Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 301
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Rapor Yazma
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin moda bilgisini oluşturan akademik disiplinler ilgili derinlemesine bilgi edinmesini sağlar ve moda kültürüne ve sistemine yönelik entellektüel ve eleştirel bir bakış açısı kazandırır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Moda bilgisi açısından önemli olan akademik disiplinlerin katkılarını tanımlayabileceklerdir.
  • Bir akademik metni analiz edebileceklerdir.
  • Moda kavramlarını entellektüel ve eleştirel olarak tartışabileceklerdir.
  • Edindikleri bilgi ve çıkarımlarını sözel ve yazılı olarak ifade edebileceklerdir.
  • Moda kuramı alanında edindkleri bilgi birikimini moda tasarımı alanında kullanabileceklerdir
Ders Tanımı Ders moda tarih ve kültürel birikimine damga vuran klasik ve çağdaş metinlerin disiplinler arası okumaları üzerinden beden, giysi, giyinme ilişkilerinin moda sistemi ve bilgisini nasıl oluşturduğuna odaklanır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Akademik Disiplinler
2 Moda ve ahlak kavramı Aileen Ribeiro, Dress and morality, (Oxford/New York: Berg, 1986) 19-29
3 Moda üzerine Aydınlanma dönemi fikirleri - Quiz 1 E. Ellison, Rousseau and the Modern City: The Politics of Speech and Dress, Charles, Political Theory, Vol.13, No.4, pp. 513-522
4 Baudelaire, romantizm ve modernlik Daniel Purdy ,The rise of fashion: a reader içinde Charles Baudelaire, “In praise of cosmetics” ( Minneapolis/ London: Mimmesota press: 2004) 219-220
5 Oscar Wilde ve estetizm - Quiz 2 Daniel Purdy ,The rise of fashion: a reader içinde Oscar Wilde, “The suitability of dress”( Minneapolis/ London: Mimnesota press: 2004) 232-238
6 Moda ve ekonomi Daniel Purdy ,The rise of fashion: a reader içinde Thorstein Veblen , The theory of the leisure class, (Minneapolis/ London: Mimnesota press: 2004) 261-309
7 Moda Sosyolojisi Daniel Purdy ,The rise of fashion: a reader içinde Georg Simmel, “Fashion”, (Minneapolis/ London: Mimnesota press: 2004) 289-309
8 Ara sınav
9 Antropoloji ve Sokak stili (Sunumlara giriş) Dick Hebdige, The meaning of style, (London/New York : Berg,1979) 100-112
10 Moda ve Toplumsal Cinsiyet çalışmaları - Quiz 3 Jessica Wolfendale ve Jeanette Kenneth(ed) , Fashion: Philosopjy for Everyone içinde Louise Collins “ Fashion Dolls and Feminism” ( New York: Blackwell pub, 2011) 151-164
11 Moda ve göstergebilim E. Shinkle (ed.), Fashion as photograph. Viewing and reviewing Images of fashion’ içinde Caroline Evans, ‘A shop of images and signs’, (London/New York : I.B Tauris,2008) 17-29
12 Moda Felsefesi: Kavramsal moda - Quiz 4 Ingrid Loschek, When clothes become fashion. Design and innovation systems (Oxford/New York: Berg, 2009,)187-190);
13 Moda Felsefesi : Etik Rebecca Arnold, Fashion: A very short introduction (Oxford/New York : Oxford University Press) 85-104
14 Sözlü grup sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Daniel Purdy ,The rise of fashion: a reader( Minneapolis/ London: Mimnesota press: 2004)

Rebecca Arnold, Fashion: A very short introduction (Oxford/New York : Oxford University Press) 85-104

Aileen Ribeiro, Dress and morality, (Oxford/New York: Berg, 1986)

E. Shinkle (ed.), Fashion as photograph. Viewing and reviewing Images of fashion’(London/New York : I.B Tauris,2008)

Jessica Wolfendale ve Jeanette Kenneth(ed) , Fashion: Philosopjy for Everyone( New York: Blackwell pub, 2011)

Dick Hebdige, The meaning of style, (London/New York : Berg,1979)

Ingrid Loschek, When clothes become fashion. Design and innovation systems (Oxford/New York: Berg, 2009)

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
12
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
3
12
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
18
18
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.