Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 417 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Kalıp Yapımı Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 417
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme ve zanaat bilgisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak, modaya ilişkin kavramları uluslararası teknik standartlar doğrultusunda yaratmak ve iletmek, moda ve tekstil endüstrisinin çatısında yer alan pek çok sektöre yönelik profesyonel bir anlayış geliştirmek. Endüstride yaygın olarak kullanılan metrik kalıp çıkarma tekniklerinin yanı sıra tasarımcılar tarafından benimsenen manken üzerinden kalıp alma metodları da öğretilmek suretiyle daha karmaşık ürünleri geliştirmelerini sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teknik çizimlerini, moda fotoğraflarını ya da ürünleri analiz etme, yorumlama ve moda tasarımı ürününe dönüştürme becerisini geliştirmek
  • Farklı siluetler hakkında bilgi edinmek.
  • Standart Uygulamaların dışında farklı model uygulamalarının kalıplarını çıkarabilmek
  • Ürün prova yöntemlerini öğrenmek.
Ders Tanımı Karmaşık ve ince işçilik gerektiren ürünleri tasarlama ve üretebilme niteliği geliştirmek.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konu anlatımı 1: Siluet Lecturers texts
2 Uygulama 1: Siluet varyasyonları
3 Konu Anlatımı 2: Etek varyasyonları Pattern Magic, 1,2,3, Nakamichi, Tomoko Damen Rundschau
4 Konu anlatımı 3: Etek varyasyonları Pattern Magic, 1,2,3, Nakamichi, Tomoko Damen Rundschau
5 Konu anlatımı 4: Üst Beden Varyasyonları Pattern Magic, 1,2,3, Nakamichi, Tomoko Damen Rundschau
6 Konu anlatımı 5: Üst Beden Varyasyonları Pattern Magic, 1,2,3, Nakamichi, Tomoko Damen Rundschau
7 Uygulama 2: Siluet Tasarımı Lecturers texts, Damen Rundschau
8 Midterm 1:Üst beden ve etek kağıttan maket
9 Konu anlatımı 6: Denim ve pantolon varyasyonları ve uygulamaları Pattern Magic 1,2,3, Nakamichi Tomoko, Damen Rundschau Herren Rundschau
10 Konu anlatımı 7: Denim ve pantolon varyasyonları ve uygulamaları Pattern Magic 1,2,3, Nakamichi Tomoko, Damen Rundschau Herren Rundschau
11 Uygulama 3: Denim ve pantolon varyasyonları ve uygulamaları Pattern Magic 1,2,3, Nakamichi Tomoko, Damen Rundschau Herren Rundschau
12 Midterm 2: Denim ve pantolon varyasyonları kalıp geliştirme Pattern Magic 1,2,3, Nakamichi Tomoko, Damen Rundschau Herren Rundschau
13 Konu anlatımı 8: Ürün Prova Prensipleri Lecturers texts
14 Konu anlatımı 9: Ürün Prova Prensipleri Lecturers texts
15 Konu anlatımı 10: Ürün Prova Prensipleri Lecturers texts
16 FINAL

 

Ders Kitabı Pattern Magic, Nakamichi, Tomoko Pattern Magic II, Nakamichi, Tomoko Draping for Apparel Design, Helen JosephArmstrong The Art of Fashion Draping, Connie Amaden Crawford Keystone Jacket and Dress Cutter, Chas. Hecklinger Couture Sewing Techniques, Claire B. Shaeffer High Fashion Sewing Secrets, Claire B. Shaeffer Patternmaking for Fashion design, Helen Joseph Armstrong Corset, Valerie Steele
Önerilen Okumalar/Materyaller Damen Rundschau Herren Rundschau

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
10
20
Final Sınavı
1
16
16
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.