Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 390 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Modada Marka İletişimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 390
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı modada marka iletişimi kavramının içerdiği tüm yönleriyle ele alınarak, farklı mecralarda uygulanışını incelemek ve analiz ederek moda dünyasının bu alanında yönlendirici eğilimler kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Global moda dünyasında marka iletişiminin yerini ve önemini tartışabileceklerdir.
  • Moda reklamcılığını farklı yönleri ile tanımlayabileceklerdir
  • Modanın giysilerden aksesuarlara kadar içinde barındırdığı tüm öğelerin farklı mecralardaki yaratıcı reklam çalışmalarını detaylı bir şekilde tanımlayabileceklerdir.
  • Moda markalarının reklam kampanyalarını analiz edebileceklerdir.
  • Moda markalarının iletişim stillerini kendi konsept projeleri kapsamında tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında modada marka iletişiminin içerdiği temel kavramlar tanıtılacaktır. Global moda pazarındaki büyük markaların iletişim stilleri analiz edilerek bu konudaki farklı anlayışları tespit edilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersle ilgili genel bilgiler & Global Marka İletişimine Giriş
2 Markalaşmanın önemi, Moda Markaları Lloyd C Harris, Philip Kotler, Gary Armstrong, Hongwei He, Principles of Marketing, (2020),Chapter 8: Products, Services and Brands: Building Customer Value
3 Modada Marka İletişimi ‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter 3: Tools and Media Channels
4 Moda Reklamcılığı & Medyada moda iletişimi ‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter 2 : Tools and Media Channles & Chapter 3: The Power of Magazines
5 Moda iletişiminin dijitalleşmesi ‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter: The changing landscape of media communications
6 Moda iletişiminin dijitalleşmesi – ‘’Influencer’’ Pazarlama ‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter: The changing landscape of media communications
7 Moda Reklamcılığında ünlü kullanımı tekniği – Ara dönem proje teslimi ‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter 6: Celebrity Endorsement
8 Uluslararası Moda Pazarlama İletişimi ‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter 9: International Fashion Marketing Communications
9 Defileler ve Moda Haftaları ’’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter 8: Trade Marketing Communications
10 Modanın küresel tüketicileri ‘’The Why of the Buy’’, Patricia Mink Rath, Stefani Bay,Richard Petrizzi, Penny Gill, Fairchild Books,Inc, (2015), Chapter 14: Global Consumers of Fashion and Design
11 Trend - Renk Öngörüleri ve moda iletişimi ’Color Forecasting For Fashion’’, Kate Scully, Debra Johnston Cobb, Laurence King Publishing, (2012), Chapter 1: What is Color Forecasting?
12 Moda PR ’’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea –Greenwood, John Wiley&Sons,Ltd., (2013), Chapter 5: The Role of Public Relations
13 FİNAL Proje Sunumları
14 FİNAL Proje Sunumları
15 Dönem değerlendirmesi
16 Dönem değerlendirmesi

 

Ders Kitabı

‘’Fashion Marketing Communications’’, Gaynor Lea-Greenwood, John Wiley&Sons, Ltd., (2013) ISBN: 978-1-405-15060-6

Önerilen Okumalar/Materyaller

Lloyd C Harris, Philip Kotler, Gary Armstrong, Hongwei He, , Principles of marketing, 8th  European Edition, (2020) ISBN: 978-1-292-26956-6

Experiential Marketing, Kerry Smith and Dan Hanover, John Wiley & Sons,(2016) ISBN: 9781119145875

Marieke de Mooij, Global Marketing, and Advertising 4th edition, 2010 ISBN: ISBN-13: 978-1452257174

Fashion Magazines; Vogue, Glamour, Instyle, Elle (Turkish&Global Editions)

BOF: www.businessoffashion.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
45
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
5
2
10
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
25
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.