Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Erkek Giyimi Tasarım Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 430
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dünya giyim endüstrisinde hem tasarım dili hem de üretim yöntemleri ile kendi farklı yolunu izleyen erkek giyim ürünlerinin daha iyi tanınması hedeflenmektedir. Bu alanda çalışmayı düşünen öğrencilerin ürünün teknik özelliklerine hakimiyetlerini arttırmak ve tasarım süreçlerindeki tüm aşamaları daha detaylı olarak uygulayabilmelerine olanak sağlaması planlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Erkek giyim tasarım dilini tanıyabilecektir
  • Erkek giyim siluetlerini tanıyabilecektir.
  • Erkek giyim teknik çizim sayfası hazırlayabilecektir.
  • Erkek giyim siluetlerine uygun kalıp değişikliklerini yapabilecektir.
  • Erkek giyim ürünlerinde fit kaynaklı hataları tanıyıp giderecek önerilerde bulunabilecektir.
  • Üretimi için gereken makineleri tanıyabilecek, kullanabilecektir.
Ders Tanımı Dünya giyim endüstrisinde hem tasarım dili hem de üretim yöntemleri ile kendi farklı yolunu izleyen erkek giyim ürünlerinin daha iyi tanınması hedeflenmektedir. Bu alanda çalışmayı düşünen öğrencilerin ürünün teknik özelliklerine hakimiyetlerini arttırmak ve tasarım süreçlerindeki tüm aşamaları daha detaylı olarak uygulayabilmelerine olanak sağlaması planlanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konu anlatımı1: Spor giyim. 1.Proje: Araştırma Man About Town Modern Menswear, Hywel Davies
2 Spor Giyim için Konsept araştırma Men’s Fashion In The Twentieth Century; Constantino,Maria
3 Tema çalışması Men’s Fashion In The Twentieth Century; Constantino,Maria
4 Tasarım Geliştirme Herren Rundschau 8/12
5 Tasarım Geliştirme Herren Rundschau 2/13
6 Ürün Geliştirme History of men’s fashion Man About Town Herren Rundschau
7 Ürün Geliştirme Herren Rundschau 6/12
8 Teslim Proje 1 Herren Rundschau 7/12
9 Final Projesi: Klasik Erkek Giyimi Sex and Suits, Anne Hollander (chapters: 1-2-3)
10 Final Projesi: Konsept araştırma. Moodboard
11 Final Proje: Konsept araştırma. HAKA Schnittkonstruktionen, Müllerundsohn
12 Final Projesi: Final tasarım geliştirme HAKA Schnittkonstruktionen, Müllerundsohn
13 Final Projesi: Final tasarım geliştirme Herren Rundschau 7/11
14 Final Projesi: Final ürün geliştirme Herren Rundschau 5/12
15 Final Projesi: Final ürün geliştirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı History of men’s fashion, Farid Chaneune Man About Town, Catherine Hayward, Bill Dunn Sex and Suits, Anne Hollander Modern Menswear, Hywel Davies Men’s Fashion In The Twentieth Century; Constantino,Maria, , The Suit; Antongiavanni Nicholas High Fashion Sewing Secrets, Claire B. Shaeffer Patternmaking for Fashion design, Helen Joseph Armstrong HAKA Schnittkonstruktionen, Müllerundsohn
Önerilen Okumalar/Materyaller Herren Rundschau

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
26
26
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.