Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 425 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kozmetiklerin Kültürel Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 425
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, tarih öncesinden başlayarak kozmetiklerin kökenlerini araştırmak ve kozmetik modalarının çağlar boyunca değişik kültürlerde nasıl geliştiğini keşfetmektir. Yanı sıra, kozmetik ve parfümlerdeki ana trendleri, kültürel akımları ve buluşları tanımlamaktır. Kursun bir başka amacı da kozmetik endüstrisi ile tasarım dünyası arasındaki ilişkileri keşfetmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Eski uygarlıklardan itibaren 20. Yüzyıl başlarına kadar kozmetiklerin kullanım alışkanlıklarını inceleyebileceklerdir.
  • Makyaj, saç yapımı ve vücut bakımı uygulamalarının yüzyıllar boyunca nasıl geliştiğini keşfedebileceklerdir.
  • Tarihsel, kültürel ve sosyal değişimlerin makyaj, saç yapımı ve vücut bakımı uygulamaları üzerindeki etkilerini değerlendirebileceklerdir.
  • Kozmetik üretiminin 19. Yüzyılda nasıl bir endüstri haline geldiğini inceleyebileceklerdir.
  • Moda tasarımı ve eğlence endüstrilerinin makyaj ve saç yapımı uygulamalarının yanı sıra kozmetik ürün geliştirme ve ticareti üzerine etkilerini keşfedebileceklerdir.
  • Kozmetik ürünlerin kültürümüzdeki tarihsel ve geleneksel kullanımları ve modernleşmeleri üzerine bilgiler derleyebileceklerdir.
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Kozmetiklerin kökeni. Kozmetiklerin tarih öncesi kullanımı. Kozmetiklerin (makyaj, saç yapımı ve vücut bakımı uygulamaları. Parfümlerin kullanımı) Mezopotamya uygarlıkları ve Eski Mısır’da kullanımları, grup çalışması. Chapter 24, Butler Hilda, Poucher's Perfumes Cosmetics and Soaps, Vol.3 , Chapman & Hall, 1992, “Kohl”, Radwan Ali, Ed.Azoulay Elizabeth,ed. Demian Angela, ed.Frioux Dalibor, 100 000 Years of Beauty, Gallimard, 2009 “Civilisation and Perfume: Story of a Journey”, Yentürk Aybala, Ed. Şentürk, Şennur, Sacred Incense to Fragrant Elixir: Perfume, Yapı Kredi Yayınları, 2005
2 Antik Yunan, Roma ve Bizans dönemi kozmetik kullanımı ( makyaj, saç yapımı ve vücut bakımı. Parfümlerin kullanımı ), grup çalışması. Chapter 24, Butler Hilda, Poucher's Perfumes Cosmetics and Soaps, Vol.3 , Chapman & Hall, 1992, “Civilisation and Perfume: Story of a Journey”, Yentürk Aybala, Ed. Şentürk, Şennur, Sacred Incense to Fragrant Elixir: Perfume, Yapı Kredi Yayınları, 2005 İzmir Arkeoloji Müzesini ziyaret. / Roma Vesta rahibelerinin saç stilinin yeniden tasarlanması ile ilgili bir videonun izlenmesi
