Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 316 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tekstilde Doğal Boyama ve Ekolojik Baskı Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 316
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı farklı doğal boya ve bitkisel baskı tekniklerle oluşturulan tasarım yüzeyleri ve bitkisel boyar madde üretimi hakkında temel bilgiler vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel doğal boya bitkilerini ve doğal pigmentleri tanımlayabileceklerdir.
  • Doğal boyamacılık ve bitkisel baskı yöntemlerine ait araç ve gereçleri kullanabileceklerdir.
  • Tasarım alanında sürdürülebilir ve ekolojik boyama yaklaşımlarını betimleyebileceklerdir.
  • Doğal boya konusundaki temel bilgilerini tasarımlarına uygulayabileceklerdir.
  • Öğrenciler doğal boya ve baskı reçeteleri ile deney yapabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders tekstil ve moda tasarımı alanında kullanılan temel doğal boyamacılık, ekoprint ve bitkisel esaslı doğal boya tekniklerini tanımayı ve bu tekniklerin farklı uygulamalarını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, kampüs içinde yer alan ekolojik baskı, doğal boya bitki ve ağaçlarını tanıma yürüyüşü
2 Doğal boyamanın tarihi, antik kültürlerde boyamacılık ve boyarmadde bilgisi, mordanlar, mordan çeşitleri ve uygulamalar ve kumaş mordanlama Recep Karadağ, Doğal Boyamacılık, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, 2007; Behan, Babs, Botanical Inks: Plant-to-Print Dyes, Techniques and Projects, Hardie Grant Publishing, Quadrille, p.12-31.
3 Terapi ormanı güzergahında yer alan ekolojik baskı, doğal boya bitki ve ağaçlarını tanıma ve malzeme toplama yürüyüşü Bitkisel Yöntemlerle Baskı Teknikleri: Hapazome Behan, Babs, Botanical Inks: Plant-to-Print Dyes, Techniques and Projects, Hardie Grant Publishing, Quadrille, p.107-109.
4 Doğal boyamada kullanılan kumaşlar ve malzeme bilgisi boyarmadde hazırlığı: farklı malzemelerden boya extraktı hazırlama Behan, Babs, Botanical Inks: Plant-to-Print Dyes, Techniques and Projects, Hardie Grant Publishing, Quadrille, p.46-67.
5 Film gösterim: Riverblue Farklı malzemelerle doğal boyama uygulamaları Behan, Babs, Botanical Inks: Plant-to-Print Dyes, Techniques and Projects, Hardie Grant Publishing, Quadrille, p.46-67.
6 Farklı malzemelerle doğal boyama uygulamaları Behan, Babs, Botanical Inks: Plant-to-Print Dyes, Techniques and Projects, Hardie Grant Publishing, Quadrille, p.46-67.
7 Farklı malzemelerle doğal boyama uygulamaları Behan, Babs, Botanical Inks: Plant-to-Print Dyes, Techniques and Projects, Hardie Grant Publishing, Quadrille, p.46-67.
8 Bitkisel Yöntemlerle Baskı Teknikleri: Ekolojik baskı Behan, Babs, Botanical Inks: Plant-to-Print Dyes, Techniques and Projects, Hardie Grant Publishing, Quadrille, p.107-109.
9 Sunumlar
10 Bademler Köyü Teknik gezi ve workshop
11 Proje: Doğal boyama, ekolojik baskı, hapazome vb. Tekniklerle ürün renklendirme, portfolio hazırlık
12 Proje: Doğal boyama, ekolojik baskı, hapazome vb. Tekniklerle ürün renklendirme, portfolio hazırlık
13 Proje: Doğal boyama, ekolojik baskı, hapazome vb. Tekniklerle ürün renklendirme, portfolio hazırlık
14 Fotoğraf çekimi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Flint, India, Eco Colour: Botanical Dyes for Beautiful Textiles, Interweave; Illustrated edition (September 14, 2010), ISBN: ‎ 978-1596683303

Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Behan, Babs, Botanical Inks: Plant-to-Print Dyes, Techniques and Projects, Hardie Grant Publishing, Quadrille, ISBN:978-1-78713-156-9
  • Riikka Raisanen, Anja PrimettaKirsi Niinimaki, Dyes from Nature, Archetype Books (January 5, 2017), ISBN: ‎ 978-1909492462
  • Rebecca Burgess, Harvesting Color: How to Find Plants and Make Natural Dyes, Artisan; 6.5.2011 edition (May 2, 2011), ‎ ISBN: 978-1579654252
  • Recep Karadağ, Doğal Boyamacılık, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, 2007, ISBN: 978-9751733009.
  • Enez, Nevin, Doğal Boyamacılık Anadolu’da Yün Boyamacılığında Kullanılmış Olan Bitkiler ve Doğal Boyalarla Yün Boyamacılığı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul,1987. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
5
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
35
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
1
10
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
1
2
2
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
1
15
15
Ödev
1
4
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
6
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
1
5
5
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.