Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FA 494 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Tezi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 494
Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı geniş bir literatür araştırmasına dayanarak akademik bir metin hazırlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir sorunsalı tanımlayabilecektir.
  • Bağımsız olarak literatür araştırması yapabilecektir.
  • Akademik bir makalenin içerik planını oluşturabileceklerdir.
  • Birincil ve ikincil kaynakları analiz edebileceklerdir.
  • Yaptığı akademik araştırmayı sözlü bir sunumla aktarabilecektir.
  • Bir referans sistemi ve kaynakça kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bir dizi ders anlatımı ve küçük ödevler yardımı ile öğrenciler moda ile ilgili kendi seçtikleri bir konuda yaklaşık 2500 kelimelik bir akademik metin yazacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Akademik araştırma nedir? Akademik metin nedir? Olası konuların tartışılması.
2 Bir araştırma sorusu nasıl formüle edilir; uygun bir konu nasıl bulunur ve iyi bir soru nasıl sorulur QUİZ 1 için hazırlık (büyük soru, küçük sorular içeren özet + araştırmanızı ilerletecek akademik bir metnin 1 başlığı) Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books. Bölüm 2 ve 4 . s. 27-43 ve 68-81. "Bitirme tezi yazma" kılavuzunu okuyun (bu dersin müfredatında yer almaktadır)
3 Araştırma yöntemleri: Referansların amacı ve yeri+ Yazma alıştırması: dipnotlar QUIZ 2 için hazırlık (içindekiler ve referanslar tablosu) Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books. Bölüm 2-3. S. 27-66.Bölüm 4-5, s. 67-96. QUİZ I Teslimi
4 Araştırma yöntemleri ve kaynak kullanımı, birincil ve ikincil kaynaklar: okuma ve yazma alıştırması. 3. QUIZ için hazırlık (ön bibliyografya) Kaynakça hazırlayın, 'küçük soruyu' yanıtlamak için ne tür kaynaklar kullanacaksınız? Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009)., Research Methods for the Fashion Industry. Fairchild Books. Bölüm 3 s.45-61 . . Sınav 2'yi teslim edin
5 Kaynakça ve Bibliyografya; İntihalden kaçınarak yazma süreci. Yazma alıştırması; QUIZ 4 için hazırlık; üç metni karşılaştırma Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books. Bölüm 5 s.83-96. Ödev 3 ü teslim edin
6 Araştırma ve Yazma: Metodoloji ve literatür taraması. QUIZ 5 için hazırlık: 1000 kelimelik giriş Kawamura, J.Doing Research in Fashion and Dress.Bölüm 2. s. 31-45
7 Araştırma ve Yazma: Grup geri bildirimleri ve literatür taraması + metodoloji Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books. Bölüm 10. s.197-220 Kawamura, J.Doing Research in Fashion and Dress.Bölüm 4. s. 61-70 Bölüm 8. s.117-131. Ödev 4 ün teslimi
8 QUIZ 3 hakkında geri bildirim, Metodolojinin yazılması. Sözlü sunum için hazırlık Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books. Bölüm 6-7-8-9, s.97-192. Tezinizin metodolojisi için bir öneri getirin
9 QUIZ 4 ile ilgili geri bildirim, Kesin bir problem cümlesi, içindekiler tablosu ve kaynakça ile tezin yapısını planlama, sonuçları analiz etme Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books. Bölüm 10-11, s.197-237.
10 Sözlü sunum, araştırma sorusuna geri bildirim + referanslar + metodoloji + tablo ve içindekiler Araştırmanızı (planlarınızı) maks. 5 slayt ve her slayt için en fazla 40 kelime Araştırma sonuçlarını getirin
11 Ödeve Giriş :Tezin taslak versiyonu (Giriş, 2 bölüm, sonuç) Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books. Bölüm 12, s.239-253 Kawamura, J.Doing Research in Fashion and Dress. Bölüm 9. s. 131-137
12 Sürecin değerlendirilmesi: Tezin taslak versiyonu (Giriş, 2 bölüm, sonuç) nihai teslim için hazırlık Geri bildirim oturumu için sorular hazırlayın Ödevi Taslak kağıtlar olarak teslim edin
13 Review of draft papers (individual appointments) Geri bildirim oturumu için sorular hazırlayın
14 Taslak belgelerin gözden geçirilmesi (bireysel randevular) Sonuçları sunmak
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Flynn, Z.C. & Foster I.M. (2009). Research Methods for the Fashion Industry, Fairchild Books.

Kawamura, J.(2020) Doing Research in Fashion and Dress: An Introduction to Qualitative Methods . Bloomsbury Visual Arts 

Önerilen Okumalar/Materyaller

.For students also wishing to research or improve their thesis writing, the following books are in the reserved section of the Library:

Turabian, Kate L. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations. 7th ed. Chicago Style for Students and Researchers. Chicago: University of Chicago Press. 2007.

Teitelbaum, Harry. How to Write a Thesis.  2nd ed. Pearson Education Ltd. 1989

Joan I. Miller, Bruce J. Taylor. The Thesis Writer’s Handbook: A Complete One Source Guide for Writers of Research Papers.  Alcove Pub Co. 1987

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
42
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
28
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
7
2
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
7
42
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.