3 Ortaçağ İslam Dünyası’nda kozmetiklerin ve parfümlerin kullanımı, grup çalışması / Ortaçağ Avrupası’nda kozmetiklerin kullanımı ( makyaj ve saç yapımı uygulamaları. Parfümlerin kullanımı) grup çalışması Aşağıda belirtilen kaynaklar kullanılarak hazırlanan power point sunumları: Bakır, Abdülhalik, Ortaçağ İslam Dünyasında Itriyat, Gıda, İlaç Üretimi ve Tağşişi, 2000 Bakır Abdülhalik, The Production and Adulteration of Cosmetics, Food and Drug in Medieval Islamic World, 2000 Ed. Şentürk, Şennur, Sacred Incense to Fragrant Elixir: Perfume, Yapı Kredi Yayınları, 2005 Hernandez, Gabriela, Classic Beauty: The History of Makeup, Schiffer Publishing, Ltd.,2011
4 Avrupa’da Rönesans ve Barok dönemlerinde kozmetiklerin kullanımı ( makyaj, saç yapımı ve vücut bakımı uygulamaları. Parfümlerin kullanımı), grup çalışması Chapter 24, Butler Hilda, Poucher's Perfumes Cosmetics and Soaps, Vol.3 , Chapman & Hall, 1992 “Civilisation and Perfume: Story of a Journey”, Yentürk Aybala, Ed. Şentürk, Şennur, Sacred Incense to Fragrant Elixir: Perfume, Yapı Kredi Yayınları, 2005
5 Osmanlı Dönemi’nde Geleneksel Kozmetik Ürünler ( makyaj, saç yapımı ve vücut bakımı uygulamaları. Parfümlerin kullanımı) grup çalışması Aşağıda belirtilen kaynaklar kullanılarak hazırlanan power point sunumları: Osmanlı Döneminde Süslenme ve Bakım Ürünleri, Yentürk Nejat, Ed.Naskali Emine, ed.Koç Aylin, Beden Kitabı, Kitabevi, 2009 / “Ottoman Perfumes”, Yentürk Nejat, Ed. Şentürk, Şennur, Sacred Incense to Fragrant Elixir: Perfume, Yapı Kredi Yayınları, 2005 TV dizisi “Muhteşem Yüzyıl”a ait bir bölümün izlenmesi
6 MIDTERM 1
7 18. Yüzyılda Avrupa’da Kozmetiklerin Kullanımı (makyaj, saç yapımı ve vücut bakımı uygulamaları. Parfümlerin kullanımı.), grup çalışması “The Colour of Rank”,Lanoe, Catherine, Ed.Azoulay Elizabeth,ed. Demian Angela, ed.Frioux Dalibor, 100 000 Years of Beauty, Gallimard, 2009 “A Riot of Fragrance” Briot, Eugenie, Ed.Azoulay Elizabeth,ed. Demian Angela, ed.Frioux Dalibor, 100 000 Years of Beauty, Gallimard, 2009 Watching and comparing “Perfume:The Story of a Murderer” movie with “Marie-Antoinette” movie
8 19. Yüzyılda Avrupa’da Kozmetikleri Kullanımı (makyaj, saç yapımı ve vücut bakımı uygulamaları. Parfümlerin kullanımı.), grup çalışması “Beauty as a reflection of progress”, Azoulay Elisabeth, Ed.Azoulay Elizabeth,ed. Demian Angela, ed.Frioux Dalibor, 100 000 Years of Beauty, Gallimard, 2009 19. Yüzyıl kozmetik ve parfüm kitaplarının incelenmesi
9 19. Yüzyıl: Kozmetiklerin Endüstrileşmesi “From Industry to Luxury: French Perfume in the Nineteenth Century” Briot Eugénie, Business History Rewiew, Harvard Business School,Volume 85,2011
10 Avrupalı Kozmetikler ile Karşılaşma: Osmanlı Kadını’nın Makyaj ve Saç Tuvaleti Uygulamalarının Batılılaşması Aşağıda belirtilen kaynaklar kullanılarak hazırlanan power point sunumları: Osmanlı Döneminde Süslenme ve Bakım Ürünleri, Yentürk Nejat, Ed.Naskali Emine, ed.Koç Aylin, Beden Kitabı, Kitabevi, 2009, / “Ottoman Perfumes”, Yentürk Nejat, Ed. Şentürk, Şennur, Sacred Incense to Fragrant Elixir: Perfume, Yapı Kredi Yayınları, 2005 / 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı pazarına giren Avrupa üretimi kozmetik ürünlere ait orijinal örneklerinin incelenmesi.
