Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FD 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kostüm Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 311
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin çağdaş görünümlü kostüm ve sahne tasarımı çalışmaları yapmalarıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bir senaryo ya da opera metnini, yazarının/ bestecisinin biyografisini, ana karakterlerini ve tarihsel çerçevesini tanımlayarak analiz edebilecektir
  • yazılan opera/ oyunun tarihsel çerçevesi, yönetmenin görüşü ve sahne tasarımı göz önünde bulundurularak, ana karakterler için çağdaş görünümlü kostüm tasarımı yapacaklardır.
  • kalıp, dikim, kostüm tarihi, kumaş ve manipülasyona dair bilgi birikimlerini kullanarak seçtikleri bir ana karakter için, bir adet prototip kostüm dikeceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders Moda Tasarımı Bitirme Projesi dersinin bir uzantısı niteliğindedir. Uygulamalı bir yapıya sahip olduğu için 3. ve 4. sınıf moda tasarımı öğrencilerinin bu dersi alması daha uygun olacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğine Bakış, Genel Giriş
2 Sahne ve Kostüm Konsepti / Hikaye Panosu / Skeçler 1 Proje geliştirme
3 Sahne ve Kostüm Konsepti / Hikaye Panosu / Skeçler 1 üzerine değerlendirmeler Proje geliştirme
4 Sahne ve Kostüm Konsepti / Hikaye Panosu / Skeçler 2 Proje geliştirme
5 Sahne ve Kostüm Konsepti / Hikaye Panosu / Skeçler 2 üzerine değerlendirmeler Proje geliştirme
6 Ölçekli Sahne Modeli Oluşturma Proje geliştirme Proje geliştirme
7 Kostüm Tasarımı – Çizim, Modelleme, Kumaş Manipülasyonu Proje geliştirme
8 Kostüm Tasarımı – Çizim, Modelleme, Kumaş Manipülasyonu Proje geliştirme
9 Styling: Saç, Makyaj ve Aksesuar Proje geliştirme
10 PROJE 1: Sunum ve Teslimi Proje geliştirme
11 Sahne ve Kostüm Konsepti / Hikaye Panosu / Skeçler 1 Proje geliştirme
12 Sahne ve Kostüm Konsepti / Hikaye Panosu / Skeçler 2 Proje geliştirme
13 Kostüm Tasarımı – Çizim, Modelleme, Kumaş Manipülasyonu Proje geliştirme
14 PROJE 2: Sunum ve Teslimi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi/ Final portfolyosu

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
100
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
8
32
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.