Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Denim Tasarım Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 350
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dünya giyim endüstrisinde hem tasarım dili hem de üretim yöntemleri ile kendi farklı yolunu izleyen denim ürünlerinin daha iyi tanınması hedeflenmektedir. Bu alanda çalışmayı düşünen öğrencilerin ürünün teknik özelliklerine hakimiyetlerini arttırmak ve tasarım süreçlerindeki tüm aşamaları daha detaylı olarak uygulayabilmelerine olanak sağlaması planlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Denim siluetlerini tanıyabilecektir.
  • Denim teknik çizim sayfası hazırlayabilecektir.
  • Denim siluetlerine uygun kalıp değişikliklerini yapabilecektir.
  • Denimde fit kaynaklı hataları tanıyıp giderecek önerilerde bulunabilecektir.
  • Denim üretimi için gereken makineleri tanıyabilir, kullanabilecektir.
Ders Tanımı Dünya giyim endüstrisinde hem tasarım dili hem de üretim yöntemleri ile kendi farklı yolunu izleyen denim ürünlerinin daha iyi tanınması hedeflenmektedir. Denim tasarım süreçlerindeki tüm aşamaları daha detaylı olarak uygulayabilmelerine olanak sağlamak üzere siluetleri tanımak, teknik çizim sayfası hazırlamak, siluetlere uygun kalıp değişikliklerini yapabilmek, fit kaynaklı hataları tanıyıp giderecek önerilerde bulunabilmek, üretimi için gereken makineleri kullanabilmek üzere denim projeleri üzerinde çalışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konu Anlatımı 1: Denim ile tanışma Not required
2 Konu anlatımı 2: Kumaş özellikleri Mars, Graham (2002) Denim: From Cowboys to Catwalk, London, Chapters 1-2
3 Konu anlatımı 3: Denim trend analizi Mars, Graham (2002) Denim: From Cowboys to Catwalk, London, Chapters 3-4
4 Konu anlatımı 4: Denim yıkama metodları Uygulama 1 Lecturer’s Documents (From a famous Turkish Denim Brand) http://www.denimclubindia.org/rsrc/wsitePg/wsite_disp.asp?item_id=3768
5 Konu anlatımı 4: Siuet ve detay çalışmaları Uygulama 2 Chauncey, Barb, 2008, Denim by Design, NY Chapter 5
6 Esinlenme ve Konsept Araştırma 1.Proje: Araştırma http://www.denimclubindia.org/rsrc/wsitePg/wsite_disp.asp?item_id=3768
7 1.Proje: Yaklaşım geliştirme. http://www.denimclubindia.org/rsrc/wsitePg/wsite_disp.asp?item_id=3768
8 1.Proje: Tema çalışması & tasarım geliştirme http://www.denimclubindia.org/rsrc/wsitePg/wsite_disp.asp?item_id=3768
9 Proje 1 Çizim ve yüzey tasarımı (kumaş ve yıkama) Sketcbook ve Moodboard Teslim Damen Rundschau, 3/2011
10 Proje 2: Kalıp yapımı Damen Rundschau, 3/2011
11 Proje 2: Kalıp yapımı ve dikim hazırlık Not required
12 Proje 2: Dikim Not required
13 Proje 2: Kalıp yapımı ve dikim Not required
14 Proje 2: Dikim ve Prova Not required
15 Proje 2: Prova Not required
16 Final Teslim: Denim Projesi

 

Ders Kitabı Chauncey, Barb, 2008, Denim by Design, NY Mars, Graham (2007) Denim A Visual History of the World’s Most Legendary Fabric, London Mars, Graham (2002) Denim: From Cowboys to Catwalk, London Miller, Daniel, 2005) Global Denim, UK Metric Pattern Cutting for Women's Wear (Winifred Aldrich)
Önerilen Okumalar/Materyaller Herren Rundschau Damen Rundschau, 3/2011

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
26
26
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.