Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FD 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarım Stüdyosu: Koleksiyon IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 401
Güz
2
6
5
9

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kritik verme
Jüri
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, endüstriyel gereksinimlere uygun olarak, bağımsız bir moda koleksiyonu geliştirmek için gerekli teknik bilgiyi genişletmek ve tasarım süreci dokümantasyonu için tam bir eskiz defteri oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kişisel ve özgün bir tasarım kimliği oluşturabilecektir
  • Moda endüstrisine ilham veren ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri tanımlayabilecektir.
  • Farklı pazar segmentlerini karşılaştırabilecektir
  • Doku, baskı veya nakış ile oluşturulan çeşitli yüzeyleri tasarımlarında uygulayabilecektir.
  • Bağımsız olarak bir koleksiyon geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders tasarım öğrencilerini profesyonel tasarım ortamına hazırlar. Endüstriyel bir anlayış geliştirmek için organize edilmiştir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ: dersin konusu konsept>ilham>tasarım>malzemeler
2 JÜRİ 1: Konsept>ilham>tasarım>malzemeler revizyon + malzeme manipülasyonları 10% Draping for Apparel Design, Helen JosephArmstrong The Art of Fashion Draping ISBN-10: 1609012402
3 JÜRİ 2: konsept> ilham> tasarım> manipülasyonlar> Look 1 revizyon + mazeme örneklerini içeren 12 renkli skeç %10 Draping for Apparel Design, Helen JosephArmstrong The Art of Fashion Draping
4 JÜRİ 3: 12 renkli skeç Revizyon + Look 1’e başlangıç %10 Valerie Steele Shirtmaking: developing skills for fine sewing
5 Look 1 Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
6 JÜRİ 4: Look 1 sunum (çalışma süreci) Look 2,3,4’ün başlangıcı %10 Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
7 Look 2,3,4 Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
8 JÜRİ 5: Look 2,3,4’ün dummy üzerinde sunumu (çalışma süreci) Tüm look’ların üretimine devam/ Tüm Look’ların teknik çizimleri %10 Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
9 JÜRİ 6: Look 2,3,4’ün kişi üzerinde sunumu (çalışma süreci) Tüm look’ların üretiminin devamı/ Tüm Look’ların teknik çizimleri %10 Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
10 Tüm Look’ların fotoğraf çekimi için hazırlanması (styling & fitting)
11 Tüm Look’ların fotoğraf çekimi için hazırlanması (styling & fitting) 16.12 JÜRİ 7: fotoğraf çekimi (styling & fitting) %10 Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
12 Koleksiyon ve sketchbook’un tamamlanması Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
13 Final Jürisi/ Proje sunumu %30 Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Vogue  güncel koleksiyon ve defileler

Önerilen Okumalar/Materyaller Fashion Design, Sue Jenkyn Jones, WatsonGuptill Publications, 9 Heads : a guide to fashion drawing, Draping for Apparel Design, Helen JosephArmstrong The Art of Fashion Draping, Connie Amaden Crawford Keystone Jacket and Dress Cutter, Chas. Hecklinger Couture Sewing Techniques, Claire B. Shaeffer High Fashion Sewing Secrets, Claire B. Shaeffer Patternmaking for Fashion design, Helen Joseph Armstrong Corset, Valerie Steele Shirtmaking: developing skills for fine sewing, David Page Coffin Zoom on Fashion Trends, Textile View Magazine, Collezioni Trends Rundschau Damen, Magazine Rundschau Herren, Magazine

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
7
70
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
96
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
10
120
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
7
2
14
Proje
1
8
8
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
270

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.