Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım ve Kumaş İlişkisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 410
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı basit yapılı dokuma örgüler hakkında temel bilgiler vererek numune kumaşlar dokunmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı dokuma kumaş türlerini tanımlayabilecektir.
  • Bezayağı ve dimi örgü kullanarak kumaş dokuyabilecektir.
  • Numune dokuma tezgâhı kullanarak ekose kumaş tasarlayabilecektir.
  • Çözgü ve atkı renk varyasyonları ile kumaş örnekleri üretebilecektir.
  • Dokuduğu kumaş için uygun kullanım alanı önerebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders temel dokuma örgüler kullanılarak farklı dokuma kumaşlar tasarlanması için temel bilgileri sağlar. Ayrıca tasarlanan numune kumaşlar ile bir sunum dosyası hazırlanmasını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kumaşların sınıflandırılması Pamuk ipliklerinin boyanması Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.73-74.
3 Dokuma kumaş üretimi, dokumanın temel ilkeleri Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, p.8-10 - Arthur Price- Allen C. Cohen, J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, Chapter 5 Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.73-74.
4 Dokuma örgüsünün çizimi: Bezayağı örgü ve varyasyonları Numune tezgahında dokuma Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, p.26-27. Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.74
5 Bezayağı örgü ve varyasyonlarının dokunması Numune tezgâhında dokuma Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, s.44-48. Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.75
6 Bezayağı örgü ve varyasyonlarının dokunması Numune tezgâhında dokuma Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, p.44-48. Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.75Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.76 Hand loom
7 Dokuma örgüsünün çizimi: Dimi örgü ve varyasyonlarının dokunması Numune tezgahında dokuma Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, s.28-34. Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.77
8 Dimi örgü ve varyasyonlarının dokunması Numune tezgâhında dokuma Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, s.28-34, 60-78. Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999 s.77
9 Arasınav: Numune kumaş dosyası teslimi
10 Bezayağı örgü: çözgü ve atkı renk varyasyonları Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, s.116-119.
11 Bezayağı örgü: çözgü ve atkı renk varyasyonları Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, s.120-121.
12 Dimi örgü: çözgü ve atkı renk varyasyonları Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, s.122-125.
13 Dimi örgü: çözgü ve atkı renk varyasyonları Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, s.122-125.
14 Final proje numune dosyası hazırlığı
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Nuray Yılmaz, Elvan Anmaç (2000) Basit Yapılı Dokuma Örgüler, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2000, ISBN 975-6981-27-X

Önerilen Okumalar/Materyaller

Arthur Price- Allen C. Cohen (1994) J.J.Pizzuto’s Fabric Science, USA 1994, 515S. ISBN 1-56367-004-6

Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999. ISBN 978-3-8085-6225-3

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
10
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
0
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.