Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FFD 122 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sanat ve Tasarım Tarihi 2
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 122
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sanat, tasarım ve mimarlık formları etkileyen dış faktörleri tanıtılması ve sanatsal ve kültürel üretim hakkında görsel bir duyarlılık geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • sanat ve tasarımda “yapma” kavramını, tanımlayabilecektir.
  • sanat ve tasarımda “stilleri” karşılaştırabilecektir
  • sanat ve tasarımda ”ideoloji” kavramını tartışabilecektir
  • sanat ve tasarım “kullanımı” kavramını tanımlayabilecektir.
  • sanat ve tasarımda “anlam” kavramını tartışabilecektir.
  • bir sanat veya tasarım eserini hangi çağa yada stile ait olursa olsun yukarıdaki kavramları kullanarak analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Tarih boyunca sanat, tasarım ve mimarlık biçimlerini etkileyen dış etkenlerin tanıtılması ve sanatsal ve kültürel üretim konusunda görsel bir duyarlılık geliştirilmesi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 YAPIM 1: Malzemeler, Aletleri ve Teknikleri Frank Lloyd Wright, “Meaning of Materials – Glass,” from In the Cause of Architecture, 1975, 197-202. ISBN-10: 0070253501
3 YAPIM 2: Süreç ve Eğitim ‘The Fed-ex logo’, from M. May, The Laws of Subtraction, London 2012, ISBN13: 9780071795616
4 STİL 1: Çağ, Rekabet ve Değişim ‘Egyptian art’, from E. Gombrich, The Story of Art, London 1950, ISBN 9780714832470
5 STİL 2: Bireysel Stil ve Coğrafi Stil Emily Kubo, ‘Harajuku Girls co-opted’ https://www.japaninc.com/article.php?articleID=1454
6 Sözlü Sunum
7 Sözlü Sunum
8 Tatil Hazırlık yok.
9 Ara Sınav Hazırlık yok.
10 İDEOLOJİ 1: Klasik Batı ve Batılı Olmayan İdeolojiler Janet Marquardt & Stephen Eskilson, “Alberti and 15th-Century Painting.” Frames of Reference: Art, History and the World, 2005, pp. 143-147, ISBN 10: 0072829486
11 İDEOLOJİ 2: Modernizm ve Eleştirisi ‘Futurism,’ from: R. Lambert, The Twentieth Century. The Cambridge Introduction to Art, Cambridge 1981, 21-26. ISBN 10: 0521296226
12 KULLANIM 1: Hami, Müşteri ve Kullanıcı Okuma Parçası: Ernst Gombrich, “Pygmalion’s Power,” Art and Illusion, sayfa 80-83
13 KULLANIM 2: İşlev ve Yer Okuma Parçası: Janet Marquardt and Stephen Eskilson, “AfricanAmerican Art History,” Frames of Reference, sayfa 329-332.
14 ANLAM: Kültürel Şartlar ‘The Female Gaze. Women as art collectors: Isabella d’Este and Margaret of Austria’ https://thefemalegaze.org/2015/12/06/women-as-art-collectors-in-renaissance-europe-isabella-deste-and-margaret-of-austria/
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller
 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
2
24
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
4
4
Proje
1
8
8
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.