Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 423 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Ürünleri ve Teknolojilerindeki Yenilikler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 423
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, moda ürünleri, malzemeleri ve teknolojilerindeki yenilikleri tartışmak ve tasarım, moda, billim, teknoloji ve yenilik yönetiminin kesişim noktalarını incelemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Malzemelerin ve ürünlerin işlevsellikleri bağlamında teknolojinin moda tasarımı konularındaki etkisini tanımlayabileceklerdir.
  • Moda tasarımı bilgilerini ve tasarım süreçlerini yenilikçi fikirler ile tartışabileceklerdir.
  • Bir moda ürünü/koleksiyonu geliştirebileceklerdir
  • Yaratıcı tasarım fikirleri geliştirebilmek üzere, fonksiyonel ve sosyal etmenleri analiz edbileceklerdir.
  • Moda tasarımında yaratıcı ve geleceğe yönelik malzemeleri ve üretim süreçlerini tanımlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, moda tasarımı disiplinini, yenilikçi tasarım malzeme ve üretim teknikleri ile ilişkilendirebilmek üzere yeni bir bakış açısı oluşturur. Toplumdaki güncel ihtiyaçlar incelenerek, bu ihtiyaçlara destek olabilecek fonskiyonel giysi tasarım çözümleri yaratılır veya giyilebilir sanat projesi olarak hazırlanır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Inovasyon kavramını inceleme
2 Moda ve Teknoloji: Teorik çerçeve Seymour, S. (2009), “Fashionable Technology”, Springer-Verlag/Wien. Chapter 1, pp12-25
3 Moda ürünleri ile bağlantılı olarak yenilikçi malzemeler, süreçler ve teknolojiler Seymour, S. (2009), “Fashionable Technology”, Springer-Verlag/Wien. Chapter 1, pp26-92
4 Teknik gezi O’Mahony, M. Braddock, E.(2002), Sportstech: Revolutionary Fabrics, Fashion and Design, Thames & Hudson Ltd., Chapter 4, pp.132-175.
5 Stüdyo çalışması: Proje hazırlığı için yenilikçi tekstil/giysi tasarımı üzerine araştırma Clarke, S., Mahony, M. (2008), “Techno Textiles 2: Revolutionary Fabrics for Fashion and Design”, Thames & Hudson. ISBN.9780500286845
6 Stüdyo çalışması: Proje hazırlığı için yenilikçi tekstil/giysi tasarımı üzerine araştırma Clarke, S., Mahony, M. (2008), “Techno Textiles 2: Revolutionary Fabrics for Fashion and Design”, Thames & Hudson. ISBN.9780500286845
7 Teknik gezi / Seminer Quinn, B. (2010), “Textile Futures”, Berg Publications. ISBN: 9781845208073, Chapter 5, pp.109-140.
8 Çalıştay Packhchyan, S.(2008), Fashioning Technology, Make:Books. Chapters 1-2, pp.3-45
9 Çalıştay Packhchyan, S.(2008), Fashioning Technology, Make:Books. Chapters 1-2, pp.3-45
10 Teknik gezi / Seminer
11 Yenilikçi moda ürünleri/teknolojileri için tasarım araştırma Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. Chapter 1. Pages 12-54
12 Konsept geliştirme Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. Chapter 1. Pages 12-54
13 Koleksiyon geliştirme Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. Chapter 4. Pages 110-126
14 Üretim Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. Chapter 3. Pages 71-82
15 Dönem değerlendirmesi
16 Sunumlar

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Colchester, C. (2007), “Textiles today: A global survey of trends and traditions”, Thames & Hudson. ISBN: 978-0500288030

Clarke, S., Mahony, M. (2008), “Techno Textiles 2: Revolutionary Fabrics for Fashion and Design”, Thames & Hudson. ISBN.9780500286845

Guerrero, J. A.. (2009), New Fashion and Design Technologies, A&C Black Publishers, ISBN:9781408123812.

Loschek, I. (2009), “When Clothes Become Fashion: Design and Innovation Systems”, Berg Publications. ISBN: 978-1847883674

McKelvey, K. Munslow,J. (2003), “Fashion Design: Process, Innovation and Practice”, Wiley-Blackwell Publications. 978-0470655771

O’Mahony, M. Braddock, E.(2002), Sportstech: Revolutionary Fabrics, Fashion and Design, Thames & Hudson Ltd., ISBN:0500510865

Packhchyan, S. (2008), “Fashioning Technology, a DIY Intro to Smart Crafting”, Dale Dougherty. ISBN:0596514379

Quinn, B. (2010), “Textile Futures”, Berg Publications. ISBN: 9781845208073

Quinn, B.(2007), “Techno Fashion”, Berg Publications.  978-1859735992

Seymour, S. (2009), “Fashionable Technology”, Springer-Verlag/Wien. ISBN:9783211795910

Seymour, S. (2010), “Functional Aesthetics: Visions in Fashionable Technology”, Springer-Verlag. ISBN: 9783709103128

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
20
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
25
25
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
0
    Toplam
125

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.