Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FD 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarım Stüdyosu: Koleksiyon II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 301
Güz
2
6
5
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Kritik verme
Jüri
Gezi / İnceleme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders moda pazarı ve tasarımcı/marka kimliklerine yönelik farkındalık yaratarak öğrencilerin yaratıcı potansiyellerini ve tasarım anlayışlarını geliştirmelerini amaçlar. Öğrencilerin tasarım kültürü ve çağdaş moda endüstrisinin güncel konuları bağlamında koleksiyon yönetebilmeleri için uygun bir ortam hazırlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Giyilebilir moda tasarımları yaratabilmek için çağdaş moda ve tasarım kültürüne uygun tasarım konseptleri hazırlayabileceklerdir.
  • Çağdaş moda pazarlarını tanımlayabilecekler ve tasarım konseptleri ve çağdaş moda trendleri doğrultusunda moda koleksiyonu tasarlayabileceklerdir.
  • Güncel sosyal, ekolojik ve kültürel konuları araştırarak hazır giyim koleksiyonu geliştirebileceklerdir.
  • Kalıp hazırlama ve kumaş manipülasyonu konusunda edindikleri el becerisi ve teknik bilgileri çağdaş moda tasarım ürünlerinin üretiminde kullanabileceklerdir.
  • Profesyonel sunum ve iletişim becerileri kullanarak tasarım numuneleri ve moda koleksiyonları sunabileceklerdir.
Ders Tanımı Ders, deneysel ve kavramsal bir tasarım projesiyle başlayarak, bir imalatçı firma işbirliğini de içeren sektörel projeleri kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş – Dersin Yapısı + Sunuş - Çağdaş Moda Tasarımı; 1. Projeye Giriş: Kavramsal Yapısöküm Caroline Evans, Fashion at the Edge, NY: Yale University Press 2003), 65-80; 180-190 Colin Mc Dowell, Fashion Today, (London Phaidon, 2000) 428-458; Barbara Vinken, Fashion Zeitgest (Oxford Berg pub, 2005) 99-119,139-151 Ingrid Loschek, When Clothes Become Fashion (Oxford: Berg, 2009) 182-190
2 Tasarım Araştırması ve Konsept Geliştirme: Proje 1: Kavramsal Yapısöküm: Eskiz Defteri ve Moodboard (Stüdyo Kritiği 1) Simon Seivewright, Research and Design , AVA publishing, 2007)104-115 Marta Hidalgo, Young Fashion Designers (Köln: Taschen, 2007) 14-191
3 Tasarım Geliştirme ve Giysi Yapısı Üzerine Deneysel Çalışmalar: Proje 1: Kavramsal Yapısöküm: Tasarım + Numune Tomoko Nakamichi, Pattern Magic 1, 2, 3 ( London: Laurence King, 2010)
4 Giysi Yapısı Üzerine Deneysel Çalışmalar: Proje 1: Kavramsal Yapısöküm: Tasarım ve Numune (Stüdyo Kritiği 2) Hywel Davies, Fashion Designers Sketchbooks 1, 2 (London: Laurence King, 2010) Simon Seivewright, Research and Design, (Lausanne: AVA publishing 2007) 50-81
5 Tasarım ve Ürün Geliştirme: Proje 1: Kavramsal Yapısöküm: Numune ve Sunum Julia Gaimster, Visual Research Methods in Fashion (Oxford: Berg pub) 233-261 Jacqueline Mc Assey and Clare Buckley, Styling (Lausenne: AVA pub 2011) 112-149
6 Proje 1: Numune oluşturma + Sketchbook hazırlama Jacqueline Mc Assey and Clare Buckley, Styling (Lausenne: AVA pub 2011) 112-149
7 Proje 1 Juri + Proje 2 ye giriş (14 - 17 Kasım)
8 2. Projeye Giriş / Goethe Institut ve MDH University of Applied Sciences işbirliği ile Hazır Giyim Koleksiyonu Oluşturma: Seminer + Pazar Analizi ve Araştırma ( 21 - 24 Kasım) Elinor Renfrew, Colin Renfrew, Developing a Fashion Collection (NY: Fairchild books, 2016)
9 Tasarım ve Koleksiyon Planlama 1: Proje 2 (Stüdyo Kritiği 3) / (Seminer + Atölye 1) / (28 Kasım - 1 Aralık) Robert Leach and Shelley Fox, The Fashion Resource Book: Research for Design (London: Thames and Hudson, 2012) John Hopkins, Fashion Design: Menswear, (London: Bloomsbury, 2017) 34-49
10 Tasarım ve Koleksiyon Planlama 2: Proje 2 (Atölye 2 - MDH işbirliği ile) / (5 - 8 Aralık) John Hopkins, Fashion Design: Menswear, (London: Bloomsbury, 2017) 118-131
11 Tasarım ve Numune 1: Proje 2 (Stüdyo Kritiği 4) / (Atölye 3 - MDH işbirliği ile) / (12 - 15 Aralık) “Construction for Fashion Design” by Anette Fischer, Kiran Gobin, ( London: Bloomsbury Visual Arts)
12 Tasarım ve Numune 2: Proje 2 (Atölye 4 - MDH işbirliği ile ) / (19 - 22 Aralık) John Hopkins, Fashion Design: Menswear, (London: Bloomsbury, 2017) 138-155
13 Numune ve Sunum: Proje 2 (Stüdyo Kritiği 5) / (26 - 29 Aralık) Jacqueline Mc Assey, Clare Buckley, Styling (AVA pub, 2011) 112-149
14 Sunumlar ve Jüri: Proje 2 (2- 5 Ocak)
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi/ Final Teslimi

