Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FD 415 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Moda Tasarım Yarışması Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 415
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Moda ve giyim sektörünün farklı alanlarına yönelik düzenlenen ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarına katılımı teşvik etmek , yarışmalara hazırlanma ve kazanma stratejilerini geliştirmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Dünyada ve Türkiye’deki tasarım yarışmalarının içerikleri ve katılım koşullları ile bilgi edinebilecekler
  • Tasarım projelerini ve yaratıcı fikirlerini bir tasarım yarışmasının beklentileri ve şartnamesi çerçevesinde değerlendirebilecekler
  • Yarışma takvimi doğrultusunda zamanlama yapabilmeyi öğrenebilecekler
  • Yarışmaya hazırladıkları koleksiyon projesi ile portfolyolarına katkıda bulunabilecek ve kalitesini artırabilecekler
  • Geleceğe yönelik kariyer planının bir parçası olarak yarışma, ve kazanma deneyimlerini profesyonel gelişimin bir parçası haline getirebileceklerdir
Ders Tanımı Bu derste Türkiye’de ve dünyada modanın farklı sektörlerine yönelik düzenlenen tasarım yarışmalarının takvimi ve şartnameleri incelenerek öğrenciler bir ulusal ve bir uluslararası yarışmaya katılabilecek şekilde hazırlanacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Tasarım yarışmalarının önemi
2 Proje 1’e giriş .Yarışma seçimi ve şartnameye hazırlanmak http://ifwedding.izfas.com.tr http://www.eibmodatasarimyarismasi.org http://www.istanbulderifuari.net
3 Tasarım Konsepti Geliştirme / Ödev 1araştırma sunumu John Gage, Colour and Meaning, Thames and Hudson Black Dog Publishing, Colour in the Making, From Old Wisdom to New Brilliance, Black Dog Publishing Tatham&Julian Seaman, Fashion Design Drawing Course, Thames& Hudson, 2003
4 Tasarım Araştırması ve Sketchbook/ Ödev 2Malzeme araştırması Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999. Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press The Pattern Base: Over 550 Contemporary Textile and Surface Designs, Thames and Hudson The Art of Manipulating Fabric, Colette Wolff, Krause Publications Aldrich
5 Tasarım geliştirme/ Ödev 3: Koleksiyon sunum Sue Jenkyn Jones, Fashion Design, 3th edition, Laurence King Publishing, 2011, Jacqueline McAssey, Clare Buckley, Moda Tasarımında Stil Yaratmak, Literatür Yayınları: 689, 2013 Steven Faerm, Fashion Design Course, Thames & Hudson, 2011, Caroline
6 Koleksiyon tasarımı ve sunumu
7 Proje sunumu
8 2. Proje’ ye giriş .Yarışma seçimi ve şartnameye hazırlanmak John Gage, Colour and Meaning, Thames and Hudson Black Dog Publishing, Colour in the Making, From Old Wisdom to New Brilliance, Black Dog Publishing Tatham&Julian Seaman, Fashion Design Drawing Course, Thames& Hudson, 2003
9 Tasarım Konsepti Geliştirme / Ödev 4: Araştırma sunumu Hannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999. Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press The Pattern Base: Over 550 Contemporary Textile and Surface Designs, Thames and Hudson The Art of Manipulating Fabric, Colette Wolff, Krause Publications Aldrich
10 Tasarım Araştırması ve Sketchbook / Ödev 5Malzeme araştırması Sue Jenkyn Jones, Fashion Design, 3th edition, Laurence King Publishing, 2011, Jacqueline McAssey, Clare Buckley, Moda Tasarımında Stil Yaratmak, Literatür Yayınları: 689, 2013 Steven Faerm, Fashion Design Course, Thames & Hudson, 2011, Caroline
11 Tasarım geliştirme/ Ödev 6koleksiyon sunumu
12 Koleksiyon tasarımı ve sunumu
13 Proje sunumu
14 Yarışma dosyalarının hazırlanması
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı John Gage, Colour and Meaning, Thames and Hudson\nBlack Dog Publishing, Colour in the Making, From Old Wisdom to New Brilliance, Black Dog Publishing\nTatham&Julian Seaman, Fashion Design Drawing Course, Thames& Hudson, 2003\nHannelore Eberle-Hermann Hermeling-Marianne Hornberger-Dieter Menzer-Werner Ring, Clothing Technology (From fiber to Fashion), 1999.\nJane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press\nThe Pattern Base: Over 550 Contemporary Textile and Surface Designs, Thames and Hudson\nThe Art of Manipulating Fabric, Colette Wolff, Krause Publications Aldrich\nSue Jenkyn Jones, Fashion Design, 3th edition, Laurence King Publishing, 2011, \nJacqueline McAssey, Clare Buckley, Moda Tasarımında Stil Yaratmak, Literatür Yayınları: 689, 2013\nSteven Faerm, Fashion Design Course, Thames & Hudson, 2011, Caroline
Önerilen Okumalar/Materyaller John Lau, Designing Accessories, An Ava Book, 2012 Diane Philippoff Maurer, Fiber Arts, Chilton Book Company, ABD, 1978 Janet Edmonds, 3D Embroidery, Batsford, 2005

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
6
5
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Final Sınavı
1
5
5
    Toplam
72

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.