11 20. Yüzyıl: İlerleme ve Pazarlama Yüzyılı - I “The Beauty Big Bang”,Remaury Bruno, Ed.Azoulay Elizabeth,ed. Demian Angela, ed.Frioux Dalibor, 100 000 Years of Beauty, Gallimard, 2009 1920’ler ve 1930’lar makyaj uygulama
12 20. Yüzyıl: İlerleme ve Pazarlama Yüzyılı - II “Globalization and Beauty:A Historical and Firm Perspective”,Geoffrey Jones, Euramerica, Vol. 41, No. 4,2011 “Fragrance goes global”, Le Guerer, Annick, Ed.Azoulay Elizabeth,ed. Demian Angela, ed.Frioux Dalibor, 100 000 Years of Beauty, Gallimard, 2009 Watching “The Powder and Glory” documentary
13 Moda Tasarım Dünyasında Parfüm ve Kozmetikler Öğrenciler derse gelmeden önce hazırladıkları “Couturiers-Parfumeurs”başlıklı power point sunumlarını paylaşacaklar.
14 1894-1930’lar : Osmanlı ve Türk Kozmetik Endüstrisi’nin Altın Çağı Aşağıda belirtilen kaynaklar kullanılarak hazırlanan power point sunumları: / “Eau de Cologne ya da Kolonya”, Yentürk Aybala, Yentürk Nejat, Collection, Sayı:1, 2000 / “Paul Zazadse’nin yarattığı Dev Marka:Zaza”, Yentürk Nejat, Collection, Sayı:18,2005 / “Osmanlı Devleti’nde İlk Yerli Itriyat Fabrikası’nın Kurucusu:Ahmet Faruki, Yentürk Nejat, Collection, Sayı:3,2001 / Power point sunumu: “Ferit”markalı ürünlerin zamanının Avrupa ürünleri ile içerik ve tasarım açısından karşılaştırılması / Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemi’ne ait orijinal kozmetik ürünlerin ve reklam malzemelerinin incelenmesi
15 Final Sınavı
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı Aşağıda belirtilen kitapların ilgili bölümleri ve power point sunumları, müze ziyaretleri, özel video, film ve belgeseller
Önerilen Okumalar/Materyaller Poucher, W.A., ed. Butler, Hilda, Poucher's Perfumes Cosmetics and Soaps, Vol.3 , Chapman & Hall, 1992, Ed.Azoulay Elizabeth,Ed. Demian Angela, Ed.Frioux Dalibor, 100 000 Years of Beauty, Gallimard, 2009, Riordan, Teresa Inventing Beauty: A History of the Innovations that Have Made Us Beautiful, Crown Publishing Group,2005 Hernandez, Gabriela, Classic Beauty: The History of Makeup, Schiffer Publishing, Ltd.,2011, Jones, Geoffrey, Beauty Imagined: A History of the Global Beauty Industry, Oxford University Press, 2010, Stewart, Susan, Cosmetics and Perfumes in the Roman World, Tempus Publishing, Limited, 2007, Boston, Fred E., Max Factor: The Man Who Changed The Faces, Arcade Publishing, 2012 Ragas, Cohen Meg, Kozlowski Karen, Read My Lips, A Cultural History of Lipstick, Chronicle Books, 1998, Ed. Şentürk, Şennur, Sacred Incense to Fragrant Elixir: Perfume, Yapı Kredi Yayınları, 2005 Bakır, Abdülhalik, Ortaçağ İslam Dünyasında Itriyat, Gıda, İlaç Üretimi ve Tağşişi, 2000, Ed.Naskali Emine, ed.Koç Aylin, Beden Kitabı, Kitabevi, 2009 Corbin, Alain,Le Miasme et La Jonquille,L’Odorat et L’Imaginaire Social 18.-19.Siecles, Flammarion, 1986 “Eau de Cologne ya da Kolonya”, Yentürk Aybala, Yentürk Nejat Yentürk, Collection, Sayı.1, 2000 “Paul Zazadse’nin yarattığı Dev Marka:Zaza, Yentürk Nejat, Collection, Sayı:18,2005 “Osmanlı Devleti’nde İlk Yerli Itriyat Fabrikası’nın Kurucusu:Ahmet Faruki, Collection, Sayı:3,2001

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
11
22
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Final Sınavı
1
3
3
    Toplam
106

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.