Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FD 313 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 313
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kritik verme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Gösterip yaptırma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, farklı giysi modellerinin kalıplarının hazırlanması ve üç boyutlu simülasyonu için CAD teknolojileri hakkında temel bilgileri öğrencilere sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar destekli tasarım (CAD) sistemleri elemanlarını tanımlayabilir
  • CAD programları fonksiyonlarını kullanabilir.
  • Bu fonsiyonları kullanarak temel giysi kalıpları ve tasarım çözümleri yaratabilir.
  • İki boyutlu giysi kalıplarını, üç boyutlu modeller haline dönüştürebilir
  • CAD ortamında kalıp bilgi ve becerilerini tekrarlayarak geliştirebilir.
Ders Tanımı Bu ders, endüstride yaygın olarak kullanılan CAD programlarının fonksiyonlarının öğrencilere öğretilmesi, bu fonksiyonları kullanılarak giysi kalıbı uygulamalarının yapılması ve bu program aracılığıyla kalıp çıkarma metotlarının yeniden çalışılmasını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Ders içeriğine genel bakış/ CAD sistemlerini tanıtmak / CAD sistemlerinin temel işlevlerinin belirlenmesi / Temel tişört ve etek tasarımları
2 Kapüşonlu üst, etek tasarım çeşitleri Guerrero, J. A.. (2009), New Fashion and Design Technologies, A&C Black Publishers, ISBN:9781408123812. Chapter 2. pp122-133. Yeşilpınar,S.,(2006), “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. Chap.3. pp-27-68 Assyst 2D CAD Manual. Related demonstrations will be provided.
3 Etek ve Pantolon tasarım çeşitleri Yeşilpınar,S.,(2006), “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. Chap.3-4. pp-27-104 Assyst 2D CAD Manual. Related demonstrations will be provided.
4 Etek ve Pantolon tasarım çeşitleri Yeşilpınar,S.,(2006), “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. Chap.3-4. pp-27-104 Assyst 2D CAD Manual. Related demonstrations will be provided.
5 Kalıpların dijitalleştirilmesi Yeşilpınar,S.,(2006), “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. Chap.2. pp-29-68 Assyst 2D CAD Manual. Related demonstrations will be provided.
6 Quiz
7 Kalıp serilendirme ve pastal planı hazırlama
8 Giriş 3D CAD sistemleri/ Ana fonksiyonların belirlenmesi Guerrero, J. A.. (2009), New Fashion and Design Technologies, A&C Black Publishers, ISBN:9781408123812. Chapter 2. pp134-139. Browzwear 3D CAD Manual
9 Avatar hazırlama Guerrero, J. A.. (2009), New Fashion and Design Technologies, A&C Black Publishers, ISBN:9781408123812. Chapter 2. pp134-139. Browzwear 3D CAD Manual
10 Tasarım varyasyonları oluşturma ve 3D sanal prototipleme Guerrero, J. A.. (2009), New Fashion and Design Technologies, A&C Black Publishers, ISBN:9781408123812. Chapter 2. pp134-139. Browzwear 3D CAD Manual Fashion magazines (i.e. Herren Rundschau, Damen Rundschau)
11 Tasarım varyasyonları oluşturma ve 3D sanal prototipleme Guerrero, J. A.. (2009), New Fashion and Design Technologies, A&C Black Publishers, ISBN:9781408123812. Chapter 2. pp134-139. Browzwear 3D CAD Manual Fashion magazines (i.e. Herren Rundschau, Damen Rundschau)
12 Proje Guerrero, J. A.. (2009), New Fashion and Design Technologies, A&C Black Publishers, ISBN:9781408123812. Chapter 2. pp134-139. Browzwear 3D CAD Manual Fashion magazines (i.e. Herren Rundschau, Damen Rundschau)
13 Proje Guerrero, J. A.. (2009), New Fashion and Design Technologies, A&C Black Publishers, ISBN:9781408123812. Chapter 2. pp134-139. Browzwear 3D CAD Manual Fashion magazines (i.e. Herren Rundschau, Damen Rundschau)
14 Proje sunumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Aldrich, W. Metric Pattern Cutting for women’s wear 5th Ed.Blackwell Publishing. ISBN: 9781405175678

Önerilen Okumalar/Materyaller

Fischer, A. (2009), “Basics: Fashion Design 03. Construction”, Ava Publishing.  ISBN: 978-2940373758

Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall.  ISBN: 978-0135018767

Yeşilpınar,S.,(2006), “Giysi Kalıpçılığı I”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil, Hazır giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. 975-4412324

 

Kütüphanede bulunan digger dergiler

 

Örnek web siteleri

www.firstview.com

www.wgsn.com

www.wwd.com

www.fashion.about.com

www.hintmag.com

vogue.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
30
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
15
Portfolyo
0
Ödev
1
16
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
25
25
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.