Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 315 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Moda Çizimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 315
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kritik verme
Jüri
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders hem tarihsel hem de çağdaş bir bakış açısıyla moda illüstrasyonunu tanıtmaktadır. Öğrencilerin daha profesyonel sunumlar gerçekleştirmek için kullanacakları gelişmiş sanat malzemeleri ile moda illüstrasyonuna yönelik çeşitli çizim, renklendirme ve karışık teknik yöntemlerini tanıtarak mevcut çizim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Moda, güzellik ve yaşam tarzı endüstrileri bağlamında kullanılmak üzere ileri seviyede illustrasyonlar üretebilecektir.
  • Moda illüstrasyonundaki temel tarihsel stilleri tanımlayabilecektir.
  • Bir moda figürünü çeşitli pozlarda başarılı bir biçimde yeniden oluşturabilecektir.
  • Çeşitli teknik ve araçları kullanabilecektir.
  • Tasarımlarını profesyonel bir biçimde sergileyebilmek için özel sunum teknikleri kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders daha profesyonel bir moda illüstrasyonu standardı geliştirmek için mevcut beceriler üzerine inşa edilecektir. Moda illüstrasyonu tarihine giriş, öğrencilerin çeşitli stilleri analiz etmesine, çeşitli teknikleri ve görsel araçları anlamasına ve farklı illüstratörleri tanımasına yardımcı olacaktır. Ders kapsamında renklendirme, kolaj, fotoğraf ve bilgisayar destekli tasarımı içeren çeşitli tekniklerin ve araçların keşfedileceği bir çizim deneyimine odaklanılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş / Moda İllüstrasyonunun Kısa Tarihi / Hazırlık Alıştırması - Kolaj Teknikleri Blackman, C., “100 Years of Fashion Illustration”, Laurnce King, London, (2007) pp8-11/ pp70-73 Mackrell, A., “An Illustrated History of Fashion: 500 years of fashion illustration”, Batsford, London, (1997)
2 Tarihsel Teknikler
3 Lineer Teknikler
4 Kağıt Kesme Teknikleri Strathmore Artist Papers (2016) “PAPER CUTTING: Introduction to Paper Cutting with Grace Hart - Part 1” Youtube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=sl2WcHgoXE0
5 Editoryal İllüstrasyon
6 Mürekkep Teknikleri
7 Marker Teknikleri
8 Reklamcılık / Grafik Tasarım/ Ambalaj
9 Moda İllüstrasyonu
10 Dönem Projesi - Konu Belirleme, Senaryo, Oran, Poz ve Duruş Oluşturma Reigelman, N., “9 Heads : a guide to fashion drawing”, Prentice Hall, (2001)
11 Dönem Projesi - İllüstrasyon Hazırlama
12 Dönem Projesi – Teknik Belirleme ve Renk Skalası
13 Dönem Projesi – Resmetme
14 Dönem Projesi – Resmetme
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Abling, B., “Fashion Sketchbook”, Fairchild Publications, New York (2007) ISBN-13: 978-1563674471

Blackman, C., “100 Years of Fashion Illustration”, Laurnce King, London, (2007) ISBN-13: 978-1856694629

Dawber, M., “New Fashion Illustration”, Page One Publishing, Barcelona, (2005) ISBN-13: 978-9812452313

Dawber, M., “The Big Book of Fashion Illustration”, Batsford, London, (2007) ISBN-13: 978-0713490459

Mackrell, A., “An Illustrated History of Fashion: 500 years of fashion illustration”, Batsford, London, (1997) ISBN-13: 978-0896762169

Maite L., “Essential Fashion Illustration”, Page One Publishing Private Limited, (2005) ISBN-13: 978-1592532537

Reigelman, N., “9 Heads : a guide to fashion drawing”, Prentice Hall, (2001) ISBN-13: 978-0132238441

Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford, London, (2008) ISBN-13: 978-0713490589

Watanabe, N., “Contemporary Fashion Illustration Techniques”, Rockport Pub., Beverly, MA, (2009) ISBN-13: 978-1592535569

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
60
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
2
18
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
12
24
Proje
1
14
14
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.