Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FD 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi*
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 498
Bahar
2
6
5
13

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kritik verme
Jüri
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, endüstriyel gereksinimlere uygun olarak, bağımsız bir moda koleksiyonu geliştirmek için gerekli teknik bilgiyi genişletmek ve tasarım süreci dokümantasyonu için tam bir eskiz defteri oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kişisel ve özgün bir tasarım kimliği oluşturabilecektir
  • Moda endüstrisine ilham veren ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri tanımlayabilecektir.
  • Farklı pazar segmentlerini karşılaştırabilecektir
  • Doku, baskı veya nakış ile oluşturulan çeşitli yüzeyleri tasarımlarında uygulayabilecektir.
  • Bağımsız olarak bir koleksiyon geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders tasarım öğrencilerini profesyonel tasarım ortamına hazırlar. Endüstriyel bir anlayış geliştirmek için organize edilmiştir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 08.03. | Derse Giriş 11.03. | Jüri 1: İlham> Trend> Hedef> Kumaş Fikirleri> Koleksiyon Özeti 20%
2 15.03. | ONLINE review Revizyon: İlham> Trend> Hedef> Kumaş Denemeleri 18.03. | ONLINE review 12 Skeç Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
3 22.03. | Skeç revizyonu ve Kalıp Denemeleri 25.03. | Skeç revizyonu ve Kalıp Denemeleri Sorger, R., Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. ISBN: 9782940411788, pp.111-143.
4 29.03. | ÜNITEKS’ten Kumaş Seçimi 01.04. | 12 Skeç ve Kumaş Örnekleri Guerrero, J. A. (2009), New Fashion and Design Technologies, A&C Black Publishers, ISBN: 9781408123812. pp.34-122
5 05.04. | Teknik Çizimler, dummy üzerinde denemeler, Süreç Dokümantasyonu 08.04. | Jüri 2: 12 Skeç + kumaş örnekleri, teknik çizim, dummy üzerinde denemeler, süreç dokümantasyonu 20% Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
6 12.04. | ONLINE Teknik Çizimler, dummy üzerinde denemeler, Süreç Dokümantasyonu | 2 öğrenci ÜNITEKS 15.04. | ONLINE Teknik Çizimler, dummy üzerinde denemeler, Süreç Dokümantasyonu | 2 öğrenci ÜNITEKS
7 19.04. | Teknik Çizimler, dummy üzerinde denemeler, Süreç Dokümantasyonu | 2 öğrenci ÜNITEKS 22.04. | Teknik Çizimler, dummy üzerinde denemeler, Süreç Dokümantasyonu | 2 öğrenci ÜNITEKS
8 26.04. | Teknik Çizimler, dummy üzerinde denemeler, Süreç Dokümantasyonu | 2 öğrenci ÜNITEKS 29.04. | Teknik Çizimler, dummy üzerinde denemeler, Süreç Dokümantasyonu | 2 öğrenci ÜNITEKS Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
9 03.05. | BAYRAM 06.05. | ONLINE review Koleksiyon Özeti (turk./eng.), Fotoğraf Çekimi için Hazırlık Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
10 10.05. | Koleksiyon Özeti (turk./eng.), Fotoğraf Çekimi için Hazırlık 13.05. | Jüri 3: Koleksiyon Özeti (turk./eng.) ve sketchbook ön izleme 20% Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall. ISBN: 978-0135018767 Joseph-Armstrong, H. (2000), “Draping for Apparel Design”, Fairchild Publications ISBN: 978-1563671026 Sorger, R., Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing. ISBN: 9782940411788, pp.111-143.
11 17.05. | Fotoğraf Çekimi 20.05. | Fotoğraf Çekimi, sketchbook ve Koleksiyon Bitimi Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
12 24.05. | sketchbook ve Koleksiyon Bitimi 27.05. | Jüri 4: IEU konukları 20% Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
13 31.05. | ONLINE Koleksiyon Bitimi ve Defile Hazırlık 03.06. | ONLINE Koleksiyon Bitimi ve Defile Hazırlık Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
14 07.06. | ONLINE Koleksiyon Bitimi ve Defile Hazırlık 10.06. | ONLINE Koleksiyon Bitimi ve Defile Hazırlık Digital Design Tools, Sewing machine, Dummy, Fabric
15 14.06. | Jüri 5: Konuklar ve Defile 20%
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Vogue runway current collections

Önerilen Okumalar/Materyaller

Aldrich, W. Metric Pattern Cutting for women’s wear 5th Ed.Blackwell Publishing. ISBN: 9781405175678

Amaden-Crawford, C. (2006), “A guide to Fashion Sewing”, Fairchild Publications.  ISBN:  978-1609010010

Colchester, C. (2007), “Textiles today: A global survey of trends and traditions”, Thames & Hudson. ISBN: 978-0500288030

Fischer, A. (2009), “Basics: Fashion Design 03. Construction”, Ava Publishing.  ISBN: 978-2940373758

Gerval, O. (2008), “Fashion: Concept to Catwalk” A&C Black, London. Chapter 3. ISBN: 9781408100776

Guerrero, J. A.. (2009), New Fashion and Design Technologies, A&C Black Publishers, ISBN:9781408123812.

Hopkins, J. (2011), “Basics: Fashion Design 05: Fashion Drawing”, Ava Publishing. ISBN: 9782940411153

Jones, S.J. (2005), “Fashion Design”, Watson-Guptill Publications, NY.  ISBN: 9780823016440

Joseph –Armstrong, H. (2005), “Pattern Making for Fashion Design”, Prentice Hall.  ISBN: 978-0135018767

Joseph-Armstrong, H. (2000), “Draping for Apparel Design”, Fairchild Publications  ISBN: 978-1563671026

Kim, I., Uh, M. (2002), “Apparel Making in Fashion Design”, Fairchild Publications.   ISBN: 978-1563672163

Loschek, I. (2009), “When Clothes Become Fashion: Design and Innovation Systems”, Berg Publications. ISBN: 978-1847883674

McKelvey, K. Munslow,J. (2003), “Fashion Design: Process, Innovation and Practice”, Wiley-Blackwell Publications. 978-0470655771

Marshall, S., Jackson, H., Stanley, M., Kefgen, M, Touchie-Spech, P.(2004), “Individuality in Clothing Selection and Personal Appearance”, Pearson Prentice Hall. Part 2, Pages 189-288. ISBN: 013035865-7

Seivewright, S. (2012), “Basics: Fashion Design 01: Research and Design”, Ava Publishing. ISBN: 978-2940411702

Sorger, R., Udale, J. (2006), “The Fundamentals of Fashion Design”, Ava Publishing.  ISBN: 9782940411788

Tatham, C., Seaman, J. (2003), “Fashion Design Drawing Course” Barron’s. ISBN:9780500284360

Other magazines in the library

Websites such as:  

www.firstview.com

www.wgsn.com

www.wwd.com

www.fashion.about.com

www.hintmag.com

vogue.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
100
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
96
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
10
140
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
24
120
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
388

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.