotton, Fabric Reference Series, Volume II, USA

ISBN 0-9637612-3-4

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
9
9
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
9
9
Final Sınavı
0
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.