Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Tekstil ve Moda Tasarımı

FFD 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarımcılar için Fikri Mülkiyet Hakları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 306
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı;
• Öğrencileri temek hukuk bilgileri ile ve hukuken korunması mümkün olan yeni ve özgün tasarım kavramı ile tanıştırmak,
• Yeni ve özgün bir tasarımın hukuken korunabilmesi için yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek.
• Fikri ve Sınai Haklardan marka, patent ve tasarımlara ilişkin sınai mülkiyet hakları ve telif hakları gibi konularda fikir sahibi olmalarını sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler hukuki anlamda yeni, özgün ve korunabilir tasarım kavramını tanımlayabileceklerdir.
  • Öğrenciler yeni ve özgün bir tasarımın tescil edilmesi süreçlerini takip edebileceklerdir.
  • Öğrenciler tescilli bir tasarımdan elde edilecek maddi kazançlar dikkate alınarak bu tasarımın pazarlama stratejisini planlayabileceklerdir..
  • Öğrenciler hangi tür fiillerin tescilli bir tasarıma karşı hak ihlali sayılabileceğini değerlendirebileceklerdir.
  • Öğrenciler tescilli bir tasarımla ilgili yaşanacak hak ihlallerine ilişkin yapılacaklar konusunda karar verebileceklerdir.
Ders Tanımı Dersin amacı; öğrencileri temek hukuk bilgileri ile ve hukuken korunması mümkün olan yeni ve özgün tasarım kavramı ile tanıştırmak, yeni ve özgün bir tasarımın hukuken korunabilmesi için yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek ve Fikri ve Sınai Haklardan marka, patent ve tasarımlara ilişkin sınai mülkiyet hakları ve telif hakları gibi konularda fikir sahibi olmalarını sağlamak. Ayrıca hukuken yeni, özgün ve korumaya değer tasarım kavramının ve bu tasarımların hukuken korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları - Giriş Yok
2 Tasarım Koruması, Tasarım Tescili WIPO Handbook
3 Patent ve Faydalı Model WIPO Handbook
4 Patent ve Faydalı Model WIPO Handbook
5 Telif Hakkı, Marka WIPO Handbook
6 Telif Hakkı, Marka WIPO Handbook
7 Ticari Sır, Lisans WIPO Handbook
8 Ticari Sır, Lisans WIPO Handbook
9 Ara Sınav Tüm Konular
10 Seminer Yok
11 Seminer Yok
12 Seminer Yok
13 Seminer Yok
14 Öğrenci Sunumları Proje Sunumları
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Yok
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi Yok

 

Ders Kitabı Ders Notları ve Sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller

WIPO (2004) Intellectual Property Handbook

Trott, P. (2005) Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall

Tritton, G. (2008). Intellectual property in Europe. Sweet & Maxwell.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
2
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
44
44
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir.

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir.

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır.

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır.

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.