Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FD 413 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yenilikçi Moda Tasarım Çalışmaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 413
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, öğrencilerin moda tasarım disiplini bilgilerini çağdaş ve gelecekteki yenilikçi tasarım, materyal ve üretim teknikleriyle ilişkilendirebilmelerini sağlamaktır. Ayrıca, günümüzdeki ve gelecekteki muhtemel sosyal ve fonksiyonel giyim ihtiyaçların incelenmesi ve araştırılması buna yönelik ve giyilebilir sanat formunda veya fonksiyonel tasarımlar olarak yeni senaryoların tasarlanması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yenilikçi ve geleceğe yönelik tekstil malzemelerini tanıyabilir.
  • Yenilikçi ve geleceğe yönelik giysi birleştirme tekniklerini öğrenir.
  • Moda endüstrisinde yenilikçiliği ve geleceği etkileyen ekonomik, sosyal ve çevresel etmenleri inceleyip araştırabilir.
Ders Tanımı Muhtemel hazır giyim ve yüksek moda teknolojilerini ve materyallerini kullanarak ve yeni öneriler getirerek yenilikçi ve geleceğe yönelik giysi tasarım ürünleri yaratmak. Yenilikçi ve geleceğe yönelik kumaş, materyal ve giysi birleştirme tekniği bilgilerini uygulayarak sosyal veya fonksiyonel bir giysi tasarım problemine çözüm getiren fonksiyonel tasarımlar yaratmak veya giyilebilir sanat projesi olarak hazırlamak.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Orientation ve inovasyon kavramına giriş Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
2 Yenilikçi giysi tasarımının tarihçesi ve orjini. Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
3 Yenilikçi giysi tasarımının günümüz modasına etkisi.. Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
4 Yenilikçi teknikler kullanan giyilebilir sanat projeleri Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
5 Yenilikçi materyal ve tekstiller1 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
6 Yenilikçi materyal ve tekstiller2 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
7 1.Midterm projesi teslimi Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
8 Tekstil ürünü birleştirme tekniklerinde inovasyon1 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
9 Yenilikçi ve fütüristik giysi tasarımı senaryoları 1 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
10 Yenilikçi ve fütüristik giysi tasarımı senaryoları2 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
11 Yenilikçi ve fütüristik giysi üretim teknikleri1 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
12 Yenilikçi ve fütüristik giysi üretim teknikleri 2 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
13 Giyilebilir interdisipliner teknoloji ürünleri1 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
14 Giyilebilir interdisipliner teknoloji ürünleri2 Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
15 Final projesi sunum Öğrenciler derse bir önceki hafta verilmiş gerekli bölümleri inceleyip araştırmalarını yapıp gelirler.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Techno Textiles 1,2 / Sarah Braddock, Marie O’Mahony. Fashioning the future: Tomorrow’s Wardrobe / Warren Du Preez, Suzanne,Spacesuit:Fashioning Apollo / Nicholas De Manchaux Extreme Textiles: Designing for High Performance/Matilda Mc Quaid Fashionable Technology / Sabine Seymour Future Files: A Brief History of next 50 years / Richard Watson

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
0
Final Sınavı
1
0
    Toplam
94

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.