Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 330 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaratıcı Endüstrilerin Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 330
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı yaratıcı endüstrilere özgü iş yönetiminden yola çıkarak öğrencilere yaratıcılık yönetimi hakkında bilgi kazandırabilmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaratıcı endüstrilerin kapsamını ve bu kapsamın ticari anlayış ile ilişkisini tanımlayabilecektir
  • Yaratıcı endüstrinin çeşitli meslek alanlarını iş dinamikleri açısından karşılaştırabilecektir
  • Yaratıcı endüstrilerdeki ticari gelişmeleri küresel bir bakış açısıyla tartışabilecektir
  • Yaratıcı endüstrilerin rolünü ve önemini açıklayabilecektir
  • Yaratıcı endüstrilerdeki girişimciler için reklam ve pazarlamanın önemini tanımlayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders çeşitli yaratıcı endüstri türlerini iş dinamikleri açısından karşılaştırarak yaratıcı endüstriler yönetiminin ilkelerini kapsar. Ayrıca yaratıcı alanda iş fikirleri oluşturmak için yaratıcı marka yönetimi, pazar araştırması ve markalaşma kavramlarını tanıtır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersle ilgili genel bilgiler, Yaratıcı Ekonomiye giriş John Howkins, ‘’The Creative Economy’’, chap.3: The Core Creative Industries (Penguin Press, 2007), p.204-295.
2 Yaratıcılık ve Yaratıcı Endüstriler Andy C. Pratt and Paul Jeffcutt, ‘’ Creativity, Innovation and the Cultural Economy’’, chap. 1: Introduction, (Taylor & Francis e-Library, 2009), p.3-17.
3 Yaratıcılık Yönetimi John Howkins, ‘’The Creative Economy’’, chap.4: Managing Creativity (Penguin Press, 2007), p.295-381.
4 Marka değeri yaratma Jean-Noel Kapferer, ‘’New Strategic Brand Management’’, chap.3: Brand and Business Building,4th edn (Kogan Page Limited,2008), p.51-65.
5 Marka konumlandırması Jean-Noel Kapferer, ‘’New Strategic Brand Management’’, chap.7: Brand identity and positioning,4th edn (Kogan Page Limited,2008), p.171-201.
6 Reklamın Gücü Kotler, Philip, Armstrong, Gary (Gary M.), Harris, Lloyd C., ‘’Principles of Marketing’’, chap.15: Advertising, 8th European edn (Pearson Education Limited, 2020), p.446-477.
7 Ara dönem proje sunumları
8 Yaratıcı Endüstrilerin Pazarlaması Kotler, Philip, Armstrong, Gary (Gary M.), Harris, Lloyd C., ‘’Principles of Marketing’’, chap.1: Marketing, 8th European edn (Pearson Education Limited, 2020), p.2-63.
9 Pazar Araştırması McDaniel, Carl jr, Gates, Roger,’’Marketing Research Essentials’’ chap.1: The Role of Marketing Research in Management Decision, 8th edn (Wiley,2013), p.1-34. Kotler, Philip, Armstrong, Gary (Gary M.), Harris, Lloyd C., ‘’Principles of Marketing’’, chap.4: Managing marketing information to gain customer insights: Marketing Research, 8th European edn (Pearson Education Limited, 2020), p.106-135.
10 Yaratıcı Endüstrilerin Tüketicileri Kotler, Philip, Armstrong, Gary (Gary M.), Harris, Lloyd C., ‘’Principles of Marketing’’, chap.5: Consumer markets and buyer behaviour, 8th European edn (Pearson Education Limited, 2020), p.143-164. Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill, ‘’Why of the Buy’’,chap.14: Global Consumers of Fashion and Design, 2nd edn (Bloomsbury Publishing Inc, 2015) , p.332-353.
11 Tüketici Trendleri & Yaratıcı Fikirler
12 Yaratıcı Strateji Chris Bilton, Stephen Cummings, ‘’Creative Strategy’’,chap.4: A More Creative View of Strategy, chap.5: Creating and Discovering a Creative Strategy Process, (John Wiley & Sons Ltd,2010) p.33-45.
13 Yaratıcı Endüstrilerde Girişimcilik Bonita M. Kolb, ‘’Entrepreneurship for the Creative and Cultural Industries’’, chap.2: Creating your entrepreneurial business, (Taylor & Francis Group ,2015), p.59-166.
14 Final Proje Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

“The Creative Economy”, John Howkins (Penguin Press, 2007), ISBN: 978–0–14–191023–9

Önerilen Okumalar/Materyaller

“Principles of Marketing”, Kotler, Philip, Armstrong, Gary (Gary M.), Harris, Lloyd C.,8th European edn (Pearson Education Limited, 2020) ISBN: 978-1-292-26956-6

“Entrepreneurship for the Creative and Cultural Industries”, Bonita M. Kolb, (Taylor & Francis Group,2015) ISBN: 978-1-138-01953-9

“The Creative Economy”, John Howkins (Penguin Press, 2007), ISBN: 978–0–14–191023–9

“Creativity, Innovation and the Cultural Economy”, Andy C. Pratt and Paul Jeffcutt, (Taylor & Francis e-Library, 2009) ISBN 0-203-88001-3

“Management and Creativity: From Creative Industries to Creative Management”, Chris Bilton, (Wiley-Blackwell, 2006) ISBN: 978-1-405-11995-5

“TOP 10 GLOBAL CONSUMER TRENDS 2021” Gina Westbrook, Alison Angus (Euromonitor International, January 2021)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
45
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
4
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
22
22
Proje
1
18
18
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.