Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FFD 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Endüstrisinde Markalaşma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 304
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Olgu / Vaka çalışması
Kritik verme
Jüri
Simülasyon
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin markaları, markaların neden önemli olduğunu, markaların nasıl değer yarattığını ve başarılı bir marka yaratmaya neyin katkıda bulunduğunu anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • markalaşmanın anlamını, doğasını ve stratejisini açıklayabilir.
  • markaların farkındalık ve kar etmek için nasıl değerler oluşturduğunu analiz edebilir.
  • kurumsal bağlamda markalaşma faaliyetinin kapsamını tanımlayabilir.
  • markalaşma sürecinde tasarımı ve tasarımcının rolünü tartışabilir.
  • kişisel markaları için görsel kimlik tasarlayabilir.
Ders Tanımı Bu ders, stratejik markalaşma süreci hakkında temel bilgiler sunar. Ayrıca yaratıcı kişisel marka oluşturmak için görsel kimlik tasarımı hakkında temel uygulama içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta: Dersin Tanimi ve Yapisi Dersin Tanıtımı ve Yapısı Notlandırma Sisteminin Açıklanması (Ara Sınav Sunumu ve Final Projesi)
2 2. Hafta: Giriş -Marka kavramı -Kişisel Marka ve Kişisel Markalaşma Michael Johnson, Branding: In Five and a Half Steps, Thames & Hudson, 1st Edition September 2016, Chapter 1 Jurgen Salenbacher, Creative Personal Branding: The Strategy to Answer: What's next (English Edition), BIS Publishers, 1st Edition 2013 •
3 3. Hafta: Markalaşmaya Giriş - Marka kavramı -Marka değerleri: Markalar değerler üreterek, nasıl farkındalık ve kar marjlarını geliştirirler - Markalar bizi nasıl çevreliyor? Michael Johnson, Branding: In Five and a Half Steps, Thames & Hudson, 1st Edition September 2016, Chapter 2
4 4. Hafta: Araştırma -Markalaşma süreci nerede ve nasıl başlar -Problem ve Çözüm Araştırması Michael Johnson, Branding: In Five and a Half Steps, Thames & Hudson, 1st Edition September 2016, Chapter 2
5 5. Hafta: Araştırma -fikirleri haritalama, sorgulama ve analiz etme -Stratejik bir sorunun detaylı açılımı -Pazar araştırması -Pazar açığını görmek Michael Johnson, Branding: In Five and a Half Steps, Thames & Hudson, 1st Edition September 2016, Chapter 3
6 6. Hafta: Markanın Stratejik Anlatımı -Marka değerleri / prensipleri -marka manifestosu ve farklı sözel yaklaşımlar Michael Johnson, Branding: In Five and a Half Steps, Thames & Hudson, 1st Edition September 2016, Chapter 3 Alina Wheeler, Designing Brand Identity, John Wiley & Sons Inc. USA, 5th Edition 2018, Chapter 2
7 7. Hafta: Markanın Stratejik Anlatımı -Marka İdealleri: Vizyon, Özgünlük, Farklılaşma, Tutarlılık, Esneklik, Uzun Ömür, Bağlılık, Şeffaflık ve Sürdürülebilirlik, İnovasyon, Eşitlik
8 8. Hafta: Sunumlar -Marka araştırması (10 dakikalık sunum) Michael Johnson, Branding: In Five and a Half Steps, Thames & Hudson, 1st Edition September 2016, Chapter 4 Alina Wheeler, Designing Brand Identity, John Wiley & Sons Inc. USA, 5th Edition 2018, Chapter 9 Al Ries, Laura Ries, Michael Johnson, Branding: In Five and a Half Steps, Kindle, 1st Edition 2000, Chapter 3
9 Final Projesine Giris 9. Hafta: Görsel Kimlik Tasarımı - Markalaşma / tasarımcının katılımı / tasarım çalışmaları nerede başlar -Markanın sözlü anlatısının görsel tasarıma çevrilmesi -Markanın adı -Yaratıcı Özet -Marka Mimarisi Michael Johnson, Branding: In Five and a Half Steps, Thames & Hudson, 1st Edition September 2016, Chapter 5 Alina Wheeler, Designing Brand Identity, John Wiley & Sons Inc. USA, 5th Edition 2018, Chapter 9
10 10. Hafta: Görsel Kimlik Tasarımı -Müşteri Perspektifi -Kimlik tasarımını marka stratejisiyle birleştirmek -Markalaşma sürecinin ne zaman biteceğini bilmek -Final Projesi: Sorular Michael Johnson, Branding: In Five and a Half Steps, Thames & Hudson, 1st Edition September 2016, Chapter 6
11 11. Hafta: Markanın Benimsenmesi ve Sürdürülmesi -Markanın tüm elementleri nasıl birleşir -İyi bir uygulama olmazsa markalar nasıl dağılır -Markaların ayırt edilebilmesi, duyulması ve anlaşılması Michael Johnson, Branding: In Five and a Half Steps, Thames & Hudson, 1st Edition September 2016, Chapter 6
12 12. Hafta: Markanın Benimsenmesi ve Sürdürülmesı -Kural koyma -Marka esnekliği / uyarlanabilirliği -Final Proje İncelemeleri ve Sorular Michael Johnson, Branding: In Five and a Half Steps, Thames & Hudson, 1st Edition September 2016, Chapter 7
13 13. Hafta: Geliştirme / Gözden Geçirme -Markayı beslemek -Yeni fikirleri özümsemek -Geçmiş fikirlerden kurtulmak -Final proje incelemeleri ve sorular
14 14. Hafta: Final Projesi Sunumu Submission of a sample brand book (%30) for creative personal branding
15 15. Hafta: Dersin Gozden geçirilmesi
16 16. Hafta Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Michael Johnson, Branding: In Five and a Half Steps, Thames & Hudson, 1st Edition September 2016 ISBN 9780500518960

Önerilen Okumalar/Materyaller

Jurgen Salenbacher, Creative Personal Branding: The Strategy to Answer: What's next (English Edition), BIS Publishers, 1st Edition 2013  ISBN 9789063693152

Alina Wheeler, Designing Brand Identity, John Wiley & Sons Inc. USA, 5th Edition 2018 ISBN 9781119375418

Al Ries, Laura Ries, Michael Johnson, Branding: In Five and a Half Steps, HarperCollins e-books, 1st Edition 2000 ASIN : B000FC10H0

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
60
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
3
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
40
Proje
1
9
9
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.