Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 411 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Fotoğrafçılığı ve Stilizasyonu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 411
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı moda fotoğrafçılığı kavramını anlamak, analiz etmek ve geçmiş ve günümüz moda fotoğrafçılığındaki eğilimlere eleştirel bir bakış sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Moda fotoğrafçılığı ve stil yaratma ile ilgili temel terimleri tanımlayabileceklerdir.
  • Moda ürünlerini görselleştirebileceklerdir.
  • Moda fotoğrafçılığındaki eğilimleri tartışabileceklerdir.
  • Editoryal (Dergi- Gazete) Reklam stillerini analiz edebileceklerdir.
  • Moda Fotoğrafında farklı tasarım yaklaşımlarını eleştirebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders temel fotoğrafçılık, ışık bilgisi ve moda fotoğrafçılığının tarihsel gelişim sürecinde oluşan eğilimleri tespit etme ve görselleştirme olanağı sağlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Fotoğrafçılık ile ilgili temel bilgiler Diprose, G. and Robins, J., 2012, Photography: the new basics: principles, techniques and practice, Thames&Hudson: United Kingdom, ISBN: 978-0-500-28978-5, s. 45-68, and s.113-140.
3 Fotoğraf stüdyosu ekipmanları ile ilgili temel bilgiler & Moda fotoğrafçılığına giriş Child, J. Studio Photography Essential Skills, 2008, 4th ed., Focal Press: Canada, ISBN: 978-0-240-52096-4, s. 45-126. Jade, L., 2012, Fashion Photography 101, The Ilex Press: United Kingdom, ISBN: 978-1-4547-0418-8, s. 10-127.
4 Moda fotoğrafı tarihi & Sunum hakkında açıklama Hall-Duncan, N., 1979, The History of Fashion Photography, Alpine Book Company: New York, ISBN: 0-933516-00-2, s.14-184.
5 Proje 1: Moda ürünlerinin dış mekan çekimleri (%15) Smith, B, 2008, Fashion Photography: A Complete Guide to the tools and Techniques for the trade, Amphoto Books: New York, ISBN: 978-0-8174-2721-4, s.34-138.
6 Sunum & Adobe Camera Raw Atölyesi Sheppard, R., 2008, Adobe Camera Raw For Digital Photographers Only, 2nd ed., Wiley Publishing: Indiana, ISBN: 978-0-470-22457-1, s.73-266
7 Proje 1 Devam
8 Proje 2: Moda ürünlerinin iç mekan çekimleri (%15) Siegel, E, 2008, The Fashion Photography Course: First Principles to Successful Shoot - the Essential Guide, Thames&Hudson: London, ISBN: 978-0-500-28769-9, s.10-99.
9 Proje 2 Devam
10 Proje 3: Moda ürünlerinin still-life çekimleri (%15) Perweiler, G., 1984, Secrets of Studio Still Life Photography, Amphoto: New York, ISBN: 0-8174-5898-0, s.6-133.
11 Proje 3 Devam
12 Fotoğraf çekim etkinliği
13 Proje 4: Moda fotoğrafçılığında deneysel uygulamalar (%15) Doble, R., 2010, Experimental Digital Photography, Lark Books: New York, ISBN: 978-1600595172, s. 129-158
14 Proje 4 Devam & Portfolyo teslimi hakkında açıklama
15 Dönemin gözden geçirilmesi Portfolyo teslimi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Diprose, G. and Robins, J., 2012, Photography: the new basics: principles, techniques and practice, Thames& Hudson: United Kingdom, ISBN: 978-0-500-28978-5, s. 45-68, and s.113-140.

Child, J. Studio Photography Essential Skills, 2008, 4th ed., Focal Press: Canada, ISBN: 978-0-240-52096-4, s. 45-126.

Jade, L., 2012, Fashion Photography 101, The Ilex Press: United Kingdom, ISBN: 978-1-4547-0418-8, p. 10-127.

Hall-Duncan, N., 1979, The History of Fashion Photography, Alpine Book Company: New York, ISBN: 0-933516-00-2, s.14-184.

Smith, B, 2008, Fashion Photography: A Complete Guide to the tools and Techniques for the trade, Amphoto Books: New York, ISBN: 978-0-8174-2721-4, s.34-138.

Sheppard, R., 2008, Adobe Camera Raw For Digital Photographers Only, 2nd ed., Wiley Publishing: Indiana, ISBN: 978-0-470-22457-1, s.73-266

Siegel, E, 2008, The Fashion Photography Course: First Principles to Successful Shoot - the Essential Guide, Thames& Hudson: London, ISBN: 978-0-500-28769-9, s.10-99.

Perweiler, G., 1984, Secrets of Studio Still Life Photography, Amphoto: New York, ISBN: 0-8174-5898-0, s.6-133.

Doble, R., 2010, Experimental Digital Photography, Lark Books: New York, ISBN: 978-1600595172, s. 129-158.

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
60
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
1
18
18
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
4
4
Proje
4
5
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.