Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 494 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Tezi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 494
Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı geniş bir literatür araştırmasına dayanarak akademik bir metin hazırlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir sorunsalı tanımlayabilecektir.
  • Bağımsız olarak literatür araştırması yapabilecektir.
  • Akademik bir metnin kurgusunu oluşturabileceklerdir.
  • Birinci el ve ikinci el kaynakları analiz edebileceklerdir.
  • Yaptığı akademik araştırmayı sözlü bir sunumla aktarabilecektir.
  • • Bir referans sistemini kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bir dizi ders anlatımı ve küçük ödevler yardımı ile öğrenciler moda ile ilgili kendi seçtikleri bir konuda yaklaşık 3000 kelimelik bir akademik metin yazacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş: Akademik araştırma nedir? Akademik yazım nedir? Olası tez konuları hakkında tartışma.
2 Ders anlatımı: Araştırma sorusu oluşturma, uygun konunun seçilmesi, kütüphane kaynaklarına erişim, 1.ödev için hazırlık Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books. Chapters 2-3. pp. 27-66. Mezuniyet tezi hazırlama kılavuzunun okunması
3 Referansların yer ve işlevleri, dipnotlar , 2. Ödeve hazırlık (literatür araştırması) Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books. Chapters 2-3. pp. 27-66.Chapters4-5, pp 67-96. 1.ödev teslimi
4 Araştırma yöntemleri: birinci el ve ikinci el kaynakların kullanımı Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books. Chapters 6-7-8-9, pp.97-192.
5 Kaynaklar ve bibliografya, Yazım süreci ve intihalin önlenmesi, 3. Ödev (Okuma ve yazma çalışması: İki makalenin karşılaştırılması) 2.ödev teslimi Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books. Chapters 2-3. pp. 27-66.Chapters 5, pp 83-96.
6 2.ödev hakkında geri bildirim, Yöntemlerin yazım süreci Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books. Chapters 6-7-8-9, pp.97-192. Tez yöntemi için taslak oluşturma
7 3.ödev hakkında geri bildirim, Tezin yapısının oluşturulması (amaç, içerik ve bibliyografyanın oluşturulması, sonuçların değerlendirilmesi) Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books. Chapters10-11, pp.197-237.
8 5. ödeve giriş: Tez taslağının oluşturulması (Giriş, yöntem, sonuçlar) Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books. Chapter 12, pp.239-253
9 Taslak metin üzerinde çalışma Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books. Chapter 12, pp.239-253
10 4.ödev: Araştırma planının sunumu (powerpoint sunum, en fazla 5 slayt, her sayfada en fazla 40 kelime) Çalışma sonuçlarının sunumu
11 Dersin değerlendirilmesi, tez teslimi ile ilgili çalışmalar 5.ödevin teslimi
12 Tez taslağının incelenmesi (Bireysel görüşmeler), 6. Ödeve giriş Geri bildirimler için soru hazırlama
13 Tezin tamamlanması (Bireysel görüşmeler) Geri bildirimler için soru hazırlama
14 Sunumlar 6. Ödevin teslimi (tezin son versiyonu)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books.

R E C O M ME N D E D   T E X T S :

For students also wishing to research or improve their thesis writing, the following books are in the reserved section of the Library:

Turabian, Kate L. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations. 7th ed. Chicago Style for Students and Researchers. Chicago: University of Chicago Press. 2007.

Teitelbaum, Harry. How to Write a Thesis.  2nd ed. Pearson Education Ltd. (January 1, 1989)

Joan I. Miller, Bruce J. Taylor. The Thesis Writer’s Handbook: A Complete One Source Guide for Writers of Research Papers.  Alcove Pub Co (January 1987)

R E C O M M E N D E D   W E BS I T E S :

 

http://ss.ieu.edu.tr/downloads/thesis.pdf

http://www.columbia.edu/cu/cup/cgos/idx_basic.html

http://www.graduate.ua.edu/thesis/manual/index.html

http://www.socialresearchmethods.net

http://www.mcgill.ca/gps/programs/thesis/guidelines/preparation/

http://www-cdr.stanford.edu/

http://copac.ac.uk/copac/

http://www.designresearchsociety.org/

http://copac.ac.uk/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
7
2
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
4
9
36
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
1
21
21
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.