Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel Mağazacılık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 403
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, modayı ticari anlamda ele almak için markalaşma unsurları ve iç tasarımlara yönelik bilgilerle, görsel mağazacılığın temel ilkelerini vermeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • kavramsal bir vitrin oluşturabilecektir.
  • moda endüstrisine ilham veren ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri tanımlayabilecektir,
  • farklı pazar segmentlerini karşılaştırabilecektir
  • güncel moda trendlerini tartışabilecektir
  • bir pazarlama konseptini bağımsız olarak tasarlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencileri sabit perakende tasarımı anlamında profesyonel bir tasarım ortamına hazırlar. Mimari açıdan mağaza tasarımı ve ticari pazarlama ile birlikte doğru ürün yerleştirmenin önemi anlatılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Görsel Mağazacılığa Giriş
2 Altınyıldız Firması- Brif (2008) Olins, W. “The Brand Handbook” Thames & Hudson Ltd, London, UK 13-23
3 “ALTINYILDIZ” Projesi | PAZAR / RAKİP / HEDEF / UZMANLIK Analizi (2008) Olins, W. “The Brand Handbook” Thames & Hudson Ltd, London, UK 13-23
4 “ALTINYILDIZ” Projesi | LOGO ve CI / AÇILIŞ KAMPANYASI MOODBOARD (2008) Olins, W. “The Brand Handbook” Thames & Hudson Ltd, London, UK 24-55
5 “ALTINYILDIZ” Projesi | 1. JÜRİ Sunumu 1 (2008) Olins, W. “The Brand Handbook” Thames & Hudson Ltd, London, UK 56-100
6 “ALTINYILDIZ” Projesi | Revizyon (2006) Twemlow, A. “Grafik Tasarım Ne İçindir?” Yem Yayın, RotoVision Sa, Istanbul 01-022
7 “ALTINYILDIZ” Projesi | Revizyon (ve Vitrin Prototipi) + malzeme listesi (2008) "This is Visual Merchandising", Instituto Monsa de Ediciones 022-33
8 “ALTINYILDIZ” Projesi | Revizyon (ve Vitrin Prototipi) + malzeme bütçesi (2008) "This is Visual Merchandising", Instituto Monsa de Ediciones 10-54
9 “ALTINYILDIZ” Projesi | 2. JÜRİ Sunumu 2 (2008) Morgan, T. "Visual Merchandising: Windows and In Store Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK intro
10 “ALTINYILDIZ” Projesi | Vitrin Tasarımı 1 (2008) Morgan, T. "Visual Merchandising: Windows and In Store Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK 10-22
11 “ALTINYILDIZ” Projesi | Vitrin Tasarımı 2 (2008) Morgan, T. "Visual Merchandising: Windows and In Store Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK 45 -50
12 “ALTINYILDIZ” Projesi | Vitrin Tasarımı 3 (2008) Morgan, T. "Visual Merchandising: Windows and In Store Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK 60-65
13 “ALTINYILDIZ” Projesi | FİNAL JÜRİSİ (2008) Morgan, T. "Visual Merchandising: Windows and In Store Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK 66-67
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Morgan, T.(2008) "Visual Merchandising: Windows and In Store Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK ISBN: 9781780676876Morgan, T.(2008) "Visual Merchandising: Windows and In Store Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK ISBN: 9781780676876

Önerilen Okumalar/Materyaller

Apparel merchandising: The line starts here, Rosenau J.A., Wilson, D. ISBN: 9781609015398

Olins, W. (2008) “The Brand Handbook” Thames & Hudson Ltd, London ISBN 13: 9780500514085

Vogue runway current collections

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
75
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
7
21
Proje
1
9
9
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.