Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FB 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Satınalmacılığı ve Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FB 401
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı • Ders öğrencileri moda satınalmacılığı ve moda pazarlaması konusunda bilgilendirmeyi amaçlar. Pazarlamanın moda ürünlerini tasarlamada ve satınalmadaki önemi ve rolüne değinir. Özellikle moda sektöründe çalışmak isteyen öğrencilere moda sektöründeki farklı iş tanımları, moda satınalmacılığı, ürün geliştirme, müşteri temsilciliği, marka yönetimi alanlarında bilgi verir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Moda satınalmacılığı ve moda pazarlaması konusunda detaylı bilgiye sahip olur.
  • Pazar araştırması, ürün geliştirme ve planlama süreçleri konusunda bilgilenir.
  • Hedef pazara, belirlenen bütçe ve zaman dilimine uygun tasarımlar oluşturup sunabilir.
  • Moda perakende sektörü, tedarik zinciri ve görsel ürün yönetimi konularında bilgi sahibi olur.
  • Moda sektöründeki güncel yaklaşımları ve sektörle ilgili beklentileri tartışabilir.
Ders Tanımı • Moda Pazarlama Yönetimi; moda satınalmacılığı ve merchandising; trendlerin belirlenmesi ve analizi; tüketici davranışlarının incelenmesi; pazar araştırması ve hedef pazarın belirlenmesi; ürün geliştirme ve satınalma süreci; bütçe, trendler, hedef pazar ve marka kimliğine uygun koleksiyon planlanması.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve dersle ilgili genel bilgi; Moda ve hazırgiyim sektörü dinamikleri, genel yapısı ve ana terimler. Mastering Fashion Buying and Merchandising Management-Introduction Apparel Merchandising-Chapter 1,2
2 Moda pazarlaması ve pazarlama süreci: Merchandising ve müşteri temsilciliği, görev ve sorumlulukları. Mastering Fashion Buying and Merchandising Management-Chapter 2 Apparel Merchandising-Chapter 1,2
3 Moda satınalmacılığı ve tedarik süreci: Moda satınalması, görev ve sorumlulukları. Mastering Fashion Buying and Merchandising Management-Chapter 1
4 Tasarım yönetimi; moda takvimi ve moda haftaları; trendlerin takibi, araştırılması ve analizi Mastering Fashion Buying and Merchandising Management- Chapter 3
5 Tüketici davranışlarını anlama. Retailing Management-Chapter 7 Fashion Marketing-Chapter 1
6 Pazar araştırması: Hedef pazarın belirlenmesi; hedef pazara, marka kimliğine ve moda trendlerine uygun koleksiyon planlanması. Mastering Fashion Buying and Merchandising Management-Chapter 4 Apparel Merchandising-Chapter 3 Retailing Management-Chapter 7,8
7 MIDTERM
8 Ürün geliştirme, ürün planlama ve yönetimi Mastering Fashion Buying and Merchandising Management-Chapter 6 Apparel Merchandising-Chapter 4,5,6 Retailing Management-Chapter 14
9 Satınalma takvimi ve bütçesi oluşturma; maliyet ve fiyatlandırma; satınalma veya satış bütçesine uygun koleksiyon planlanması Apparel Merchandising-Chapter 7 Retailing Management-Chapter 15,16,17
10 Satınalma ve tedarik zinciri yönetimi. Mastering Fashion Buying and Merchandising Management-Chapter 7 Apparel Merchandising-Chapter 9,10,11
11 Stok yönetimi ve dağıtım kanalları Mastering Fashion Buying and Merchandising Management-Chapter 8 Retailing Management-Chapter 15
12 Perakende Yönetimi; görsel ürün yönetimi; mağaza atmosferi Mastering Fashion Buying and Merchandising Management-Chapter 9 Retailing Management-Chapter 18
13 Moda satınalma ve pazarlamasında güncel yaklaşımlar ve beklentiler. Mastering Fashion Buying and Merchandising Management-Chapter 10 Apparel Merchandising-Chapter 12
14 Dönem değerlendirmesi
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı • Tim Jackson and David Shaw, Mastering Fashion Buying and Merchandising Management, Palgrave Master Series, 2001 (IEU kütüphanesinde var).\n• Jeremy A. Rosenau and David L. Wilson, Apparel Merchandising: The Line Starts Here, Fairchild Publications, 2001 (IEU kütüphanesinde var).\n• M. Levy and B.A. Weitz, Retailing Management, McGraw-Hill, 5th edition, 2004 (IEU kütüphanesinde var).
Önerilen Okumalar/Materyaller • Leslie Davis Burns and Nancy O. Bryant, The Business of Fashion: Designing, Manufacturing, and Marketing, Fairchild Publications, 2007 (IEU kütüphanesinde var). • Tim Jackson and David Shaw, Mastering Fashion Marketing, Palgrave Master Series, 2009 (IEU kütüphanesinde var). • Maurice J. Johnson and Evelyn C. Moore, Apparel Product Development, Prentice Hall, 2001 (IEU kütüphanesinde var). • Ellen Diamond, Fashion Retailing, Pearson, 2nd edition, 2006 (IEU kütüphanesinde var). • Tim Jackson and David Shaw, The Fashion Handbook, Routledge, 2006 (IEU kütüphanesinde var).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
19
38
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Final Sınavı
1
4
4
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.