Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 416 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazı ile Tasarım Anlatıları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 416
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Moda ve tasarıma ilişkin yazılı ifade tekniklerini öğrencilere öğretmek ve farklı yazılı ifade teknikleri ve türleri ile öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak

Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler tasarım kavramlarını ve farklı yazım tekniklerini kullanarak moda kültürü alanında bilgilerini analiz edebileceklerdir.
  • Öğrenciler moda tasarımı alanında yazılı metinler hazırlayarak ve okuyarak eleştirel bir bakış açısını kendi çalışma alanlarına uygulayabileceklerdir.
  • Öğrenciler kendi tasarımları, projeleri ve diğer bireysel çalışmalarına ilişkin açıklayıcı yazılı metinlerini hazırlayabileceklerdir.
  • Öğrenciler tasarımlarının ve projelerinin sunumunda sözel ve yazılı olarak etkileyici ifade tekniklerini ve ilgili terminolojileri kullanabileceklerdir.
  • Öğrenciler fotoğraf, sinema, edebiyat gibi modadan farklı alanlarda da eleştirel düşünerek ve tasarım kavramlarını kullanarak gerek yazılı gerekse sözel olarak farklı tekniklerle pratik uygulamalar yapabileceklerdir.
Ders Tanımı Ders öğrencileri sunuma yönelik olarak hazırlanan tasarımlar ile ilişkilendirmek suretiyle yazma, konuşma ve çeşitli yazılı ifade teknikleri ile ilgili çalışmalar yapabilmelerini amaçlar. Kendi tasarım ve sanatsal çalışmaları için teorik ve pratik anlatım tekniklerini içerir. Dersin sonunda öğrenciler yazım teknikleri konusunda etkili ifadeler kullanma becerisine sahip olurlar. Kendilerini “ imgesel yazma”, “kurgusal metin pratikleri” “yazılı ifade teknikleri” yaratıcı yazma” konusunda geliştirirler. Öğrenciler aynı zamanda semiyotik, kültürel çalışmalar, edebiyat ve sosyoloji gibi alanlarda eleştirel düşünerek ve tasarım kavramlarını kullanarak gerek yazılı gerekse de sözel olarak farklı tekniklerle pratik uygulamalar yaparlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarımda anlatı ve anlatı tekniklerine giriş: Dersin yapısı Gretchen Barbatsis, Narrative Theory, Chapter 21 in Handbook of Visual Communication , Theory , Methods and Media, ed. Smith, Barbatsis,Moriarty, Kenney, Routledge,2005 pp.329331 / Ödev I e giriş: Memento Bir sonraki derse hatıralarınızla ilgili bir nesne getirin ve hakkında minimum 500 kelime yazın.
2 Anlatı hakkında temel terminolojiler; Analoji, metaphor, metonim, metin, kavram,anlam, kurgu, kod gibi kavramlar Ödev I: Memento Ödev teslimi ve sunum Malcolm Barnard, Fashion as Communication, Routledge; 2 edition (October 28, 2002) “Fashion and Undecidability” adlı makale s.159162
3 Semiyoloji analiz & moda ifadelerinde anlatı biçimleri Ödev II: “little black dress” üzerine bir anlatı What is a tshirt? Codes, chronotypes, and everyday objects, Betsy CullumSwan and Peter K. Meaning, p.4314
4 Fotoğrafları okumak ve yazmak: Yazmada yaratıcı malzeme olarak moda fotoğraflarının analizi Malcolm Barnard, Fashion as Communication, Routledge; 2 edition (October 28, 2002) “Good lookers”adlı makale , s.139141 Ödev: Bir moda fotoğrafını okumak ve anlatmak Moda dergileri & Bloglar
5 Marka anlatıları : Fotoğraf analizleri Ed.Peter Mc Neil, Vicki Karaminas , Catherine Cole,Fashion and Fiction, Berg 2009, “Brand Story telling: Context and Meaning for Crago pants” adlı makale , s.95104 Kotler, Clark, Scott, Marketing management , Casi Isedi, Levis Strauss Italia adlı bölüm
6 Bir filmden tasarım anlatısı oluşturmak Film sahneleri ve tasarımcı Yamamoto’nun dili “Dolls” veya “Notebook, Cities and Clothes” filmini izlemek Ödev: Minimum 500 kelimeden oluşan metin hazırlığı
7 Kurgusal Moda: Edebiyatta moda metinleri Ödev: Metnin bir moodboard ile görselleştirilmesi Proust’un Remembrance of the Things Past isimli kitaptan bölüm okuma ve yorumlama
8 Midterm Okunan makaleler üzerine sınav yapılması
9 Oyun analizi: Güzellik ve güzel kavramı Ödev: Minimum 500 kelimeden oluşan metin hazırlığı Oscar Wilde’ın “The Portrait of Dorian Gray” aynı adlı filmin izlenmesi
10 Oyun analizi: Güzellik ve güzel kavramı Stuart Kaplan, Visual Metaphors in Print Advertising for Fashion Products, Lewis & Clark College, Chp.11 Ödev: Bir moda ürününün okunması
11 Retorik bir perspektiften görsel imaj Tasarımcı, marka, koleksiyon retorikleri Ödev: Minimum 500 kelimeden oluşan fotoğraf, catwalk ve röportajlara referans verilen bir metin hazırlığı
12 Marka retoriklerinin mekansal uzantısı Markanın yayılması: Giysi, iletişim, mekan “Jörn Fröhlich ile mekan düzenlemesi” atölye çalışması
13 Modanın geleceği: Süper kahramanlarla süper anlatılar, fütüristik bir senaryo yaratımı Superheroes: Fashion and Fantasy Metropolitan Museum of Art (June 2, 2008)
14 Trend ve sezon analizi: Bir trendin anlatısı Ödev: Bağlam, etiket, anahtar kelime, tasarım kavramlarını içeren metinsel moodboard hazırlığı
15 Final projesi: Anlatı Kataloğu Seçilecek bir giysiye ait anlatı hazırlanması ve bu metinlerin katalog halinde basılması
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Handbook of Visual Communication: Theory, methods and Media, Lea’s Communication Series Catherine Kohler Riessman, Introduction to Narrative Analysis, Sage Pub. John Berger, Another way of telling, Vintage pub, 1995 Kotler, Clark, Scott, Marketing management , Casi Isedi, Levis Strauss Italia Ed.Peter Mc Neil, Vicki Karaminas , Catherine Cole,Fashion and Fiction, Berg 2009, “Brand Story telling: Context and Meaning for Crago pants” adlı makale , s.95104 Stuart Kaplan, Visual Metaphors in Print Advertising for Fashion Products, Lewis & Clark College, Chp.11 Gretchen Barbatsis, Narrative Theory, Chapter 21 in Handbook of Visual Communication , Theory , Methods and Media, ed. Smith, Barbatsis,Moriarty, Kenney, Routledge,2005 Malcolm Barnard, Fashion as Communication, Routledge; 2 edition (October 28, 2002)
Önerilen Okumalar/Materyaller Moda dergileri & Bloglar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
6
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
1
25
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
6
2
12
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
6
2
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
16
16
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.