 

Ders Kitabı

Julia Gaimster, Visual Research Methods in Fashion, 2011, Berg

Simon Seivewright, Research and Design, 2007, AVA Publishing

Marta Hidalgo, Young Fashion Designers, 2007, Taschen

Tomoko Nakamichi, Pattern Magic 1,-2- 3,  2010, Laurence King 

Hywel Davies, Fashion Designers Sketchbooks 1-2, 2010, Laurence King

Jacqueline Mc Assey & Clare Buckley, Styling, 2011, AVA Pub

Robert Leach & Shelley Fox, The Fashion Resource Book: Research for Design, 2012, Thames and Hudson

Ruth Singer, Fabric Manipulation: 150 creative sewing techniques, 2013, David & Charles; UK

Elinor Renfrew & Colin Renfrew, Developing a Fashion Collection, 2016, Fairchild Books

Claire Wargnier, Focus on Fashion Details 1- 2- 3- 4, 2012, Esmod Editions

 

“Fashion Design: Menswear” by John Hopkins 2017, ,London: Bloomsbury

Önerilen Okumalar/Materyaller

Caroline Evans, Fashion at the Edge, 2003, Yale University Press

 

Colin Mc Dowell, Fashion Today,  2000, Phaidon

 

Brenda Pollan & Roger Tredre, The Great Fashion Designers, 2009, Berg

 

Bonnie English, Japanese Fashion Designers, 2011, Berg

 

Bradley Quinn, The Fashion of Architecture, 2003, Berg

 

Brooke Hodge & Patricia Mears, Skin and Bones,2007, Thames and Hudson

 

Ted Polhemus, Street Style, 1997, Thames and Hudson

 

Robert Violette, Hussein Chalayan, 2011, Rizzoli

 

Mark Holborn, Issey Miyake, 1995, Taschen

 

Andrew Bolton, Alexander Mc Quinn: Savage Beauty, 2011, MOMA

 

Ligaya Salazar, Yohji Yamamoto, V&A

 

Margiela and Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela, 2009, Rizzoli

 

Andrew Bolton, Rei Kawakubo/ Commes de Garcons, 2017, MOMA

 

Claire Wilcox, Radical Fashion, 2001, V&A

 

Ellen Miller, Creating Couture Embellishment, 2017, Laurence King

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
25
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
1
15
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
4
40
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
6
30
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
6
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
1
10
10
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
13
13
Final Sınavı
0
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.